Water: extra info voor Natuurpunters

De droge zomers van 2018 en 2019 hebben de ogen van beleidsmakers geopend. Vlaanderen blijkt opeens een erg kwetsbare regio te zijn voor wat bijvoorbeeld onze watervoorraad betreft.

Op dit moment zijn er verschillende trajecten gestart rond waterkwaliteit, kwantiteit, droogte en overstromingen. Dit zowel vanuit de CIW, verschillende departementen, provincies als steden en gemeenten. Lees hier het hele beleidsdossier.

Waterbeleidnota 2020-2025

De Vlaamse regering legt op dit moment laatste hand gelegd aan de Vlaamse waterbeleidsnota 2020-2025. De natuur- en milieubeweging vreest dat het plan tekortschiet om de kwaliteit van onze waterlopen aanzienlijk te verbeteren tegen 2027, zoals Europa vraagt.

De milieubeweging pleit er daarnaast voor om meer werk te maken van natuurlijke oplossingen, zoals valleiherstel. Dit kan klimaatproblemen door droogte en overstromingen het hoofd bieden.

Lees hier onze visie

Het decreet Integraal Waterbeleid

Het decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) bepaalt ondermeer dat geen bodembewerkingen mogen plaatsvinden op akkers tot op 1 meter afstand vanaf de bovenste rand van het talud van alle oppervlaktewaterlichamen. 

Samen met het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en het verbod op het gebruik van meststoffen ontstaat een ‘teeltvrije zone’. Dit is een strook van 1 meter die geen oogstbare teelt kan voortbrengen. 

De 1-meter regel

De 1-meter regel langs waterlopen is er immers niet alleen om vermesting tegen te gaan. Het is een minimale afstand om een beek of poel zijn eigen natuurlijke buffer te laten ontwikkelen en zich te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De regel geldt eigenlijk in heel Vlaanderen, maar de aangekondigde handhaving door de toezichthouders van de Mestbank beperkt zich tot die gebieden waar de waterkwaliteit het meest zorgen baart.

Die extra handhaving is een stap vooruit, vindt Natuurpunt, mits er effectief wordt opgetreden bij inbreuken.e selectieve aanpak mag niet leiden tot het verderzetten van een gedoogbeleid buiten deze focusgebieden.

Afbeelding
Teeltvrije zone
Natuurpunt

Laten toepassen van de regel

Het is nu vooral uitkijken of deze halfslachtige poging om een basisregel uit het Decreet Integraal Waterbeleid toe te passen uiteindelijk zal leiden tot een vorm van collectieve discipline binnen de landbouwsector om voortaan niet meer tot tegen de beek te ploegen.

Heb je  concrete of acute vragen over de handhaving van deze maatregel? Dan kan je daarvoor terecht bij de betrokken dienst van de Mestbank.

Icon
Icoon - Wist je dat

Vragen?

Neem contact op met je Verenigingscoach.