Kesterheide

Gooik
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Bezoekerscentrum
 • Toegankelijk voor kinderwagens

Kesterheide in Gooik is de groene parel van het Pajottenland. Een baken van 112 meter boven het landschap! Je geniet er van broekbossen, uitgesproken voorjaarsflora en kleinschalige akkers waar akkervogels thuis zijn. Start je bezoek aan plattelandscentrum Paddenbroek.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband.

Natuurpunt Pajottenland maakte samen met onder meer de Heemkundige Kring van Gooik een cadeaubox over de Kesterheide. Open de "Schat van de Tongsnijders" en bewonder, beluister, proef en ontdek het gebied. In de cadeaubox vind je de boeken Op de Sofa van de Kesterheide en De Tongsnijders van de heide, de CD Geest van de Kesterheide, een wandelkaart, Tongsneyder heidebier met een bierglas, Paddenbroek honing, historische postkaarten en een heideplantje. Meer te weten komen of een box kopen kan in het educatief centrum De Paddenbroek of via www.kesterheide.be.

 Top

Leuk voor kinderen

Voor kinderen is er een avontuurlijke wandeling onder begeleiding van de Boeboeks. Via een educatief boekje leiden zij elk kind langs het juiste pad. Haal het boekje op in het Plattelandscentrum Paddenbroek. Kinderen kunnen zich ook uitleven in de natuurspeeltuin. Ga er op ontdekking in de ecologische proeftuinen, een hoogstamboomgaard en langs de zoemende bijenkorven. 

 Top

Daslook

Beschrijving van het gebied

De Kesterheide ligt op een getuigenheuvel van ijzerzandsteen. Hier leefden lang geleden al Neanderthalers en Kelten. De heuvel is een baken en herkenningspunt in het glooiende landschap. Omdat hij deels bebost is, is het uitzicht beperkt. Aan de IJzeren Man, een meetpunt voor hoogtebepaling, heb je wel een prachtig zicht op Brussel en de parochiekerkjes van enkele omliggende dorpen zoals Leerbeek, Kester en verderop Heikruis. Wie goed zoekt, kan het Atomium zien in de verte!

 

Het projectgebied van Natuurpunt bestaat uit drie grote delen met elk een eigen karakter, gescheiden door de steenweg Ninove-Halle. Ten noorden ervan ligt Lombergveld met het Lombergbos, waar plattelandscentrum Paddenbroek op aansluit, ten zuiden van de steenweg ligt de top van de Kesterheide. Nog zuidelijker ligt een geïsoleerde beekvallei met bos (Den Daal). In totaal beheert Natuurpunt hier ongeveer 30 hectare natuur.

 Top

Eikelmuis

Dieren en planten

Heel wat dier- en plantensoorten hebben een thuis in de Kesterheide. Zeker ook soorten die een kleinschalig landschap nodig hebben om te overleven zoals geelgors, eikelmuis, steenuil, sleedoornpage en wasplaten. Zelfs hazelworm zijn al waargenomen.

In de talrijke akkers kan je in het voorjaar en de zomer de geelgors horen. De opvallende vogel is een goede graadmeter voor de kwaliteit van het landschap. Als de ecologische waarde van het gebied achteruit gaat, dan verdwijnt ook de geelgors.

De oude trambedding is zeker een bezoek waard. Die slingert zich door het landschap en loopt langs een grote boomgaard. In het voorjaar zijn de randen van de weg bedekt met een wit tapijt van daslook: een ervaring voor het oog en de neus.

De moerasbossen in het gebied zijn een trekpleister voor voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon, muskuskruid, eenbes, slanke sleutelbloem, salomonszegel, daslook en pinksterbloem. Aan de rand van de bossen kan je dan weer bijzondere vlindersoorten spotten, zoals de iepenpage en de sleedoornpage. Als je veel geluk hebt kan je her ook de grote weerschijnvlinder zien.

In de schrale graslanden komen er in het najaar gekleurde paddenstoelen uit de grond, de wasplaten. Ze groeien enkel op schrale, onverstoorde graslanden en zijn in Vlaanderen dan ook vrij zeldzaam. In het najaar vinden we er papegaaizwammetje, weidewasplaat, gele wasplaat, vuurzwammetje…

 Top

Natuurbeheer

Herstel van heide en brem. Dankzij begrazing door schapen wordt het gras kort gehouden zodat heide en brem terug kans krijgen te gaan groeien. Een aantal populieren werden gekapt om bladval en schaduw te vermijden, anders kan de heide niet groeien (zaden zitten in de bodem te wachten op licht).
Natuurlijkere bossen. Populierenplantages zijn omgevormd naar diverser bos met meer eiken, beuken en andere soorten. Ontbossing wordt elders heraangeplant als compensatie. Bosranden en nieuwe poelen zorgen voor extra leven: meer leefgebieden voor amfibieën, vlinders…
Natuurbeleving. Natuurpunt voorziet wandelpaden, MTB-paden, ruiterpaden en speelbos in overleg met  sportraad, jeugdraad, MTB-club, MTB-school, ruiters, gemeente, ANB en VLM. Bewegwijzering start aan plattelandscentrum Paddenbroek.
Samenwerking. Kesterheide is een project van Natuurpunt in samenwerking met Europa en Vlaanderen (Natura 2000), provincie (deel aankoopsubsidies), gemeente (masterplan) en alle geïnteresseerden: plantacties, scholeneducatie, wandelingen…

 Top

Hoogtepunten

In het gebied rond de Kesterheide vind je dankzij het reliëf en de bodem een bijzondere diversiteit aan planten, dieren en leefgebieden. Er zijn heiderelicten op droge zandbodems, natte bronbossen op zware klei en zuurminnende bosjes op leemgrond. Kleine percelen kenmerken het Pajotse boerenland.

Een lint van knotwilgen, akkerranden en mei- en sleedoornhagen lopen door de percelen. Dit vormt samen een prachtig lappendeken vol landbouw-natuur.

Tot de jaren ‘60 groeide nog struikheide rond de top van de Kesterheide. De bloemen kleurden de velden paars, afgewisseld met gele brem. Bijna alle heide verdween ondertussen, maar de zaden zitten nog steeds in de bodem en op één perceel wist een dozijn planten zich te handhaven. Natuurpunt houdt op bepaalde plaatsen de begroeiing kort met Lakense en Vlaamse schapen, zodat er weer heide kan doorbreken. 

De ruime omgeving van de Kesterheide behoort tot het Natura 2000-netwerk.

 Top

Verder wandelen

Thaborberg

Raspaillebos

Moenebroek

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
8.00km

Kesterheide - Koesterburenpad

2.50km

Kesterheide - Tongsnijders avonturenpad

Toegankelijk voor kinderwagens
 • Kesterheide - Vertrekpunt Educatief centrum Paddenbroek

  Paddenbroekstraat 12
  1755 Gooik
  Bekijk de vervoersmogelijkheden

Horeca

 • Fiets- en wandelcafé Paddenbroek

  Paddenbroekstraat 12

  1755 Gooik

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Kesterheide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Kesterheide".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Kesterheide verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Alwin Loeckx, 0494-23 63 49

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.