Erwin Derous

Wulgenbroeken

Brugge, Oostkamp
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Dit gebied van 17 ha is één van de jongste telgen van de natuurgebieden die Natuurpunt Brugge heeft aangekocht en/of beheert. Het zijn natte weiden die ook dienst doen als overstromingsbuffer voor Sint ­Michiels. Door aankopen in 2012 en 2018 wordt de Brugse groene Gordel hier definitief gevrijwaard.

Beschrijving van het gebied

Nu al zijn buizerds en torenvalken er thuis. Een afstelling van de waterhuishouding met een gunstig zomer- en winterpeil, in combinatie met een doordachte maai­ en bemestingsstrategie, zal resulteren in een bloemrijk grasland met ook groot potentieel voor amfibieën, libellen en vlinders. Dat moet uiteindelijk leiden tot een gebied met hoge biodiversiteitwaarde binnen het geheel van de Brugse groene gordel.

Natuurbeheer

Een deel van het gebied wordt begraasd door runderen, andere percelen worden als natte hooiweiden beheerd door landbouwers, die hiervoor onder meer naar nulbemesting overgestapt zijn.

Ontsluiting

Langs de spoorlijn Brugge-Kortrijk wordt binnenkort (2020) door de VLM een fietspad aangelegd dat deel uitmaakt van de Groene Fietsgordel Brugge. Natuurpunt wil aanvullend ook tot enkele interne wandelpaden komen.

 

 

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Wulgenbroeken groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Wulgenbroeken".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Luc Maene luc.maene@hotmail.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.