Meetnetten zoogdieren

Antwerpen
Limburg
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Brussel
Afbeelding
Otter
Hugo Willocx
Soort
Telproject Zoogdieren
Werking
Studie

In opdracht van de Vlaamse overheid (Natuur en Bos) brengen we kwetsbare soorten in kaart met het project Meetnetten. Verschillende soorten zoogdieren volgen we op via burchttellingen, transecttellingen en verblijfplaatstellingen.

Afbeelding
Das  - Dassenhol - Shutterstock
Das

Das

Het meetnet Das wordt gecoördineerd door de Dassenwerkgroep, i.s.m. LIKONA. Jaarlijks organiseert deze werkgroep een grote zoekdag om de Vlaamse populatie verder in kaart te brengen. Hiernaast kunnen mensen een burcht 'adopteren' en monitoren. Heb je interesse om mee te doen? Neem contact op met de Dassenwerkgroep.

Afbeelding
Das  - Dassenhol - Shutterstock
Das

Hamster

Jaarlijks wordt er in Widooie (Tongeren) naar burchten gezocht in de laatste hamsterpopulatie van Vlaanderen. Dit doen we door op enkele avonden in augustus 50 hectare geoogste akkers af te speuren. LIKONA coördineert deze tellingen in samenwerking met Natuurpunt Studie.

Afbeelding
Hamster - Shutterstock
Hamster

Hazelmuis

De Hazelmuis komt in Vlaanderen enkel voor in het Voeren. Om de toestand van deze slaapmuis in de gaten te houden, worden er ieder jaar transect- en nestbuistellingen gedaan. Vaste transecten worden afgespeurd en reeksen van nestbuizen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van deze Europees beschermde en ernstig bedreigde soort.

Afbeelding
hazelmuis
Hazelmuis

Otter

Na een fatale achteruitgang in de tweede helft van de 20ste eeuw, is de Otter terug van weggeweest! Schoner water en de nodige inspanningen maken dat de Otter in Vlaanderen opnieuw geschikt leefgebied vindt. Aan de hand van dit meetnet proberen we de toestand van de otterpopulatie op te volgen en uitbreiding van het areaal vast te leggen.

Afbeelding
Otter
Otter

Vleermuizen

Sinds de winter van 2021-2022 behoren ook de verblijfplaatstellingen van de vleermuizen tot de Meetnetten. In nauwe samenwerking met onze Vleermuizenwerkgroep worden deze tellingen op poten gezet en gecoördineerd. In de zomer tellen we de kraamkolonies op (kerk)zolders. 's Winters wordt ieder jaar een massa aan winterverblijfplaatsen, zoals bunkers, ijskelders en forten, bezocht om de aanwezige vleermuizen te tellen en zo de aanwezige populaties op te volgen doorheen de tijd.

Afbeelding
Watervleermuis - Shutterstock
Watervleermuis

Contact

Vragen? Neem contact op met meetnetten@natuurpunt.be.