Klimaat & transitie

Cursus Klimaatverkenner NIEUW

De cursus Klimaatverkenner is een interactieve en positieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid. 

Lezing Is biodiversiteit hot? - Wat klimaatverandering doet met de natuur

In deze superactuele lezing staan klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de natuur centraal. We geven ook tips om zelf klimaatvriendelijk te leven. 

Participatief traject: Groene leefstraten (Gemeente voor de Toekomst)

Natuuracademie begeleidt gemeenten en dus buurten bij het vergroenen van een straat, een plein,… In een participatief traject bekijken we de mogelijkheden, gaan we creatief met alle ideeën aan de slag en maken een planning op.

Cursus Klimaatverkenner

De cursus Klimaatverkenner is een interactieve en positieve instapcursus rond klimaat en duurzaamheid. In 3 boeiende lessen en 1 excursie laten we je kennismaken met het hoe en wat van klimaat, hoe de natuur in je achtertuin hierop reageert, tal van inspirerende ideeën waar je zelf mee aan de slag kan en niet te vergeten (h)eerlijke klimaatproevertjes. Laat het niet aan je neus voorbijgaan en nodig geïnteresseerde buren, vrienden en familie mee uit.

 • Les 1: Wat is 'het' klimaat en hoe is het gewijzigd?

Hoe zit het nu met al die verhalen over klimaatverandering? Wat is het verschil tussen weer en klimaat en wat is het verschil tussen het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect? Deze inleidende les geeft je al een antwoord op de meest prangende vragen over klimaat en klimaatverandering.

 • Les 2: Wat klimaatverandering doet met de natuur in je achtertuin 

Niet alleen wereldwijd, maar ook in onze achtertuin worden dieren en planten beïnvloed door het veranderende klimaat. We bekijken voorbeelden uit de nabije natuur waaraan je kan merken dat soorten zich ook hier proberen aan te passen. Sommige slagen hierin en gaan vlot op reis naar warmere of koudere oorden, andere wellicht niet.

 • Les 3 Samen voor inspirerende & duurzame oplossingen 

Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen beperken om onder de globale opwarming van 1,5°C te blijven? We spitsen ons toe op het belang van klimaatbuffers, op ruimte voor water en allerhande aanpassingen. Samen gaan we op zoek naar tal van inspirerende ideeën waar je zelf mee aan de slag kan.

 • Les 4: Wandeling met (h)eerlijke klimaatproevertjes 

Tijdens de wandeling brengen we actuele verhalen over klimaat en klimaatverandering, waarbij het proeven van lokale en eerlijke producten centraal staat. Verhalen van hier en van het Zuiden loodsen ons langs rijstvelden, graanakkers, stille wateren, bloemrijke graslanden tot in het Afrikaanse regenwoud.

 

Niveau

Basis

3

1

Max. 25

Lezing Is biodiversiteit hot? - Wat klimaatverandering doet met de natuur

Klimaatverandering blijft een heet hangijzer. Hoe het klimaat verandert, zien we nu al. Wereldwijd worden dieren en planten bedreigd en zelfs in de Vlaamse natuur beweegt er heel wat. Niet alleen fauna en flora, maar ook mensen ondervinden last van klimaatverandering. In deze lezing staan klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de natuur centraal. We geven ook tips om zelf klimaatvriendelijk te leven.

Opzet

Tijdens deze interactieve lezing krijg je zicht op de gevolgen van de klimaatverandering voor de natuur. Je krijgt een heleboel inspiratie mee om zelf aanpassingen te doen ten voordele van het klimaat en dit op een positieve manier.

 

Niveau

Basis

Max. 100

Participatief traject: Groene leefstraten (Gemeente voor de Toekomst)

Groene zones in steden en gemeenten zijn essentieel voor het welzijn van de bewoners, ze zorgen voor verkoeling, ontspanning, biodiversiteit en gezondheid… . Groene zones zijn een belangrijke buffer tegen fijn stof. Meer groen betekent een meer leefbare stad.
 
In het kader van klimaatopwarming kunnen we ons vaker aan zware regenbuien verwachten. Groene zones in steden zijn dus niet alleen belangrijk voor gezondheid en welzijn maar ze zijn ook belangrijk als klimaatbuffers. Een stad en gemeente heeft er dan ook alle baat bij in te zetten op waterinfiltratie. 
 
Natuuracademie begeleidt gemeenten en dus buurten bij het vergroenen van een straat, een plein,… In een participatief traject bekijken we de mogelijkheden, gaan we creatief met alle ideeën aan de slag en maken een planning op. De Cel Ecologische Inrichting Groene Ruimte van Natuur- en Landschapszorg staat in overleg met de gemeente (afhankelijk van de grootte van het project samen met andere partners) in voor het ontwerp en de realisatie op het terrein.
 

Projectverloop

 1. Inleidende vorming voor de buurt rond het belang van Biodiversiteit in de stad voor gezondheid en welzijn en klimaat en eerste ontmoeting buurt
 2. Ontmoetingsmoment met de buurt en brainstorm over de wensen, ideeën
 3. Opmaak ontwerpvisie: van wens- naar praatplan
 4. Terugkoppeling ontwerpvisie gemeente
 5. Tweede ontmoetingsmoment met de buurt: ontwerpatelier (ideeën afwegen, opstellen programma)
 6. Verfijnen ontwerpvisie en opmaak ontwerpvoorstel
 7. Terugkoppeling ontwerpvoorstel gemeente
 8. Onderzoek budgetten (ook vooraf) 
 9. Schetsmatige uitwerking van uitvoeringsdetails en beplanting
 10. Uitvoering van de werken samen met de buurt
 11. Onderhoud door buurt en gemeentewerkers

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor

 • De haalbaarheidscreening van het project
 • Het opmetingsplan met hoogtepeilen, inclusief leidingenplan
 • Bij grote werken: aanbesteding
 • De gefaseerde begeleiding door verschillende betrokken diensten: mobiliteit, brandweer, politie, ruimtelijke ordening, leefmilieu,…
 • Een budget voor de uitvoering van de werken: oproep klimaatsubsidies voor buurten
 • Inzetten van openbare diensten voor de werken of een deel ervan
 • Communicatie naar de buurten/wijken

Prijs algemeen

De prijs is afhankelijk van het project.Voor de participatieve begeleiding en de vorming: 400 euro/dag  + onkosten transport.
Natuuracademie is niet BTW-plichtig. 
 
Prijs voorbeeldtraject (stappen 1-10 projectinhoud en verloop) € 9.140,00 
 

Contact

Anke Desender, anke.desender@natuurpunt.be tel: 0492 253996 (op ma-di-don)
TOP