hageven
Vilda

Hageven - De Plateaux

Pelt, Lommel
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Speelnatuur
 • Toegankelijk voor rolstoelen
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Vogelkijkhut
 • Bezoekerscentrum
 • Eten en drinken
 • Toegankelijk voor kinderwagens
Natuur kent geen grenzen en in het noorden van Limburg mag je dat letterlijk nemen. Het Hageven-De Plateaux spreidt zich uit over België en Nederland. Het is een oase van 600 hectare met heide, vennen, bossen en graslanden, waar de Dommel zich kronkelend een weg baant langs het prachtige landschap. Wat wil je nog meer? Ontmoetingen met spectaculaire vogels? Check!

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer.

Vanuit een nieuw beheerplan is de zonering voor natuurgericht wandelen vergroot. Een aantal terreinaanpassingen, nieuwe attractie- en uitkijkpunten maken verschillende wandelroutes mogelijk. In het Hageven-De Plateaux zijn vijf wandelingen uitgestippeld, varieërend van 1,5 tot 9,7 km. Het Hagevenpad of het Tweelandenpad geeft je het beste overzicht van het gebied.

Het Hubert Lehaenpad (1,5 km) is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.

Top

Herfsttijloos

Leuk voor kinderen

Rond het bezoekerscentrum kan je ook een hoop Snuit dingen doen! Bezoek het wilgendorp of maak het je gezellig in het grote vogelnest.

Maak de mooiste natuurfoto, versier je haar met bloemen, stap door een beekje, geniet van je eigen rustplek in de natuur en knuffel een boom. Ga op zoek naar deze bordjes en maak er een leuke foto van. Insturen kan je doen via bc.hageven@natuurpunt.be. Meer info vind je hier: https://www.natuurpunt.be/50dingen. In de toekomst komen er nog meer belevingselementen bij, zoals een boomhut, trekvlot, blote voetenpad, stapstenen, enz...

In de cafetaria is er een kinderhoekje voorzien met allerlei puzzels, boekjes en krijtborden.

Top

Beschrijving van het gebied

Het Hageven is een mozaïek van verschillende soorten natuur. De flanken en de toppen van de duinen zijn de droogste gronden van het gebied. Het zand verstuift nu niet meer zoals in vroegere tijden. Buntgras en ruig haarmos hebben het zand grotendeels gefixeerd.

Het Turfven is een restant van een ringven, een uiterst zeldzaam type ven, waar hoogveenontwikkeling als een dik tapijt op het wateroppervlak ligt. Door zandontginning vlak voor het ven is er een tweede plas ontstaan, die in verbinding staat met het oorspronkelijke ven. Jarenlang zijn beide waters gebruikt als visvijver, maar sinds de aankoop in 2004 is het beheer gericht op het herstel van de hoogveenontwikkeling. De omliggende hooilanden worden omgevormd naar heischrale graslanden, waar libellen en vlinders zich snel thuisvoelen.

Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

Wandelaars komen er tot rust in een wonderlijk gevarieerd landschap waar het ieder seizoen genieten is. Heide en bos, landdduinen en beekdalen, vennen en vijvers wisselen elkaar af. In het gebied Turfven is er een ecopicknickplaats die wandelaars de kans biedt om te genieten van de rust en de natuurpracht. Via een vogelkijkwand sla je ongemerkt de pleisterende vogels gade.

Top

Dieren en planten

Insecten zoals graafwespen, tapuit, korstmossen en zandloopkevers. Vlindersoorten zoals de heivlinder en het heideblauwtje profiteren van de uitbreiding van Hageven-De Plateaux. Ook botanisch interessante soorten van de natte heide: beenbreek, snavelbies, klokjesgentiaan en het gentiaanblauwtje en zonnedauw. In het Hageven-Plateaux vind je Kempense heidelibel, bandheidelibel, beekoeverlibel en bronlibel terug.

