Sint onolfspolder
Vilda

Sint-Onolfspolder

Dendermonde, Zele
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
Het natuurgebied de Sint-Onolfspolder ligt in de Scheldevallei, op de rechteroever van de Schelde en ten westen van de Dendermonding.

Voor de wandeling: volg de knooppunten Kalkense Meersen: 76-78- 77-76

Toegankelijkheid

Het natuurgebied is het hele jaar door toegankelijk voor het publiek. Honden welkom, aan de leiband. Stevige wandelschoenen aangewezen.

Top

Beschrijving van het gebied

Het wonderlijk mozaïek van nog zuivere sloten, weinig bemeste natte hooilanden en broekbos zorgt er voor dat dit een van de laatste toevluchtsoorden is voor tal van planten, insecten en vogels.

Top

Dieren en planten

In de winter wordt de Dender een echt vogelparadijs, dan zie je hier vele tafeleenden zij aan zij met wintertalingen, bergeenden, futen, smienten, brilduikers en nonnetjes. Bosrietzanger en blauwborst laten in de zomer ten gepaste tijde hun prachtige zang opstijgen vanuit het wilgenstruweel of de rietvegetatie.

Top

Natuurbeheer

Langs de Scheldedijk, vlak aan de Dendermonding, ligt nog één van de typische zoetwatergetijdeschorren. Dit woest buitendijks stukje natuur wordt twee keer per dag ingenomen door het Scheldewater. Door regelmatig de ruigtes te maaien hopen we hier terug meer riet te krijgen.

Top

Verder wandelen

Scheldevallei Moerzeke-Kastel

Kalkense Meersen

Honegem

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Sint-Onolfspolder groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Sint-Onolfspolder".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Sint-Onolfspolder verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Bart Dierickx, 052-21 03 81.

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.