Achter Schoonhoeven
Kevin Feytons

Achter Schoonhoven

Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
Achter Schoonhoven ligt in de Demervallei, stroomopwaarts van Aarschot. De sterk meanderende Demer, die de grens vormt tussen de Kempen en het Hageland, geeft een extra troef aan dit landschap.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Laarzen of stevige wandelschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband. Parkeer aan de Kerk van Langdorp, Langdorpsesteenweg, Aarschot om je wandeling te beginnen.

 Top

Roodborsttapuit

Beschrijving van het gebied

De Demervallei vormt de grens tussen de uitlopers van de zandige Kempen en het leemachtige deel van het Hageland. Het gebied is beschermd als vogelrichtlijngebied en een deel als habitatgebied. Het dient van oudsher als hooiland. Het vroegere beemdgebied is een kleinschalig, zeer afwisselend landschap, met (hakhout-)bosjes, houtkanten, knotbomen, hooilanden, ruigten en struwelen. Het centrale deel van de vallei, vroeger broekgebied, is een meer open landschap, met lage struiken en doorzicht in de vallei.

 Top

Bunzing

Dieren en planten

Veel vogels vinden hier een thuis. De belangrijkste broedvogel in het gebied is de roodborsttapuit. Blauwborst, kleine karekiet en sprinkhaanzanger broeden er. Ook bijzonder waardevolle planten zoals gevlekte orchis, blauwe knoop en dotterbloem kleuren het landschap.

We vinden er eveneens een rijke vlinderfauna met als topper sleedoornpage. Dit is vermoedelijk ook één van de noordelijkste vindplaatsen van eikelmuis in Vlaanderen. Bunzing, steenmarter, vos, ree, haas en konijn komen hier voor.

 Top

Sleedoornpage

Natuurbeheer

Het beheer richt zich op het herstel van open landschap dicht bij de rivier en herstel van houtkanten en bossen dichter bij de valleirand. Natte, bloemrijke graslanden kom je nog weinig tegen in onze streken. Vroeger werd in de zomer het gras gemaaid en het hooi gebruikt als veevoeder in de winter. In de nazomer volgde een tweede maaibeurt of nabegrazing. Heel wat prachtige wilde bloemen groeiden op deze hooilanden. Natuurpunt houdt dit oude hooilandbeheer in stand om die planten terug een kans te geven. De grote verscheidenheid aan planten trekt ook veel dieren aan, vooral vlinders en andere bloemzoekende insecten.

De Weerderlaak werd al in de Middeleeuwen gegraven als ontwateringsgracht. Als één van de weinige waterlopen met een goede waterkwaliteit herbergt de Weerderlaak veel leven. Maar door de uitdieping van de Demer valt de bedding soms droog in de zomer. De rietkragen maaien we periodiek zodat ze breder kunnen uitgroeien. Daardoor krijgen de bewoners van dit biotoop zoals blauwborst, rietgors en kleine karekiet, terug meer kansen.

In dit gebied loopt momenteel een LIFE-project. Lees er meer over.

 Top

Verder wandelen

Langdonken

Demerbroeken

Goor-Asbroek

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.50km

Achter Schoonhoven - Rode route

Horeca

  • Vzw Het Hof van Vlaanderen

    Arbeidszorgproject ‘t Hof - Langdorpsesteenweg 246, Langdorp - 0494-12 27 97 - Van dinsdag tot zondag open van 11 tot 18u.

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Ronny Weckhuysen ronny.weckhuysen@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.