Top

Hageven

Natuurbeheer

Met enkele beheermaatregelen creëren we open zandvlaktes. Zonder dat beheer zou er binnen decennia geen heide meer staan in het natuurgebied. Op de droge en natte zandgronden groeit de heide, maar lang niet zo massaal als de bezoeker zou verwachten van een heidereservaat. Grassen zoals bochtige smele en pijpenstrootje eisen de meeste ruimte op. Enkel doorgedreven begrazing door gallowayrunderen en maaien kan de grassen in toom houden.

Vanaf 2006 werden enkele grootschalige beheerswerken uitgevoerd in kader van het LIFE-project Dommeldal om de heide opnieuw meer kansen te geven. Grote oppervlakten zijn geplagd (wegnemen van de toplaag) met als resultaat een kale, voedselarme bodem waarop de heide opnieuw kan kiemen. Als eerste teken van verbossing vind je in het Hageven de gagel. Hij bloeit in het voorjaar met de donkerrode opvallend aangenaam geurende katjes. Het Gageleerbier dat je in het bezoekerscentrum kan drinken, heeft dit als ingrediënt i.p.v. hop.

Typisch voor het Hageven zijn de talrijke vennen. Het LIFE-project maakte het mogelijk om een aantal vroeger drooggelegde vennen opnieuw aan te leggen. Dit gebeurde op basis van oude luchtfoto's. Van dit venherstel zullen vele libellensoorten profiteren.

Top

Geschiedenis van het gebied

In de jaren '50 van de vorige eeuw werd de Dommel rechtgetrokken om de waterafvoer te versnellen en zo landbouw mogelijk te maken tot tegen de rivieroever. Als gevolg daarvan droogde het volledige gebied uit, zodat de moerassige kern van het Hageven veel kleiner werd. Die ingreep uit vroegere tijden is nu gedeeltelijk hersteld. In 2008 werden 10 meanders uitgegraven. Het water blijft zo langer opgehouden in het natuurgebied, zodat het opnieuw natter blijft, wat de kwaliteit van de natuur verhoogt en de Dommel zelf als biotoop voor vis, planten en macrofauna ook verbetert. Ook landschappelijk is het een hele verbetering. De wandelaar ziet nu een rivier zoals ze er eigenlijk moet uitzien: kronkelend in lange lussen.

Bossen zijn in het Hageven schaars. 200 meter oostelijk van de Verkeerde Lieve Heer ligt nog een laatste restant van een bebossingpoging rond 1890. Een perceel met krom gegroeide grove den. Op enkele kleinere plekken groeit een broekbos met vooral wilgen en elzen. Her en der staan knoestige berken en dennen, die het uitgestrekte landschap een wat verweerde indruk geven. In de winter kan je hier soms de klapekster terugvinden.

Top

Verder wandelen

't Plat

Vloeiweiden in de Watering

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.40km

Hageven - Hubert Lehaenpad

Toegankelijk voor rolstoelen
3.00km

Hageven - Groene wandeling

5.30km

Hageven - Oranje wandeling

6.50km

Hageven - Hagevenpad

9.20km

Hageven - Rode wandeling

9.70km

Hageven - De Plateaux - Tweelandenpad

Toegankelijk voor kinderwagens
3.40km

Vleoiweidepad - Rode Wandeling

Je kan ook een stukje inkorten, dan is de route 16 km.
7.20km

Vleoiweidepad - Gele Wandeling

 • Hageven - De Plateaux & Turfven - Vertrekpunt bezoekerscentrum

  Tussenstraat 10
  3910 Neerpelt
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • Bezoekerscentrum Hageven, Tussenstraat 10, 3910 Neerpelt 
  Open op woensdag van 13u tot 17u en in de weekends van 14u tot 18u. Dan kan je hier ook een drankje verkrijgen.

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Hageven - De Plateaux groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Hageven - De Plateaux".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Hageven-De Plateaux & Turfven verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij, 011-80 26 77, www.natuurpunt.be/hageven

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.