Natuurpark Grote Netewoud

Antwerpen
Afbeelding
Keyfheide - Grote netewoud - Wendy Thys
Wendy Thys
Soort
Natuurpark
Werking
Natuurbeheer

In het hart van de groene Kempen vind je het Grote Netewoud, een reeks van unieke natuurgebieden langsheen de Grote Nete en haar zijrivieren. De afgelopen jaren is de natuur er flink hersteld en dankzij de inzet van talrijke vrijwilligers zijn er prachtige natuurgebieden ontstaan.

Op het grondgebied van Balen, Meerhout, Geel en Mol herstelden Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos de voorbije jaren al heel wat natuur van Europees belang (Europese topnatuur = Natura 2000) en zijn er dankzij de tomeloze inzet van talrijke vrijwilligers prachtige natuurgebieden ontstaan. Samen met een hele reeks partners zoals de gemeenten Balen, MolMeerhout, de stad Geel en Toerisme Provincie Antwerpen, wil Natuurpunt en ANB de volgende jaren deze natuurgebieden verder uitbreiden en met elkaar verbinden zodat er één groot aaneengesloten stuk robuuste natuur ontstaat: het Natuurpark Grote Netewoud. 

De stukjes wildernis van het Grote Netewoud worden gevormd door broekbossen, heide, stuifduinen, bloemrijke graslanden en uitgestrekte dennen en loofbossen. Broekbossen herbergen heel wat zeldzame moerasplanten en -dieren. Het Grote Netewoud kan uitgroeien tot het belangrijkste broekbos van Vlaanderen. De bever is al gespot en hopelijk vindt ook de otter zijn weg. 

Op die manier kan het gebied van ongeveer 4000 ha voldoende draagkracht ontwikkelen om de mens een plek te bieden voor vele vormen van ontspanning in en rond de natuur: wandelen, fietsen, avontuurlijke natuur-beleving en het bezoeken van cultureel erfgoed. Geniet alvast van unieke stuifduinen, zeldzame broekbossen, bloemrijke graslanden en mooie heide in combinatie met oude watermolens en musea!

> Meer info over het Bezoekerscentrum Grote Netewoud