Ganzeveld

Aalter, Nevele
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Speelnatuur
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
In Aalter kan je wandelen in het natuurgebied Ganzeveld. Een waaier aan bossen wisselt hier af met open plekken. Zoogdieren zoals ree en eekhoorn voelen zich hier thuis. Ook veel vogelsoorten hebben hier hun plekje. Buizerd, boomklever en zwarte specht broeden in het bos. Geniet van de rust in één van de oude beukendreven en vat een glimp op van een specht. Kinderen kunnen het Ganzeveld ontdekken via het avontuurlijke spechtenpad.

Toegankelijkheid

Het gebied is heel het jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden voor wandelaars. Geen speciale vereisten voor schoeisel. Honden welkom, aan de leiband. Het Ganzeveld maakt geen deel uit van de wandelknooppuntenkaart van het Landschapspark Bulskampveld, maar ligt er wel vlakbij.
De start van het Spechtenpad ligt tussen fietsknooppunten Meetjesland 6 en 7. Fietsen kan je parkeren aan de ingang van het gebied. In het gebied zijn fietsers en ruiters niet toegelaten. De wandelroute is aangeduid met een rode rechthoek op een witte zeshoek. 

 

Kinderen kunnen het gebied ontdekken via het avontuurlijke spechtenpad. 

     Snuitfolder Spechtenpad in het Ganzeveld     

Download de Snuit folder     
van het Spechtenpad

 

 

 

 

Top

Heide

Beschrijving van het natuurgebied

In Ganzeveld groeien vooral zomereik en ruwe berk met eronder spork, hulst en kamperfoelie. Daarnaast zijn er ooit lorken, douglassparren en Corsicaanse dennen aangeplant, waar meestal geen ondergroei is door gebrek aan zonlicht.

Op de open plekken in het Ganzeveld is heide ontstaan. Dat is geen toeval. Het Ganzeveld maakte deel uit van het Bulskampveld, een gebied van ruim 10.000 hectare dat tot in de zeventiende eeuw voor ongeveer 70% bestond uit woeste gronden met veel heide. In augustus en september zorgt de bloeiende heide voor de typische paarse kleur.

In het Ganzeveld vind je enkele mooie, oude beukendreven in een dambordpatroon. Dat is een overblijfsel uit de tijd toen de woeste gronden in de regio ontgonnen werden en daarna omgezet in grote blokken, omzoomd met dreven.

 Top

Zwarte specht

Dieren en planten

In het gebied komen heel wat zeldzame planten en dieren voor. De beukendreven vormen belangrijke schuilplaatsen voor veel vleermuizen en vogels. Denk maar aan de specht, die graag zijn nest maakt in een oude beuk. Er wonen ook enkele reeën in het bos. Buizerden, wespendieven en de zwarte spechten broeden er en je vindt er typische soorten van voedselarmere bossen zoals hulst, wilde kamperfoelie en brem. In de heidegebiedjes vind je soorten zoals brem, struikhei en liggend hertshooi.

 Top

Natuurbeheer

Natuurbeheer

Met een gericht beheer wil Natuurpunt de natuurwaarden in het Ganzeveld versterken. De uitheemse bomen zoals Amerikaanse eik en de naaldhoutaanplanten worden geleidelijk vervangen door inheemse soorten. Rond inheemse bomen is heel wat meer leven te bespeuren. Op een Amerikaanse eik ontdek je amper 20 soorten insecten, terwijl het er op en rond een zomereik minstens 400 zijn. Het beheer leidt tot een mooi, natuurlijk bos met open plekken, bomen van verschillende leeftijd en een soortenrijke kruid- en struiklaag.

Dankzij een brede bosrand verloopt de overgang tussen het bos en de aangrenzende velden zachter. Struiken bloeien er uitbundig in het volle zonlicht en dragen veel bessen en zaden. Ze vormen een ware oase voor insecten, vogels en kleine zoogdieren. Die vinden er voedsel en een plek om te schuilen of te nestelen.

Op een aantal plaatsen geeft Natuurpunt de heide in het bos nieuwe kansen door de open plekken te maaien. Zo creëert de vereniging nieuw leefgebied voor insecten, vleermuizen en vogels zoals de boomklever en de specht. Als je geluk hebt, kan je ook reeën zien op de open plekken en aan de bosranden.

Natuurpunt Aalter kocht een vijftal hectare graslanden en akkers aan. De landbouwer die ze nu gebruikt, zal de percelen nog 5 jaar bewerken. Het is de bedoeling van Natuurpunt om er daarna aan bosuitbreiding te doen.

 

 Top

Verder wandelen

In het Bulskampveld liggen nog verschillende andere gebieden die Natuurpunt beheert en waar je kan gaan wandelen:

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.00km

Ganzeveld - Spechtenpad -Snuitwandeling voor kinderen

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Ganzeveld groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Ganzeveld".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Ganzeveld verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Koen Martens, 09-375 01 88, www.natuurpunt.be/aalter

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.