Stappersven
Jeroen Mentens - Vilda

Stappersven - Kalmthoutse Heide

Essen, Kalmthout
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn niet toegelaten. Kwetsbaar gebied.
  • Vogelkijkhut
  • Bezoekerscentrum
  • Eten en drinken
Wandelen tussen mooie vergezichten, heide, vennen en bossen, dat doe je in natuurgebied Stappersven-Kalmthoutse Heide. Dit gebied ligt in de provincie Antwerpen, tussen Kalmthout en Essen. Je wandelt er rond één van de grootste heidevennen van Vlaanderen. En geniet van het uitzicht, en de talrijke watervogels. Het NEC bezoekerscentrum De Vroente ligt aan de hoofdingang van de Kalmthoutse Heide. Daar vertrekken bewegwijzerde paden met wandelingen doorheen verschillende karakteristieke landschappen.

 

Toegankelijkheid

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de paden. Laarzen of stevig schoeisel zijn aangeraden bij regenweer. Honden welkom, aan de leiband.

Het wandelpad Eik start je best vanaf de Tennishal T&T aan de Huybergsebaan. Eerst volg je de zwarte voetstapjes tot knooppunt 163 om dan zuidwaarts het zandpad te volgen tot aan het boshuisje waar het eikenpad begint. Vandaar volg je de groene schildjes met eikenblad.

Langs dit wandelpad vind je nog historische relicten zoals de Roosendaalse vaart (tot 1733 nog in gebruik als turfvaart). Langs die vaart loopt een prachtige eikendreef, met 360 zomereiken, vandaar de naam van het pad. Je loopt ook door een ondoordringbare zone van dichtgegroeide rododendrons die de voormalige turfkuilen en oude visvijvers verbergen van het landgoed de Greef. Dwars door die jungle is een smal padje vrijgemaakt, enkel voor wandelaars, zodat je kan genieten van de intense stilte en ruimte. Langs de grote duingordel vanaf de Boterbergen leidt het pad naar het Stappersven. Top

Beschrijving van het gebied

Het Stappersven maakt deel uit van het grensoverschrijdende natuurgebied Grenspark Kalmthoutse heide. Dat grensoverschrijdende gebied is een belangrijke schakel in het netwerk van internationaal waardevolle natuurgebieden. Het is erg uniek dat heide, vennen, stuifduinen en bossen aaneengesloten en over zo een grote oppervlakte voorkomen. Veel zeldzame en kwetsbare soorten vinden er hun thuis.

Het Stappersven biedt prachtige vergezichten. Het bestaat uit open en halfopen landschappen, met heidevennen die omarmd zijn door een uitgestrekt bosgebied. Stuifduinen, droge en vochtige heide, ontveende moerassen en structuurrijke eiken-berkenbossen zijn heel waardevolle landschappen van het gebied. Daarnaast vind je er bossen van grove den en vergraste ruigtes met pijpenstrootje. Het Stappersven is een van de grootste heidevennen van Vlaanderen.

Top

Stappersven

Hoogtepunten op de wandelroutes

Je kan rond het Stappersven wandelen. Hier en daar staat een bankje langs het water, om te genieten van een prachtig zicht op de watervogels. De wandeling gaat ook door bos, duin en heide. In de zomer kom je vast de schapen tegen, die grazen langs het pad.

In 2020 openden we een nieuwe uitkijktoren aan het Stappersven. Vanop de toren heb je een prachtig uitzicht op het natuurgebied. Het Stappersven is een van de grootste heidevennen van Vlaanderen. Het gebied er rond bestaat uit stuifduinen, droge en vochtige heide, moerassen en eiken-berkenbossen.  De 11 meter hoge toren telt vier verdiepingen en op elke verdieping kan je een blik werpen in elke windrichting.  

Als je het bosbespad volgt, loop je door historisch aangeplante eikendreven. Je wandelt in de schaduw over verboste duinen en langs enkele herstelde open plekken. Je hoort er gegarandeerd spechten trommelen.

De mens heeft in het Stappersven een open landschap gecreëerd en de heidevegetatie bevorderd. Door veen uit te graven, ontstonden grote vennen. Schapen houden de gebieden vrij van bomen en stimuleren de heide.

Top

Zwarte specht

Dieren en planten

De voedselarme vennen en laagtes worden in de lente gekenmerkt door witte veenpluis. De plekken zijn een paradijs voor libellen en juffers, waaronder de gevlekte witsnuitlibel en de maanwaterjuffer. Ook de heikikker en de vinpootsalamander zijn er thuis. Het Stappersven zelf is een belangrijke overwinterplaats voor grauwe ganzen, kolganzen, eenden en kleine zwanen. ’s Zomers is het gezellig druk met grote groepen eenden en kokmeeuwen. Ook de geoorde fuut en de brilduiker brengen er de zomer door.

Struikheide, dopheide en pijpenstro spelen de hoofdrol in de heidevegetatie, maar ook beenbreek, klokjesgentiaan en zonnedauw duiken op in de vochtige zones. Daar vinden vlinders als, het heideblauwtje en het bont dikkopje, hun waardplanten. Het Stappersven is de enige plek in Vlaanderen waar de gladde slang en de adder samen voorkomen.

In het losse, stuivende zand van de duinen wonen zandloopkevers en graaft de larve van de mierenleeuw zijn valkuil. Buntgras, zandzegge en heidespurrie vormen de weinige planten die er overleven. Ook de rugstreeppad is hier thuis.

In het bos vind je nog de rode bosbes en de jeneverbes. Ze groeien in de kruidlaag, met blauwe bosbes, onder eiken, berken en dennen. Boomleeuwerik en nachtzwaluw broeden in de randen, terwijl de zwarte specht in de dikste boomstammen timmert. De boommarter durft wel eens diens nestholtes in te pikken.

Top

Stappersven

Natuurbeheer

Door gericht beheer wordt sinds 2009 de heidevegetatie hersteld, maar de brand in april 2011 draaide de klok terug, want er werd veel schade aangericht aan de fragiele heidevegetaties. De littekens in het landschap zijn ingrijpend en zullen nog jaren herstel nodig hebben.

Top

Verder wandelen in de buurt 

Grenspark

Bospolder

Oude Landen

 

Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
7.50km

Duinen Wandeling

Van De Vroente tot Stappersven. Volg de rode routebordjes. 
5.00km

Stappersven Wandeling

Volg de blauwe routebordjes, en knooppunten 68-2-1-70-64-3-68
3.00km

Eikenpad Wandeling

Volg de oranje routebordjes

Horeca

  • In de buurt van de Vroente zijn verschillende tavernes en restaurants.

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Stappersven - Kalmthoutse Heide groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Stappersven - Kalmthoutse Heide".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je het Stappersven verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Chris Vander Sypt (NAREKA), chrisvandersypt@skynet.be, 047 667 65 41

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.