Roerdomp
Francois Van Bauwel

Het Wik

Genk, Zonhoven
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken
Midden in de bosrijke omgeving van Bokrijk ligt het vijvercomplex Het Wik. Met grote fierheid kunnen we zeggen dat vogels hier graag broeden en hun jongen grootbrengen. Er werden al meer dan 80 vogelsoorten broedend aangetroffen. Havik, wespendief, zwarte specht, houtsnip en fluiter nestelen in de bosrijke omgeving van de vijvers. In Het Wik vind je ook enkele bijzondere soorten zoals de gevlekte witsnuitlibel, de beekoeverlibel en de koraaljuffer. Ook de boomvalk profiteert van de vele libellen en gaat regelmatig boven het water jagen.

Toegankelijkheid

Er loopt een blauwe wandelroute (3,5 km) van Bokrijk naar Het Wik. Er is een kijkwand van waaruit je vogels kan observeren.

Beschrijving van het natuurgebied

De natte kern van Het Wik bestaat uit 19 vijvers. Ze werden lang geleden aangelegd voor viskweek of zijn het gevolg van de vroegere ijzerertswinning. De Zusterkloosterbeek voorziet alle vijvers van water via een ingenieus systeem van grachten, sloten, sluizen en overlopen. Twee belangrijke brongebieden in de buurt staan mee in voor de watervoorziening.

De grote variatie aan water- en oeverplanten komt door de voedselrijkdom. Waar de Zusterkloosterbeek Het Wik binnenstroomt, is het water eerder voedselrijk. De natuurlijke zuivering en bijmenging van grondwater zorgt ervoor dat dit stroomafwaarts geleidelijk aan vermindert.

Dieren en planten

Het Wik is een natuurgebied met een uitzonderlijke natuurrijkdom, gelegen in het meest oostelijke deel van het provinciaal domein Bokrijk. Die rijkdom is er vooral dankzij de grote variatie aan verschillende biotopen: rietland, vijvers, ruigtes, elzenbroeken, venige berkenbossen, gagelstruwelen, enz. Het gebied huisvest 19 vijvers, elk met hun eigen flora en fauna. Watergebonden soorten als Groot blaasjeskruid, Drijvende egelskop en Drijvende waterweegbree doen floristen watertanden, terwijl de gewone natuurliefhebber meer geniet van de massaal bloeiende gele plomp en witte waterlelie. De dijkflora heeft een meer Kempens karakter met struikhei, gewone dophei en blauwe en rode bosbes. Door te plaggen komen soorten als moeraswolfsklauw, veenpluis, rode dopheide, en kleine en ronde zonnedauw in hun volle glorie tot ontwikkeling.

Ook amfibieën kregen hier meer kansen. Zo is er momenteel plaats voor de zeldzame poelkikker en de rugstreeppad. Maar er is evenzeer een grote aanwezigheid van de gewone pad en de bruine kikker. Heikikker doet het goed en ook de zeer zeldzame knoflookpad vertoeft graag in het gebied.De roerdomp komt jaarlijks broeden in het gebied en ook woudaapje, porseleinhoen, waterral, ijsvogel en tal van andere soorten zijn vaste gasten geworden. Het aantal zingende kleine karekieten is fenomenaal, en als je geluk hebt kan je de snor hier zien. In de vroege morgen kan je een reebok zien passeren.

De grote aantallen libellen boven de vijvers lokten de boomvalk terug als broedvogel. De visarend blijft soms wekenlang pleisteren in het voor- en najaar. 

Natuurbeheer

Een juiste waterstand, een goed visbeheer en een goed ontwikkelde oevervegetatie zorgen voor een grote variatie aan water- en moerasvogels. Het beheer van Het Wik werd in de jaren '90 grondig aangepakt. De viskweek werd afgebouwd, de vijvers kregen een meer ecologisch beheer, wat natuurlijk voor amfibieën en inheemse vissoorten een unieke kans was. Zo herbergt het Wik nog één van de weinige locaties waar de grote modderkruiper voorkomt. Ook de bossen werden aangepakt. De Amerikaanse vogelkers werd er weggehaald en de Amerikaanse eiken werden vervangen door inheemse boomsoorten.

Geschiedenis van het gebied

Het Wik was vroeger een bekend viskweekgebied, waar tal van vissoorten waaronder ook exoten gekweekt werden. Zo werd er vroeger de graskarper en de Amerikaanse rivierkreeft gekweekt. Het gebied was in het beheer van het domein Bokrijk, waar het voornamelijk draaide rond visbeheer. Maar in 1995 kwam er een grote verandering. Het beheer van het Wik werd overgedragen aan Natuurpunt.

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.60km

Het Wik - Parkdrevenroute Blauw

4.20km

Het Wik - Parkdrevenroute Geel

9.30km

Wildernisroute Rood

1.20km

Wildernisroute Groen

4.00km

Wildernisroute Oranje

3.30km

Wildernisroute Blauw

Horeca

  • Er zijn verschillende horecazaken in Domein Bokrijk.

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Het Wik groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Het Wik".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Wik verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Peter Gabriels, 0485-78 66 96, of met Marc Fourier, 012-21 55 87, 0496-86 01 59 of Marc.fourier@telenet.be.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.