Welkom op de webpagina van de Limburgse Werkgroep voor Lichenologie!


De Limburgse Werkgroep voor Lichenologie (LWL) behartigt de studie van lichenen/korstmossen met nadruk op de provincie Limburg. Door middel van ons atlasproject starten we het systematisch in kaart brengen van alle soorten lichenen (epifytische, epilitische, terrestrische, etc) binnen dit deel van Vlaanderen. Tevens worden evenementen georganiseerd omtrent: microscopie, lezingen en andere bijeenkomsten in verband met lichenologie. Hierdoor bevorderen we het sociale gebeuren binnen lichenologie en streven we gericht naar het in kaart brengen van onze korstmossenflora. Jong en oud is welkom!

We nemen het onder de loep! Jij toch ook?

Wil je up to date blijven over onze activiteiten? Stuur dan een e-mail naar werkgroep.lichenologie@gmail.com! Regelmatig ontvang je dan een nieuwsbrief.

Opmerking: verschillende excursies worden verschoven naar een andere datum wegens het noodplan dat aangekondigd werd (Coronavirus).

Via onze nieuwsbrief, sociale media, website, etc volgt er meer info over de nieuwe toekomstige excursies/activiteiten.


Bruin boomspijkertje (Calicium salicinum)

Bruin boomspijkertje: een nieuw korstmos voor Vlaanderen!


Leden van de Limburgse Werkgroep voor Lichenologie (LWL) treffen het Bruin boomspijkertje aan. Een nieuwe soort voor Vlaanderen!


Nicole Rinkes lid van de Limburgse Werkgroep voor Lichenologie trof te Peer een bijzonder korstmos aan. Die avond werd een mail rondgestuurd binnen de LWL met een vermoeden dat Calicium salicinum (Bruin boomspijkertje) werd aangetroffen.

Lawrence Vanloffelt stichter van de Limburgse Werkgroep voor Lichenologie (LWL) ging de volgende ochtend op onderzoek uit. Samen met Nicole werd de aangetroffen soort van naderbij bekeken. Lawrence bevestigde hierna dat het daadwerkelijk Calicium salicinum was. Een nieuwe soort voor Vlaanderen!

Het Bruin boomspijkertje is in de lage landen (België en Nederland) een zeer zeldzame verschijning. In Nederland wordt deze microlicheen als zeer zeldzaam bestempeld en kwetsbaar in de Nederlandse rode lijst status. In Vlaanderen was deze soort nog nooit eerder waargenomen. Dit vermoeden werd nogmaals mondeling bevestigd door Dries Van den Broeck, lichenoloog aan de plantentuin van Meise.

De naam microlicheen verwees al naar de grootte van deze kleine soort. De steeltjes zijn zo’n 0.4-1.2 millimeter hoog met vruchtlichamen hierop die zo’n 0.2-0.5 mm breed zijn. Het Bruin boomspijkertje heeft een voorkeur voor oude schorsen of ‘bloot’ droog hout.

Peter D’Joos huisfotograaf van de LWL, bracht het Bruin boomspijkertje prachtig in beeld d.m.v. de focus-stackingtechniek.

Naar aanleiding van deze soort zal ook een artikel geschreven worden voor Dumortiera.

f_13-81631449.jpg

© Peter D'Joos
Witte schotelkorst (Lecanora chlarotera)

Streefdoelen

  • Hoofddoel: het in kaart brengen van de Limburgse korstmossenflora. En gericht kennis te verzamelen over de verspreiding van korstmossen in de provincie Limburg. Dit in kader van ons lichenen atlasproject. Het aanleggen van een herbarium zal ook stapsgewijs verlopen.
  • Randdoelen: Limburgse lichenologie op de kaart zetten en stimuleren door middel van:
    • Sensibiliseren: deze minder ‘aaibare’ soortengroep op de kaart zetten in Vlaanderen via onze werking in de provincie Limburg. Communicatie via nieuwsbrieven en sociale media. Onbekend, bemind maken!
    • Educatieve momenten organiseren: momenten en/of evenementen organiseren (groot of klein) voor en door geïnteresseerde of gepassioneerde personen. Voorbeelden van eventuele momenten zijn: microscopie- en determinatieavonden, workshops en lezingen.
    • Aanspreekpunt voor het (korstmossen)gegeven in de provincie Limburg: vragen van beheerders rond korstmossen beantwoorden (beheer? Welke soorten zijn aanwezig? Hulp nodig bij determinatie? Nieuwe en onbekende vondsten? Twijfel tussen bepaalde soorten?)
    • Sociale houding: als werkgroep streven we naar een correcte en/of gedreven houding binnen de lichenologie. Er wordt een vriendelijke houding verwacht van de leden. Kortom: een leerrijk, sociaal en data verzamelend gegeven zouden de excursies moeten weerspiegelen. Jong en oud is welkom!

Lichenen atlasproject provincie Limburg

Atlasproject provincie Limburg lichenen (gestart in 2019)

Doel: door middel van burgerwetenschap systematisch gegevens verzamelen over de korstmossenflora binnen provincie Limburg. Het analyseren van deze veldgegevens om inzicht te krijgen in welke soorten: algemeen, zeldzaam, bedreigd, etc en/of andere nuttige inzichten over deze soorten in de komende jaren.

Dit om een beter beeld te krijgen van de korstmossen binnen Vlaanderen. Op dit moment is er niet veel bekend over onze korstmossen, behalve in de provincie Antwerpen. Vaak richten we ons op gegevens van Nederland. Maar binnen onze Vlaamse context is dit niet altijd significant en eerder indicatief. Dit project werd gestart om een bijdrage te leveren aan de kennis van onze korstmossenflora.

workshop.jpg

© Peter D'Joos

Excursies 2020

Excursiekalender 2020

Opmerking: zie 'agenda' voor meer info omtrent de excursies. Soms kunnen bepaalde datums gewijzigd worden. Dit wordt tijdig gemeld indien nodig. Schrijf je ook in voor onze nieuwsbrief via werkgroep.lichenologie@gmail.com

-Excursies Maasland/Oost-Limburg

Momenteel 'on hold' wegens Coronavirus.

- Excursies Midden-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)

- Excursies Noord-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)

- Excursies West-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)

- Excursies Zuid-Limburg (meegedeeld op een later tijdstip)
Rode heikorst (Baeomyces rufus)

Update 20/12/2018!

Heugelijk nieuws!

Na verschillende gesprekken te voeren met medewerkers van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), verkreeg de LWL toelatingen om natuurgebieden te betreden in kader van onderzoek omtrent lichenen. Zo’n plusminus 24 gemeenten en talloze natuurgebieden verspreid binnen de provincie Limburg!

Zowel open als gesloten gebieden zullen onder de loep genomen worden! De werkgroep lichenologie zou graag het ANB (en de desbetreffende medewerkers) uitgebreid willen bedanken voor deze vlotte samenwerking en dialoog omtrent onze geliefde materie.

Hou jullie loepen alvast in de buurt... 

 

TOP