Natuurgebieden in de Oostkustpolders

De graslanden van de Oostkustpolders bezitten een internationale faam omwille van de vele broedende en overwinterende vogels. Op verschillende locaties in de Oostkustpolders voerde Natuurpunt natuurinrichtingswerken uit om die graslanden te behouden.

De werken vonden plaats in enkele deelgebieden: Zwaanhoek (Oostende en Oudenburg), Uitkerkse Polder (Blankenberge, De Haan en Zuienkerke), Stadswallen van Damme en Sint-Donaaspolder (Knokke). In totaal is 17,321 km begrazingsraster geplaatst, 32,7 ha poldergrasland ingericht en een nieuwe kreek gegraven van 0,2 ha.

 

Herstel poldergraslanden

In het midden van natuurgebied Uitkerkse Polder ontsierde een vervallen stal al jaren het open landschap. Natuurpunt heeft die varkensstal met daarnaast meerdere vervallen hokken afgebroken. De stal was grotendeels opgebouwd uit asbestplaten en andere asbesthoudende materialen, die nu door een gespecialiseerde firma verwijderd zijn. Op de vrijgekomen grond is er een nieuwe kreek gegraven, die zal begroeien met riet, ideaal voor rietvogels. De nieuwe kreek zal bij zware regenval ook dienst doen als waterbuffer.

In andere deelgebieden werden heel wat rasters geplaatst om met vee de graslanden te kunnen begrazen en open te houden. Hiermee bieden we ook meer broedgelegenheid aan heel wat vogels zoals de grutto en de scholekster. Op enkele plaatsen hebben we meer reliëf aangebracht in de graslanden door het graven van nieuwe of het herstellen van oude laantjes en poelen.

 

                                    LIFE / Natura2000

 

 

Bezoekersinfo:

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier:

https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/uitkerkse-polder

TOP