Erwin Derous

Hoogveld

Zedelgem
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
De bossen van Hoogveld in Zedelgem in West-Vlaanderen, vormen een belangrijke schakel of stapsteen in de bosgordel tussen Brugge en Torhout. Al deze bossen zijn plaatsen waar vogels, amfibieën, insecten, vleermuizen …. kunnen gedijen, zich kunnen ontwikkelen en van waaruit ze zich kunnen verplaatsen. Natuurpunt en de gemeente Zedelgem kochten in 2013 de eerste delen van het Hoogveld. Anno 2019 hebben de gemeente Zedelgem en Natuurpunt circa 28 ha in eigendom die door Natuurpunt worden beheerd.

 

Toegankelijkheid

Hoogveld is vrij toegankelijk op dreven en paden. Een bewegwijzerde 2 km lange wandellus vertrekt aan de ingang aan de Halfuurdreef te Veldegem. Binnenkort wordt de wandellus langer met een tweede vertrekplaats aan de westelijke carpoolparking in de Zedelgemsestraat. Daar zal ook een infobord worden geplaatst. Het kasteeldomein zelf is privaat en is niet toegankelijk voor het publiek. Goed schoeisel bij regendagen wordt aangeraden.

Leuk voor kinderen

Het domein van Hoogveld vzw met het kasteel en een monumentale zevenarmige paardenkastanje straalt adellijke allures uit over de bosrijke omgeving. De vzw voorziet arrangementen in het kader van sociaal toerisme voor jongeren en volwassenen. Bosklassen en geleide wandelingen zijn mogelijk.

 Top

Beschrijving van het gebied

De bossen omarmen het kasteeldomein Hoogveld. Ronddwalen in deze bossen van zo’n slordige 29 hectare is alsof je stappen terugzet in de tijd. De aankoop door de gemeente en Natuurpunt werd een feit in 2013 en de eerste bebossing volgde in 2015. De gemeente Zedelgem is inmiddels eigenaar van 11 hectare. Natuur kent geen grenzen en daarom werden ook aanpalende percelen aangekocht door onze vereniging op grondgebied Oostkamp. Het totale natuurgebied wordt beheerd door Natuurpunt Zedelgem.

De vroegmiddeleeuwse woestenij kwam door menselijke invloeden onder druk te staan. Wat ‘natuurlijk’ was in dit zandig gebied werd gaandeweg ‘half natuurlijk’. De opeenvolging van ontbossen, herbebossen, plaggen steken, heide beheren, laagtes beweiden en akkers op hoge ruggen bewerken boetseerde het landschap van vandaag. Rechte dreven herinneren aan bosontginning, rabatten aan ontwatering en hoge humusbedden aan bebossing. In deze vervlogen tijden lagen verschillende viskweekvijvers die de tand des tijds niet konden doorstaan en gedempt werden. Wat begon met een manoir van een rijke Brugse familie evolueerde al snel tot een kasteeldomein met als belangrijkste bewoner baron Raoul van Zuylen van Nyevelt die gehuwd was met de burggravin Marguerite de Spoelberg (periode 1910 tot 1962). Zijn geest spookt nog altijd door de hoogveldbossen. Het kasteel met diverse gebouwen is gelegen in een 5 ha groot park in Engelse landschapsstijl met een knipoog naar de Franse tuin in geometrische vorm en een Italiaanse parktuin met strakke spiegelvijver, helaas zonder fontein. Het domein is in beheer van de vzw Hoogveld.

 

 Top

Dieren en planten

Kleinere bospadkronkels wisselen af met statige dreven die een wandeling alleen maar avontuurlijker maken. Dat een sfeer hier nog rondhangt van blauwbloedigen is te merken aan de ingeslagen hagel op boomschors. Je volgt het pad door jong en oud bos, langs een akker en graslandpartijtjes, een beek en verschillende poelen. Kortom een afwisselend boslandschap vol gezoem, geritsel en gezwam!

Lang leve het bos

Bossen reguleren de waterhuishouding waarbij levende bomen als waterpomp, -reservoir en zuurstofleverancier van dienst zijn. Als toemaat zuiveren boomkruinen nog eens de vervuilde lucht. Ze zorgen dat het hemelwater afdruipt langs takken en stam in de grond. De bodem slaat dan niet dicht, maar kan blijvend water opnemen. Bij watertekort, zoals de laatste jaren, reageren bomen op droogtestress. Het krullen van het blad en vervroegde bladval zijn hieraan niet vreemd. Bossen zijn ook een wapen tegen de opwarming van de aarde. De CO2 (koolstofdioxide) die bomen nodig hebben om te groeien halen ze uit de lucht. Zo dragen ze bij tot vermindering van het broeikaseffect.