• Visie
  • Uilenwerkgroep Waasland beoogt:
   • de bescherming van in het wild levende uilen
   • het behoud en de uitbreiding van geschikte nestgelegenheid.
  • Uilenwerkgroep Waasland wil vanuit een kleine regio bijdragen tot de bescherming en het behoud op grotere schaal.
  • Uilenwerkgroep Waasland ringt jonge en waar mogelijk adulte vogels op het nest. Hiertoe werken we samen met erkende vogelringers.
 • Doelstellingen
  • Broedgelegenheid: Uilenwerkgroep Waasland wil de resterende broedplaatsen veilig stellen en op geschikte plaatsen nieuwe broedgelegenheid scheppen door het plaatsen van aangepaste nestkasten. Dit geldt voornamelijk voor kerkuilen maar eveneens voor steenuilen en torenvalken en in beperkte mate voor bosuilen die minder bedreigd en vaak dominant zijn.
  • Registratie: Met een stipte opvolging van de bezetting van de nestkasten en een gedetailleerde registratie van het broedsucces wil Uilenwerkgroep Waasland zicht krijgen op de aanwezigheid van uilen en torenvalken. Het ringwerk kan bijdragen tot de kennis over het (verplaatsings)gedrag van de gevolgde vogels uit onze regio.
  • Educatie: Uilenwerkgroep Waasland informeert en sensibiliseert de brede bevolking in functie van de bescherming en het behoud van uilen en valken.
 • Praktische werking en activiteiten
  • Uilenwerkgroep Waasland is actief in de gemeenten die ongeveer samenvallen met het werkingsgebied van de Natuurpuntafdelingen Waasland Zuid, Waasland Noord, WAL, Hamme en Moervaart-Zuidlede: Sint-Niklaas, Nieuwkerken-Waas, Belsele, Sinaai, Lokeren, Waasmunster, Elversele, Tielrode, Stekene, Kemzeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, De Klinge, Meerdonk, Beveren, Melsele, Haasdonk, Vrasene, Kieldrecht, Verrebroek, Kallo, Doel, Kruibeke, Bazel, Rupelmonde, Temse, Steendorp, Hamme, Moerzeke, Moerbeke en Wachtebeke uilenwerkgroep Waasland is actief in de gemeenten die samenvallen met het werkingsgebied van de Natuurpuntafdelingen Zuid-Waasland en Waasland-Noord: Sint-Niklaas, Nieuwkerken, Belsele, Sinaai, Lokeren, Waasmunster, Elversele, Tielrode, Stekene, Kemzeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk.
  • Een team van vrijwilligers staat in voor de inventarisatie van aanwezige vogels, het ophangen van aangepaste nestkasten in geschikte biotopen, opvolging en onderhoud van de nestkasten, registratie van de broedsels, rapportering.
  • In geschikte uilbiotopen kunnen zowel kerken, kastelen, schuren, zolders, stallen, hoeves, huizen, hoogstamfruitboomgaarden, laagstamfruitboomgaarden, privéparken en -tuinen in aanmerking komen om een speciale uilenkast op te hangen. Waar mogelijk gaan we in dialoog met gemeentebesturen, scholen, natuurverenigingen en andere die mee willen instaan voor het financieren, vervaardigen, opvolgen en dergelijke van de nestkasten/nestlocaties. Elke kerkuilkast wordt voorzien van een hangslot.
  • De jaarlijkse controles van de kerkuillocaties gebeurt zodra we groen licht krijgen van de provinciale coördinator van de Kerkuilwerkgroep Vlaanderen (meestal rond 1 juni).  Ook de steenuil- en bosuillocaties worden jaarlijks gecontroleerd. 
  • De broedresultaten en de resultaten van het ringwerk bij kerk- en steenuilen worden jaarlijks gerapporteerd aan de provinciale coördinator van de Kerkuilwerkgroep Oost-Vlaanderen en aan de gewestelijke coördinator van de Steenuilenwerkgroep Natuurpunt. De broedresultaten worden verwerkt in de jaarcijfers.
  • Voor het ringen van jonge en adulte vogels wordt samengewerkt met erkende vogelringers die het ringwerk rapporteren aan het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.
  • Voor het brede publiek organiseert Uilenwerkgroep Waasland o.a. voordrachten, avondwandelingen en ringfietstochten.

http://www.uilenwerkgroepwaasland.be/

TOP