Duurzame Biodiversiteitsprojecten provincie Vlaams-Brabant

Reeds jaren steunt provincie Vlaams-Brabant natuurherstel in de natuurgebieden van Natuurpunt, door middel van subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten (DBP).

Deze DBP kenmerken zich door hun bijdrage aan de realisatie van de provinciale beleidsdoelstelling biodiversiteit (meerjarenplanning): 'Realiseren van een klimaatbestendig en biodivers landschap' en zorgen voor een duidelijke meerwaarde voor Provinciale Prioritaire Soorten/Koesterburen en hun leefgebieden. Hieronder kan je enkele projectrealisaties terugvinden.