Kruisheide

Provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Klein gebied: < 10 ha

Kaart van het gebied

Over dit gebied


Beschrijving van het gebied

Kruisheide bestaat voornamelijk uit heide en een deel bos. Het is een restant van de ‘Keerberghen Heyde’, een schakel in achttiende-eeuwse heidegordel die zich uitstrekte van Bonheiden tot Baal. Op de voedselarme zandgrond ontstond spontaan eiken-berkenbos. Ontginning voor veeteelt leidde tot uitgestrekte heidegebieden. Deze gebieden kwamen de jongste eeuwen onder druk door de toenemende verstedelijking. Vandaag resten ons slechts enkele relicten.

Dieren en planten

De vegetatie bestaat hoofdzakelijk uit struikhei en bijbehorende korstmossen, buntgras, zandblauwtje, schapenzuring en brem. In het bos vind je grove den en ook zomereik, sporkehout en lijsterbes. Deze soorten komen ook solitair voor op het heidegedeelte. De veldkrekel, hét icoon van Kruisheide, concerteert van mei tot juli. Tientallen soorten solitaire bijen en solitaire wespen leven hier. Typisch zijn heizijdebij, heidezandbij en tal van graafwespen.

Natuurbeheer

Beheermaatregelen bestaan uit maaien, plaggen en verwijderen van boomopslag. Aanvullend grazen er sinds 2013 schapen die ook de historisch landschappelijke waarde verhogen. Gelieve de dieren niet te voederen! De gemeente is eigenaar van het gebied en Natuurpunt zorgt voor het beheer.

Info en toegankelijkheid

Natuurpunt Keerbergen beheert nog drie andere gebieden: Broekelei, Pommelsven en Raambeekvallei. Meer informatie vind je op www.natuurpuntkeerbergen.be. De Lozenhoekwandeling, 6 km, doet het gebied aan. Meer info: www.keerbergen.be of www.vlaams-brabant.be/toerisme

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Kruisheide

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Kruisheide' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water