Sleedoornpage
Gunther Groenez

Kesterheide

Gooik
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Bezoekerscentrum
 • Toegankelijk voor kinderwagens

De Kesterheide in Gooik wordt ook wel eens de groene parel van het Pajottenland genoemd. Je passeert er langs broekbossen, met een uitgesproken voorjaarsflora, of langs kleinschalige akkers, waar akkervogels thuis zijn. Aan de rand van het gebied ligt het educatieve centrum, de Paddenbroek. Van daaruit kan je er perfect op uit trekken om de omgeving te verkennen.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband.

Natuurpunt Pajottenland maakte samen met onder meer de Heemkundige Kring van Gooik een cadeaubox over de Kesterheide. Open de "Schat van de Tongsnijders" en bewonder, beluister, proef en ontdek het gebied. In de cadeaubox vind je de boeken Op de Sofa van de Kesterheide en De Tongsnijders van de heide, de CD Geest van de Kesterheide, een wandelkaart, Tongsneyder heidebier met een bierglas, Paddenbroek honing, historische postkaarten en een heideplantje. Meer te weten komen of een box kopen kan in het educatief centrum De Paddenbroek of via www.kesterheide.be.

 Top

Leuk voor kinderen

Voor kinderen is er een avontuurlijke wandeling onder begeleiding van de Boeboeks. Via een educatief boekje leiden zij elk kind langs het juiste pad. Haal het boekje op in De Paddenbroek.

 Top

Daslook

Beschrijving van het gebied

In het gebied rond de Kesterheide vind je dankzij het reliƫf en de bodem een veel verschillende soorten planten en dieren. Op de droge zandbodems zie je nog enkele overblijfselen van heide, op de zandklei vind je natte bronbossen en op de leemgrond staan zuurminnende bosjes.

In het aangrenzende Lombergbos kom je terecht in het Pajottenland van weleer. Glooiende weides, verspreide bosjes, kleine akkers, holle wegen en houtkanten bepalen het landschap. Door de grote variatie in het landschap is het natuurgebied erg belangrijk voor de regio.

De Kesterheide en het Lombergbos vormen samen de belangrijkste brok natuur van Gooik. Via verschillende kleine wandelpaden of de voormalige trambedding die door het gebied kronkelt, krijg je een goed beeld van wat de natuur hier te bieden heeft. Een lint van knotwilgen, akkerranden en mei- en sleedoornhagen lopen door het gebied. Ze vormen samen een prachtig lappendeken vol landbouwnatuur.

 Top

Eikelmuis

Dieren en planten

Veel dier- en plantensoorten hebben een thuis in de Kesterheide. Zeker soorten die een kleinschalig landschap nodig hebben om te overleven, zoals geelgors, eikelmuis, steenuil, sleedoornpage en wasplaten, vind je in het gebied.

Door extra streekeigen hagen en bosranden aan te planten, voelen steenuilen en eikelmuizen zich nog beter thuis in de Kesterheide. Op de stukken grond waar fijngeschubde aardtong en andere wasplaatpaddenstoelen staan, doet een lokale bioboer aan gericht hooibeheer in opdracht van Natuurpunt.

In de talrijke akkers kan je in het voorjaar en de zomer de geelgors horen. De opvallende vogel is een goede graadmeter voor de kwaliteit van het landschap. Als de ecologische waarde van het gebied achteruit gaat, dan verdwijnt ook de geelgors.

De oude trambedding is zeker een bezoek waard. Die slingert zich door het landschap en loopt langs een grote boomgaard. In het voorjaar zijn de randen van de weg bedekt met een wit tapijt van daslook: een ervaring voor het oog en de neus.

De moerasbossen in het gebied zijn een trekpleister voor voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, muskuskruid, eenbes, slanke sleutelbloem, salomonszegel, daslook en pinksterbloem. Aan de rand van de bossen kan je dan weer bijzondere vlindersoorten spotten, zoals de iepenpage en de sleedoornpage. Als je veel geluk hebt kan je her ook de grote weerschijnvlinder zien.

In de schrale graslanden komen er in het najaar gekleurde paddenstoelen uit de grond, de wasplaten. Ze groeien enkel op schrale, onverstoorde graslanden en zijn in Vlaanderen dan ook vrij zeldzaam.

 Top

Natuurbeheer

De ruime omgeving van Kesterheide behoort tot het Natura 2000-netwerk, samen met o.a. Hallerbos en de Markvallei in de regio. Natura 2000 wil extra bescherming bieden aan bijzondere natuur in Europa. In 2012 werd Natuurpunt eigenaar van een groot deel van Kesterheide zodat het gebied bewaard blijft als groene parel van Gooik en het Pajottenland.

Het beheer bestaat vooral uit het maaien van het schraal graslandje ten behoeve van de wasplaten. In de bossen wordt er een beheer van niets doen gevoerd. Enkel gevaarlijke bomen worden verwijderd. Waar mogelijk worden er in het akkergebied nieuwe houtkanten en hagen aangeplant.

Struikhei groeide tot de jaren '60 rond de top van de Kesterheide. De bloemen kleurden toen de heidevelden paars, afgewisseld met gele brem. Bijna alle heide verdween ondertussen, maar de zaden zitten nog in de bodem. Natuurpunt houdt op bepaalde plaatsen de begroeiing kort zodat er weer heide kan doorbreken.

 Top

Geschiedenis van het gebied

De Kesterheide in Gooik ligt op een getuigenheuvel die Neanderthalers al bezochten en bewerkten. Met zijn 112 meter hoogte toornt hij boven het Pajottenland uit. Het is een baken en herkenningspunt met langs de ene kant zicht op de grootstad Brussel en langs de andere kant zicht op tientallen parochiekerkjes en dorpen. Op weinig plaatsen zijn erfgoed, landschap, natuur, cultuur en landbouw zo nauw verweven als hier.

De Kesterheuvel, letterlijk een groene parel in het landschap, is in feite een zandduin aan de rand van een prehistorische oceaan. In de loop der tijden verhardde het zand tot ijzerzandsteen en op die manier kon het gebied ijstijden en schurende gletsjers trotseren.

 Top

Verder wandelen

Thaborberg

Raspaillebos

Moenebroek

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
8.00km

Kesterheide - Koesterburenpad

2.50km

Kesterheide - Tongsnijders avonturenpad

Toegankelijk voor kinderwagens
 • Kesterheide - Vertrekpunt Educatief centrum Paddenbroek

  Paddenbroekstraat 12
  1755 Gooik
  Bekijk de vervoersmogelijkheden
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kesterheide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kesterheide".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Kesterheide verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Alwin Loeckx, 0494-23 63 49

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.