De Langdonken bestaat vooral uit moerassen, waardoor een groot deel van het gebied dan ook vaak onder water staat. In de 2de helft van de 20ste eeuw verdwenen hier veel dieren en planten. Nu probeert natuurpunt de natuur opnieuw te herstellen.

 

In De Langdonken werden in de jaren 1960 en 1970 talloze weekendvijvers gegraven in natte hooilanden en heideachtige terreinen die niet geschikt waren voor moderne landbouw. Deze verblijven met kunstmatige vijvers zorgden er niet enkel voor dat het water in de vallei minder goed in de bodem kon dringen. Ze gingen vaak ook vergezeld van koterijen, ongezuiverd afvalwater, allerlei rommel, exotische beplanting en onnatuurlijke barrières (hekken, afsluitingen).

 

Herstel open landschap

Natuurpunt verwijderde rond enkele vijvertjes alle koterijen, verhardingen zoals een betonnen zwembad, afsluitingen, bouwpuin en aanplantingen. Vervolgens werden enkel van deze vijvers drooggelegd waardoor het slib eruit geschept en afgevoerd kon worden. Door deze ingreep kunnen de waterpartijen opnieuw ontwikkelen tot plantenrijke waterplassen.

Het opgehoogde zand afkomstig uit de vijvers wordt afgevoerd en de oevers van de vijvers worden afgeschuind, zodat er later poelen met zuiver water overblijven. Die poelen of vennen worden ideaal jacht- en voortplantingsgebied voor heel wat soorten libellen.

De zone is een overstromingsgebied en mag vanaf nu lang nat blijven. Het natuurgebied vervult zo een rol als waterspons en kan toekomstige hevige regen en extreme weersomstandigheden helpen opvangen. Doordat het water trager wordt afgevoerd fungeert de zone ook als infiltratiegebied voor grondwater.

 

Deze herstelwerken worden uitgevoerd met de broodnodige steun van de Vlaamse Overheid (het Agentschap Natuur en Bos) en ELFPO

 

 

Bezoekersinfo

Praktische info en wandelkaartjes vind je hier

TOP