Tureluur
Leo Janssen

Jutse Plassen

Koningshooikt
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De Jutse Plassen, een kunstmatig aangelegd waterretentiebekken, ligt in de Lierse deelgemeente Koningshooikt, op de grens met de zuidelijk gelegen gemeente Putte. Naast wateropvang bieden de Jutse Plassen ook ruimte voor recreatie en natuur.

Beschrijving van het natuurgebied

De Jutse plassen bestaan uit twee grote hoofdgebieden, waarin zich een verscheidenheid aan kleinere biotopen bevinden. Het verharde wandelpad voert je langs de loop van de Itterbeek, een amfibiënpoel, een biologisch waardevol broekbos en twee kleine vijvers te midden van de waterretentiezone.

In de waterrijke zone bevindt zich eveneens een 25 meter lange zandwal, die ingericht is als potentiële broedplaats voor de oeverzwaluw of de ijsvogel.

Het meer gesloten alluviale bos bestaat voor een deel uit aangeplante canadapopulieren, maar ook de meer inheemse olmen, essen, boswilgen en hazelaars vinden we hier terug. Zulke bossen beslagen slechts 0,3% van het Vlaamse grondgebied en ze behoren hierdoor tot de zeldzaamste habitats in Vlaanderen.

Dieren en planten

In de Jutse Plassen vinden we de typische waterminnende flora terug. De vochtige oevers van het ondiepe overstromingsgebied zijn begroeid met planten zoals riet, grote lisdodde en kattenstaarten. Ook de mooie waterweegbree vindt hier een plaatsje. Sinds 2010 is er ook bleek cypergras geobserveerd.

Op de meer droge gedeelten van de oevers, treffen we vele soorten waterkantplanten aan. In het voorjaar wordt de bodem van het biologisch waardevolle bos vooral bedekt door muskuskruid, speenkruid, slanke sleutelbloem en bosanemoon.

Op het gebied van fauna, zijn het vooral de watervogels die in het oog springen. Groenpoot- en bosruiters gebruiken het gebied als tijdelijke rustplaats. Daarnaast worden de Jutse Plassen ook bezocht door de zwarte ruiter, het witgatje en de tureluur. De blauwe reiger is alom tegenwoordig en af en toe krijgen de Jutse Plasssen bezoek van de kleine en grote zilverreigers. Meerkoeten, futen, aalscholvers en dodaarzen duiken naar hun overvloedig aanwezige voedsel in het diepere water. In de lucht kan men op geregelde tijdstippen de zwartkop-, de kok-, de zilver- en mantelmeeuwen bewonderen. Af en toe wordt men getrakteerd op een gratis luchtshow van jagende visdieven.

Natuurbeheer

In de beheersovereenkomst tussen de Provincie Antwerpen (eigenaar van het gebied) en de Natuurpunt De Wielewaal (beheerder van het gebied), zijn er afspraken gemaakt omtrent de verschillende ingrepen die uitgevoerd worden.

De rietkragen worden enkel gemaaid indien de waterberging in het gedrang dreigt te komen of bij onderhoudswerkzaamheden. Jaarlijks trachten we wel om de rietkragen te vrijwaren van wilgenopschot. De verschillende soorten knotbomen worden om de 7 à 8 jaar geknot. We stellen vast dat de éénstijlige meidoornhaag hier bijzonder goed gedijt, waardoor momenteel een halfjaarlijkse snoeibeurt vereist is. 

Algemeen kunnen we stellen dat de hierboven opgesomde beheerswerken hoofdzakelijk bedoeld zijn om het waterrijke gebied zijn open karakter te laten behouden.

Lees meer

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Jutse Plassen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Kristin Mortelmans,  0497 07 86 76, of Marc Vermylen, 03-481 94 79.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.