Nieuws

Nieuws
18 november 2023
Verenigingsnieuws

knuppelpad in Wontergem afgesloten

Het knuppelpad in Wontergem heeft het zwaar te verduren, de zure en natte ondergrond hebben na 10 jaar hun tol geëist. Momenteel ligt het pad er te gevaarlijk bij en moeten we deze jammer genoeg afsluiten. We zetten alles in het werk om een volledig nieuw knuppelpad te laten plaatsen maar het is moeilijk om de financiering rond te krijgen. We doen ons best om de hinder zo snel mogelijk op te lossen.

Nieuws
21 oktober 2023
Verenigingsnieuws

advies voor een natuurlijk gazon

Dankzij de geslaagde campagnes 'maai mei niet' hebben veel mensen kunnen ervaren dat de natuurwaarde van het gazon meteen stijgt als je even je grasmachine aan de kant laat staan. Om een b(l)oeiend gazon te bereiken is soms meer nodig dan 'eventjes niets doen'. Tips voor een waardevol gazon vind je in ieder geval via deze Natuurpunt-link. Woon je in ons werkingsgebied, dan kan je ook persoonlijk en gratis advies inwinnen. Dan komt onze kenner langs en vertelt hoe je met beperkte middelen een mooi resultaat kunt bereiken. Wens je persoonlijk advies, dan volstaat een mailtje naar jeroen_bossaer@hotmail.com

Nieuws
09 december 2022
Verenigingsnieuws

Waterproducent Gerolsteiner en Natuurpunt beschermen de laatste grutto's in de Leiemeersen

Het natuurgebied Leiemeersen van Deinze maakt deel uit van het natuurpark Levende Leie, een lint van aaneengesloten natuurgebieden tussen Gent en Deinze. Natuurpunt heeft er de afgelopen jaren heel wat eeuwenoude hooilanden aangekocht. In dit gebied komt de zeldzame Grutto nog tot broeden. Deze weidevogel houdt van natte bodems om zijn voedsel in te zoeken. En daar knelt nu net het schoentje. Door drainage van omliggende percelen en de effecten van de klimaatverandering zijn de hooilanden steeds droger. Hierdoor heeft de Grutto minder geschikt biotoop. Waterproducent Gerolsteiner en Natuurpunt bundelen nu hun krachten. Samen zullen we percelen trachten te verwerven en te vernatten. Dat zal gebeuren door de installatie van waterpompen die water over de hooilanden zullen laten lopen. Deze zullen op zonne-energie werken en permanent water uit de Leie in de hooilanden laten stromen. Zo maken we samen werk van natte natuur in de Leiemeersen rond Deinze.

Nieuws
20 mei 2021
Verenigingsnieuws

Natuurpunt en Durabrik investeren in natuur dichtbij

Durabrik, het Oost Vlaamse bouwbedrijf dat zich al jarenlang inzet voor duurzaam wonen, zet haar engagement verder om constructief te bouwen aan een leefbare wereld. In samenwerking met Natuurpunt creëert Durabrik sinds 2019 voor elke vierkante meter betonplaat een vierkante meter natuur. Op basis van de resultaten van 2020 zorgt dat voor niet minder dan 20.000 m² nieuwe natuur zoals in Moorslede, Halle en Deinze. Durabrik en Natuurpunt kunnen in Deinze samen een bos met een oppervlakte van 25.000 m² veiligstellen. Het gaat om een elzenbroekbos met een unieke flora en fauna.

Nieuws
17 juni 2020
Verenigingsnieuws

Alpro en Natuurpunt beschermen de laatste grutto's in de Leiemeersen

Het voedingsbedrijf Alpro ondersteunt de aankoop van elf percelen hooiland in het natuurgebied Leiemeersen van Deinze. De percelen worden aangekocht door Natuurpunt en zijn onder andere cruciaal voor het behoud van de laatste koppels grutto in de Leievallei.

Nieuws
01 juni 2020
Verenigingsnieuws

Natuurpunt zet een drone in om het broedgebied van de grutto’s in Deinze te inventariseren.

Het natuurgebied in de bochten van de Leie is de enige broedplaats van grutto’s in de volledige Leievallei. Om de grutto’s beter te beschermen probeert Natuurpunt zoveel mogelijk broed- en voedselgebied aan te kopen.

Nieuws
26 september 2017
Natuurbeleid

Natuurpark Levende Leie

Samen met Natuurpunt Gent slaan we de handen in elkaar om de Leievallei tussen Gent en Deinze verder te ontwikkelen tot een aaneengesloten, robuust en natuurrijk landschap.Samen met vele partners willen we hier één van de tien grootste natuurgebieden in Vlaanderen realiseren.

Nieuws
27 februari 2016
Natuurbericht

Bevergem ligt tussen Deinze en Zulte

Na vele jaren zwemt er eindelijk terug een bever in Deinze. Verleden maand stelde de boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) knaagsporen vast aan een wilg op een oude Leiearm tussen Deinze en Zulte. Omdat een bever vooral actief is ’s nachts, besloot Rik Desmet daarom zijn nachtval te plaatsen aan de knaagplaats (een nachtval is een camera die zelfstandig overdag en ‘s nachts foto’s neemt als hij beweging merkt) We zijn daar best gelukkig mee. De bever verkiest vooral proper water, een levend bewijs dat heel wat inspanningen de goede richting uit gaan. De bever komt sterk op in Vlaanderen. Vooral rond de Dijle is hij terug te vinden, maar ondertussen ook in alle provincies buiten West-Vlaanderen. Maar dat zal wellicht niet meer zo lang duren, want onze natuurpuntafdeling ligt op de provinciegrens.

Nieuws
09 maart 2015
Verenigingsnieuws
Leie

Natuurpunt start petitie om Leienatuur te redden

Eind vorig jaar kondigde de Vlaamse regering aan dat ze het project Rivierherstel Leie zou afzwakken van de beloofde 500 hectare naar 300 hectare. Natuurpunt is gestart met een petitie. “We willen de politici tonen dat de inwoners van onze streek elk van die 500 hectare natuur dringend nodig hebben”, zegt Herman Nachtergaele van Natuurpunt.

TOP