Bunzing
Hugo Willocx

Hobokense Polder

Antwerpen
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Toegankelijk voor kinderwagens
 • Vogelkijkhut
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
Tussen de Schelde, Hoboken en de industrie ligt de Hobokense Polder: de grootste brok natuur in Antwerpen Stad. De natuur kreeg hier vrij spel en er ontstond een waardevol en prachtig natuurgebied, met een grote verscheidenheid aan landschappen en een enorme rijkdom aan plantensoorten. Meer dan 500 verschillende planten en 360 verschillende paddenstoelen vinden hier hun thuis. In de late lente stelen orchideeën de show en tussen het gras kan je de bos- en de bijenorchis ontdekken. Ontdek hier een verrassend rustig decor met gallowayrunderen.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar door toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. het bruine pad (600 m) naar het kijkpunt is toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.

 Top

Leuk voor kinderen

Ontleen in taverne De Schorren (Graspolderlaan 32 in Hoboken) gratis een rugzakje voor een leuke doewandeling met mascotte Whoppie.

 Top

Beschrijving van het gebied

Waar de Hobokense Polder zich vandaag uitstrekt, overspoelde het water van de Schelde in het verleden dagelijks de buitendijkse slikken. Door de eeuwen heen werden de gronden stelselmatig ingepolderd voor gebruik als weide en akkerland. Het typische polderlandschap verdween in de 20ste eeuw. Eerst palmde de industrie stukken van de polder in en wat restte werd in de jaren '60 opgehoogd met afval en grond bij de aanleg van de Antwerpse Ring en de Kennedytunnel. In de lager gelegen delen ontstonden rietkragen, moerassen en wilgenbroekbossen. Op de hoger gelegen delen groeien graslanden, ruigtes, wilgenstruwelen en jonge eikenbossen.

 Top

Hoogtepunten op de wandelroutes

Wandel langs de sloten van de Hobokense Polder, het Broekslot, het Rallegat en de Ruitersplas. Je komt voorbij de kijkhut en de vogelwand en loopt dwars door het begrazingsblok van de gallowayrunderen. Het KIJK.punt, een unieke kijkhut aan het Rallegat, is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

 Top

Planten en dieren

Tal van dieren voelen zich thuis in dit waardevolle natuurgebied. Vos, ree en bunzing genieten van de rust in de struwelen en moerassen. In de plassen en sloten vind je een rijkdom aan amfibieën zoals de groene en bruine kikker, de gewone pad en de alpenwatersalamander. Trekvogels komen hier op krachten en vele eenden, waterral, wielewaal en blauwborst broeden hier. Ook ontelbare insecten en andere kleine diertjes kruipen, vliegen en zwemmen hier rond, zoals 300 soorten nachtvlinders en een vlieg die nog nergens anders werd gevonden, de Pseudonapommyza hobokensis!

 Top

Natuurbeheer

Door de ligging in een stedelijke omgeving vervult de Hobokense Polder een functie als groene long en tuin voor de stad. Dankzij een beheerovereenkomst met de Stad Antwerpen kon Natuurpunt dit gebied verder uitbouwen tot een stuk natuur waar iedereen welkom is. De natuur rekent op een groep vrijwilligers en professionele medewerkers van Natuurpunt die het gebied beheren. In het grootste deel van de Hobokense Polder mag de natuur haar gang gaan. Dit is overal waar je bos en struweel vindt. De gras- en rietlanden worden wel beheerd om te vermijden dat alles evolueert naar bos. Hier helpen zachtaardige gallowayrunderen mee bij het beheer. Je komt ze ongetwijfeld tegen tijdens je wandeling, want ze mogen vrij rondlopen in het begrazingsblok.

 Top

Verder wandelen

Klein Zwitserland

Fort 3 van Borsbeek

Oude Landen

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
3.50km

Hobokense Polder - Rode wandelroute

Toegankelijk voor kinderwagens
7.50km

Hobokense polder - A.S. Adventure wandeling

Toegankelijk voor kinderwagens
 • Hobokense polder - vertrekpunt infobord

  Schroeilaan
  2660 Hoboken
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • Taverne De Schorren, Graspolderlaan 32, 2660 Hoboken. 03-828 49 96 - 0496-23 57 60

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Hobokense Polder groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Hobokense Polder".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Hobokense Polder verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Danny Jonckheere, 03-828 64 03, info@hobokensepolder.be, www.hobokensepolder.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.