Graslandherstel op Kesterheide

De Kesterheide heeft de voorbije jaren een stevige gedaanteverandering ondergaan, van motorcrossterrein naar natuurgebied.

Om het graslandherstel te bespoedigen werden in dit project diepe bandensporen, putten en richels die op en rond de voormalige crosspiste waren achtergebleven weggewerkt d.m.v. kraanwerken. Door het uitvlakken van deze reliëfverschillen kan het terrein in de toekomst vlotter machinaal gemaaid worden. Op die manier kunnen de graslanden beter beheerd worden en kunnen ze sneller ontwikkelen tot soortenrijke vegetaties.

Daarnaast werd over een oppervlakte van meer dan 6ha achterstallig graslandbeheer uitgevoerd door klepelen, maaien en afvoeren. Er werd ook oude afsluitingen van het terrein verwijderd en er werd een nieuw begrazingsraster met een lengte van ca. 270m geplaatst. Binnen het raster wordt begrazing opgestart om soortenrijke graslandvegetaties terug te leven te brengen.

Deze herstelmaatregelen werden mogelijk gemaakt dankzij de steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en de Vlaamse overheid (Agentschap voor Natuur en Bos).

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP