De Levende Leie: De Assels - Keuzemeersen - Latemse Meersen - Leiemeersen

Sint-Martens-Latem, Drongen
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Vogelkijkhut
 • Eten en drinken
In de provincie Oost-Vlaanderen vormt natuurgebied De Levende Leie een lint van aaneengesloten natuurgebieden tussen Gent en Deinze. Zo kan je wandelen of fietsen met het fietsknooppuntennetwerk naar De Assels, Keuzemeersen, Beelaertmeersen, Latemse Meersen en Hoge Blaarmeersen. Of vaar de Leie eens af, vanaf Sas Astene, met een kajak, kano of boot. Je volgt de meanderende Leie en geniet onderweg voluit van het unieke en beroemde Leielandschap.

Assels

Toegankelijkheid

Er zijn bewegwijzerde paden in de Assels, de Keuzemeersen en Beelaartmeersen en in de Latemse Meersen. Je kan de Asselsroute combineren met de Afsnee-Keuzeroute als je de veerboot neemt tussen Drongen en Afsnee. Tussen 1 oktober en 30 april vaart die wel enkel in het weekend en op feestdagen, behalve in de paasvakantie.

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Honden welkom, aan de leiband. Stevige stapschoenen of laarzen zijn aangeraden. In de Assels is er een vogelkijkhut. Je kan al deze gebieden ook aandoen via de fietstocht.

 Top

Varen

Je kan varen met kajak of kano vanaf Sas Astene, Hellestraat Deinze. Info: www.kajakguido.be.

Je kan de Leie afvaren zonder vaarbewijs of ervaring. Reken voor heen en terug vanuit Deinze 2 uur tot Sas Astene, 4 u tot Baarle en 8u tot het restaurant Heilig Huizeken, Slingerstraat 13, Drongen. Info: www.yachtcharterdeinze.com

Top

Latermse Meersen

Beschrijving van het gebied

Veel kunstenaars van de beroemde Latemse school lieten zich inspireren door de pracht van de Leievallei tussen Gent en Deinze. In alle toeristische publicaties wordt de schoonheid van de Leievallei in de verf gezet. Maar de zogenaamde toeristische Leie biedt meer dan de klassieke boottochtjes en de musea en kunstgalerijen van Latem en Deinze. Natuurpunt realiseert in de Leievallei een wervend en ambitieus natuurproject met de veelzeggende naam ‘Levende Leie’. De meanderende Leie is de slagader die de verschillende deelgebieden verbindt.

Het project Levende Leie wil mensen en verenigingen betrekken bij het behoud van en de zorg voor het unieke Leielandschap. Natuurpunt heeft de voorbije jaren veel grond aangekocht in de Latemse Meersen, Keuzemeersen, Beelaertmeersen, Assels en Hoge Blaarmeersen. Natuurgebied aankopen is nog altijd de meest structurele oplossing om de natuur in en rond Gent veilig te stellen.

De Assels vormt een eilandje tussen Afsnee en Drongen, dat maar langs één toegangsweg bereikbaar is. De spoorweg Brussel-Oostende snijdt door het gebied. De Oude Leie slingert door het landschap en vormt een natuurlijke begrenzing tussen de laaggelegen meersen en de hogergelegen donk. Het meersenlandschap bestaat uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten.

De open graslanden van de Keuzemeersen in Drongen liggen tegen de E40, maar zijn toch heel waardevol. Het gaat om graslanden die 's winters nat zijn en nu nog maar zelden overstromen. Een opvallend verschil met de andere meersen rond Gent is de aanwezigheid van heel wat houtkanten en knotwilgenrijen. De laagst gelegen percelen liggen centraal in het gebied en zijn over de hele lengte van de Leie gescheiden door een oude oeverwal. Daardoor zie je een mooie gradiënt vanaf de Leieoever van drogere graslanden naar de natste vegetaties in het centrale deel en weer naar drogere graslanden op de kouterflank (Keuzekouter).

De Latemse Meersen liggen in het noorden van de gemeente Sint-Martens-Latem, langs de rechteroever van de Leie. Kenmerkend voor dit gave landschap zijn de historische elementen: komgronden centraal in de meersen met een dicht middeleeuws slotennetwerk. Ze worden onderbroken door een fossiele oeverwal en begrensd door een afgespoelde duin (of donk). 

De Leiemeersen van Astene en Bachte bestaat uit graslanden die grenzen aan een oude Leiearm. Deze meander werd in 1867 afgesneden en sluit het gebied volledig in. De kronkelende bedding vormt een aantrekkingspool voor heel wat planten en dieren.

