Ooievaar
Kevin Feytons

Daknamse Meersen

Lokeren
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
In de Daknamse Meersen wandel je tussen bloemrijke hooilanden, verspreide bosjes, knotwilgenrijen en talrijke sloten. Je vindt er zeldzame water- en moerasplanten, zoals moeraskruiskruid, waterdrieblad, wateraardbei, groot blaasjeskruid, waterviolier, holpijp en verschillende fonteinkruiden. In een schraal stukje hooiland groeit ook de zeldzame vleeskleurige orchis. Een oude spoorwegbedding is nu een een populair fiets- en wandelpad. Vanop die bedding heb je een goed zicht op de hooilanden, die bruisen van het leven.

 

Je kan het natuurgebied ook volgen op Facebook.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. De uitgestippelde wandelroute loopt in wijzerszin door het gebied. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband. Het gebied ligt tussen fietsknooppunt 23 en 20 Waasland.

 Top

Beschrijving van het natuurgebied

Het natuurgebied ligt in de Durmevallei tussen Daknam en Lokeren. Je vindt er vooral vochtige graslanden op een venige bodem, ook wel meersen genoemd. De vele dier- en plantensoorten dankt het gebied aan de natte, venige bodem en het grondwater met lage zuurtegraad, ook wel kwel genoemd, dat aan de oppervlakte komt. Het is een landschap vol afwisseling met rietkragen, bosjes, beken, knotwilgen en struiken. De spoorlijn van Lokeren naar Moerbeke, die in 1876 aangelegd werd, doorkruiste het gebied van noord naar zuid. Op 2 april 1966 spoorde daar de laatste trein. Nu is de oude spoorwegbedding een populair fiets- en wandelpad.

 Top

Takruitertjes

Dieren en planten

In de zuivere sloten voelen groene kikkers, kleine en alpenwatersalamanders, moerassprinkhanen en talrijke libellen zich thuis. Op warme zonnige plekjes kruipen levendbarende hagedissen rond. Het gebied heeft ook een grote populatie slankpootmuggen, die erg zeldzaam zijn in Vlaanderen.

In het afwisselende landschap broeden tal van vogels, zoals de ijsvogel, de blauwborst, de ransuil, de kuifeend, de slobeend, de nachtegaal, de rietgors en sinds 2000 ook de ooievaar. In het najaar vormt het gebied een tijdelijke stopplaats voor heel wat trekvogels op weg naar het zuiden.

Paddenstoelen

In de Daknamse Meersen werden al heel wat paddenstoelen op naam gebracht door de lokale paddenstoelenwerkgroep de Takruitertjes. Het takruitertje is een tenger paddenstoeltje dat je in de herfst overal kan vinden als je goed zoekt op takjes.

In de rietkragen en nattere graslanden is het uitkijken naar kleine paddenstoelen. Opruimers op dood riet en moerasplanten van enkele millimeters zijn er niet zeldzaam: rietfranjekelkje, rietstippelkogeltje, rietwieltje, zeggekorstje, lisdoddefranjehoed...  In de broekbossen zijn symbionten te vinden zoals elzenzompzwammen, elzenmelkzwammen en vaalhoeden.

De reuzenbovist werd er al enkele keren gespot in een weiland. Op de drogere stukken, langs de oude spoorweg, groeien verschillend symbionten bij eiken en berken, waaronder amanieten (vliegenzwam, groene knolamaniet...) en ridderzwammen (narcisamaniet, witte duifridderzwam...). De grootste zwam van het gebied is de reuzenzwam, een algemene parasiet op beuken.

 Top

Natuurbeheer

De regionale natuurvereniging Durme vzw voerde vanaf de jaren 70 van vorige eeuw verschillende succesrijke acties voor het behoud van het natuurgebied. Zo was er in 1970 een verkaveling gepland en werden tussen 1974 en 1978 illegale weekendverblijven gebouwd en visvijvers gegraven. Een deel van die plannen en illegale werken werd tegengehouden of het terrein werd hersteld in zijn oorspronkelijke toestand. In 1990 werd het Daknambroek beschermd als landschap en sinds 1991 bouwt Natuurpunt het natuurgebied verder uit.

Vandaag beheert Natuurpunt ruim 23 hectare van de ongeveer 100 hectare meersen en vagen. Het is de bedoeling de oppervlakte van het natuurgebied uit te breiden via nieuwe terreinaankopen. Graslanden die vroeger sterk bemest en deels opgehoogd zijn geweest, werden afgegraven. De rijke en zeldzame vegetatie werd hersteld door de veen- en kalkmoeraslaag aan te snijden. Hierdoor kwamen de zaden van de oorspronkelijke vegetatie, de zaadbank, bloot te liggen en konden deze opnieuw kiemen.

Daarnaast werden beken opengemaakt en poelen en moeraszones gegraven om waterplantenvegetatie en een nieuwe kans te geven. Voor het behoud en de uitbreiding van planten- en diersoorten is de aanwezigheid van zuiver water in de meersen van het grootste belang. Natuurpunt heeft hierover afspraken gemaakt met het polderbestuur Sinaai-Daknam zodat het waterpeil in de grachten op een hoogte blijft die zowel voor de natuur als de landbouw aanvaardbaar is.

Het dagelijkse beheer bestaat hoofdzakelijk uit extensieve begrazing met runderen en paarden of het maaien van graslanden, zonder deze te bemesten. Hiervoor werkt Natuurpunt nauw samen met lokale landbouwers. Landschapselementen zoals wilgenrijen worden regelmatig geknot. Zo ontstaat er extra variatie aan biotopen en krijgen meer planten en dieren kansen in de Daknamse Meersen.

 Top

Verder wandelen

Heidebos

Scheldevallei

Damvallei

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.00km

Daknamse Meersen - groene wandeling

 • Daknamse Meersen - vertrekpunt Onze-Lieve-Vrouwkerk Daknam

  Daknam-dorp
  9160 Daknam (Lokeren)

Horeca

 • Brasserie Julocke
  Daknam-dorp 20, Lokeren
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Daknamse Meersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Daknamse Meersen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Daknamse Meersen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.