IJsvogel
Francois Van Bauwel

Beemden Landen

Landen
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
  • Speelnatuur
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Vogelkijkhut
  • Eten en drinken
Temidden van het grootschalige cultuurlandschap is dit gebied één van de laatste toevluchtsoorden voor wilde dieren en planten in het Landense. Vroeger bestonden de Beemden uit hooilanden, die tijdens het voorjaar regelmatig overstroomden en in het najaar met koeien beweid werden.

Toegankelijkheid

Start je wandeling bij de kiosk in het recreatiedomein De Beemden, aan het infobord van Natuurpunt.

Leuk voor kinderen

In een verbreed stuk van de Molenbeek vind je ook een fantastische waterspeeltuin met sluizen, een schroef van Archimedes en waterraden. Steek je beek liever over? Neem de apenbrug, de stapstenen of het steltenpad om aan de overkant te geraken. Aan de oever kan je heerlijk relaxen op het kleine zandstrand.

Attenhovenstraat z/n, Attenhoven (Landen), 011-88 03 16, jeugd@landen.be.

Beschrijving van het gebied

In 2005 erkende de Vlaamse Minister van Leefmilieu en Natuur het gebied de Beemden als natuurreservaat. Kort daarna werd er een natuurleerpad ingericht. Hier en daar vind je nog restanten van vroegere hooilanden. Vanaf de jaren 60 is het uitzicht van de Beemden grondig gewijzigd en momenteel zijn er zeven onderscheiden biotopen. Deze rijke schakering zorgt voor een grote verscheidenheid aan wilde soorten. Zowel organismen van natte als droge gronden, van stromend als stilstaand water, van bos als hooiland voelen er zich thuis.

Dieren en planten

Tussen de vijvers ontstonden spontaan kleine wilgenbosjes, waar onder andere spechten en de wielewaal hun nesten maken. Het relatief zuivere grondwater in de vijvers maakt een zeer gevarieerd waterleven mogelijk, gaande van de grote geelgerande watertor tot libellen, vissen en ijsvogels. Rond de vijvers vallen vooral de schietwilgen op. Ze groeien snel, maar hun takken breken gemakkelijk af. Omdat ze geen hard kernhout bevatten, gebruiken vogels zoals de groene en de grote bonte specht ze om er hun nest in uit te hakken. De takken die dicht boven het water hangen, bieden ideale rust- of uitkijkplaatsen voor wilde eenden en blauwe reigers.

Vooral voor de ijsvogel zijn ze van levensbelang. Vanop een uitkijkpost gezeten, jaagt hij in het water op rietvoorns, stekelbaarzen en andere waterdiertjes. Vanuit de schietwilgen vallen in de voorzomer soms witte schuimdruppels naar beneden: het koekoeksspuug. Het is afkomstig van de larven van de schuimcicade, die schuim aanmaken en zich hierin verbergen. Nog tal van andere insecten leven op de schietwilgen. Ze worden gretig gegeten door insectenetende vogels zoals de tjiftjaf, de fitis en de grauwe vliegenvanger.

De oevervegetatie met lisdodde, harig wilgenroosje en moeraszegge biedt nestgelegenheid aan de waterhoen en de meerkoet. ’s Zomers zweven veel libellen en waterjuffers boven en rond de vijvers, waarvan de opvallendste de grote keizerlibel is. Zwaluwen jagen boven de vijvers op muggen. Voor een boomvalk is dit dus de ideale plaats om zowel een zwaluw als een grote libel te vangen.

Naast de verschillende grassoorten, vind je hier  planten die zich thuis voelen in een droge, kalkrijke omgeving. Opvallend zijn onder andere de hokjespeul, het vijfvingerkruid en de wilde marjolein. Hier kan je in de zomer talrijke soorten dagvlinders waarnemen. Vanaf het opgehoopte terrein heb je een goed uitzicht op het rietveld, het broedgebied van de kleine karekiet, de rietzanger, de rietgors en nog vele andere moerasvogels.

Houtkanten schermen het hooiland af en de bes- of nootdragende struiken bieden beschutting en voedsel aan vogels zoals tuinfluiter, tjiftjaf en Vlaamse gaai. Op de donkerste stukken vind je ’s avonds soms glimwormen.

Natuurbeheer

De Beemden zijn eigendom van de stad Landen en het beheer is toevertrouwd aan Natuurpunt. Het beheer van het hooiland streeft een herstel van de oude hooitraditie na. De jaarlijkse maaibeurt valt in juni. Na het maaien wordt het maaisel afgevoerd om het nitraatgehalte te verminderen. Nitraat wordt gevormd door verrotting van planten of wordt door de beken meegevoerd van de hogergelegen akkers. Door het maaisel af te voeren kan de grond verarmen en krijgen planten als brandnetel, kleefkruid en zevenblad geen kans om de echte hooilandplanten te verdringen. De meeste populieren werden reeds gerooid of leden windworp.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.50km

De Beemden - wandelpad

Horeca

  • De Rietgors
    Attenhovenstraat 207, Attenhoven (Landen)
    011-41 29 12

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Jules Robijns jules.robijns2@gmail.com of Eddy Parent parent.eddy@gmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.