Laekdal

Tremelo
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.

Het Laekdal is een langgerekt reservaat met percelen langs de Laak. De Laak was ooit een onbevaarbare nevenloop van de Demer, die zich ter hoogte van Aarschot afsplitste om in Tremelo in de Dijle uit te monden. Door de rechttrekking en dijkverhoging van de Demer in 1974 krijgt de beek enkel nog regenwater en rioolwater aangevoerd. Natuurpunt wil de verbinding tussen de Demer en de Laak herstellen, zodat de Laak opnieuw water krijgt en weer aantrekkelijk wordt.

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband.Top

Sleedoornpage

Beschrijving van het gebied

De vallei van de Laak is een groene corridor tussen het Demer- en Dijlegebied. De open ruimte van het beeklandschap is een aaneensluiting van hooilanden, weilanden en broekbossen.

De komgronden links en rechts van de Laak zijn de natuurlijke overstromingsgebieden van de beek die kunnen benut worden om overtollig water op te vangen. Bij hoog water wordt de Dijle tot hier opgestuwd en bewijzen deze gronden hun nut, want dankzij het natuurlijk bergingsvermogen van de vallei worden woongebieden van waterellende gespaard.

Er is een groot sleedoornstruweel aanwezig. De sleedoorn is de waardplant voor de zeldzame vlinder, de sleedoornpage. Top

Dieren en planten

In het gebied broeden verschillende opmerkelijke vogelsoorten zoals waterral, wielewaal, nachtegaal, zwarte specht en roodborsttapuit om er enkele te noemen. Roerdomp werd er ooit als toevallige gast waargenomen. Nu vind je in enkele zuivere grachtjes nog stekelbaarsjes en salamanders. De ijsvogel is ook niet ver uit de buurt.

In april vormt sleedoorn een witte bloemenzee. De sleedoornpage daarentegen krijg je maar zelden te zien. Het voorjaar wordt ingezet met een geel bloeiend tapijt van speenkruid, terwijl baltsende kieviten roepen om aandacht. Verder kan je regelmatig buizerd en groene specht spotten en kleuren moerasspirea en grote valeriaan hier en daar het landschap.

Spijtig genoeg vinden we in grote delen van de vervuilde en verdroogde Laak zelf, niet veel meer dan … muggenlarven. Des te waardevoller zijn onze nieuwe bewoners, de bevers. De bever is een beschermde diersoort en van groot nut voor de biodiversiteit in de Laekvallei. Hij zorgt ervoor dat er terug water in de waterlopen aanwezig is en daardoor brengt hij ook letterlijk terug leven in het water. Moerasspirea (koningin der weiden) en grote valeriaan kleuren hier en daar de vallei. Van de bosjes maken specht en buizerd gretig gebruik.Top

Natuurbeheer 

Het contrast tussen het natuurlijke bos en de aangeplante dennen- en populierenbossen zijn goed te zien. Dennenbossen werden destijds aangeplant voor mijnhout, maar door de sluiting van de steenkoolmijnen hebben ze hun economische waarde verloren. Nu worden ze vaak gekapt, niet omdat ze “exoot” zijn maar, omdat de levensgemeenschappen die van nature bij deze bomen horen in onze streken niet kunnen standhouden. 

Naast bossen komen er ook braakliggende akkers en verlaten hooi- en grasvelden voor. Op termijn willen we die door verschraling (d.w.z. maaien en maaisel afvoeren zodat er minder voedingstoffen in de bodem dringen) terug bloemenrijk maken. Veel planten verdwijnen immers omdat ze (over)gevoelig zijn aan meststoffen.Top

Verder wandelen

Broekelei

Haachts Broek

Boortmeerbeeks Broek

Wijngaardberg

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.00km

Laekdal - Blauwe wandeling

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Laekdal groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Laekdal ".

Wil je dit natuurgebied verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids?
Boek dan een afspraak via natuurpunttremelo@gmail.com 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.