Top

Pinksterbloemen

Hoogtepunten op de wandelroutes

De bloemenrijke natte hooi- en weilanden van de meersen zijn een lust voor het oog. Op verschillende plaatsen kan je in het voorjaar dotterbloem, pinksterbloem en echte koekoeksbloem bewonderen. Duizenden planten van de grote ratelaar kleuren de graslanden helemaal geel.

In de Latemse Meersen kan je  ook Herdwickschapen bewonderen. Ze zijn afkomstig uit het Engelse Lake District. Het gure klimaat en de arme vegetaties op de bergflanken daar maken van de Herdwick een perfect natuurschaap. Ze onderhouden de natte graslanden.

 Top

Watersnip

Dieren en planten

Elke winter zoeken watersnippen beschutting in de natte graslanden van de Keuzemeersen. De knotwilgen rond de weilanden zijn ideale nestplaatsen voor steenuilen. Slobeend, gele kwikstaart, kievit en rietgors zijn jaarlijkse broedvogels. Zomertaling, grutto en zelfs paapje hebben er de laatste jaren ook gebroed. Dit landschap is ook een thuis voor wezel en hermelijn.

Spectaculair is de winterslaapplaats van rietgorzen in het rietveld in de Latemse Meersen in de Baarle Frankrijkstraat. Van oktober tot april komen daar tientallen, soms wel meer dan 150 rietgorzen bijeen om te slapen. Wil je dit natuurfenomeen zien, kom dan 's avonds drie kwartier voor zonsondergang naar het rietveld. Een hoge fluittoon kondigt hun komst aan. De vogels landen dan in een steile duikvlucht en duiken op het laatste moment met een scherpe hoek het riet binnen. 's Ochtends verspreiden ze zich in de Leievallei op zoek naar onkruidzaden in ruigere hoekjes en op akkers die een tijdje onbewerkt bleven.

Elk voorjaar broeden grutto's en kieviten in de Assels. In de korte vegetatie begeleiden ze hun donskuikens op hun eerste zoektocht naar voedsel. Andere broedvogels zijn slob-, krak- en kuifeend in de grachten, bosrietzanger en rietgors in de ruigere delen, kleine karekiet in het rietveldje aan de Boterput en ijsvogel in de oever van diezelfde Boterput. ‘s Winters dient het gebied als foerageergebied voor watersnip, bokje, waterpieper, vele tientallen smienten, wulpen, kemphanen, … Een rondcirkelende buizerd, biddende torenvalk of jagende sperwer zijn ook vaste gasten.

 Top

Latermse Meersen

Natuurbeheer

In De Assels pakken we vooral de verruiging aan. De Assels liggen bovendien binnen het landinrichtingsproject Schelde en Leie van de Vlaamse Landmaatschappij. De VLM zal mee investeren in het afgraven van opgehoogde delen van het terrein en het plaatsen van een vogelkijkwand. Natuurpunt wil de intensief gebruikte weides weer omzetten naar meer extensief gebruikt grasland, met een hogere natuurwaarde. Natte meersengebieden die extensief beheerd worden zijn een uitstekende biotoop voor talrijke zeldzaam geworden planten, zoals grote ratelaar, echte koekoeksbloem, aardbeiklaver, moerasvergeet-me-nietje, pijptorkruid en behaarde boterbloem.

Het beheer in de Latemse Meersen bestaat uit hooien, begrazen, wilgen knotten en houtkanten onderhouden om het landschap gaaf te houden. Hiervoor werkt Natuurpunt samen met lokale landbouwers en vrijwilligers.

 Top

Rietgors

Overnachten

B&B aanaajaanaa, Hoogpoort 25, Gent, www.aanaajaanaa.be. Bed & breakfast in hartje Gent: ecologisch, biologisch, vegetarisch, met rustige binnentuin. Op 200 meter kan je goedkoop fietsen huren voor een halve of hele dag. De eigenaars stellen het op prijs als de gasten te voet, per fiets of met het openbaar vervoer aankomen.

Ecohostel Andromeda, Bargiekaai 35, Gent, www.ecohostel.be. De hostel is een boot-hostel,
met een laag-energiegebouw in het ruim. Ecologisch, bio en vegetarisch.

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
2.80km

Levende Leie - Hoge Blaarmeersen wandeling

6.00km

Levende Leie -Asselsroute - bewegwijzerd met zeshoekige bordjes Toerisme Oost-Vlaanderen

7.80km

Latemse Meersen - rode wandeling

9.00km

Levende Leie - Afsnee- Keuzeroute - bewegwijzerd met zeshoekige bordjes Toerisme Oost-Vlaanderen

15.00km

Asselsroute + Afsnee-Keuzeroute -zeshoekige bordjes Toerisme Oost-Vlaanderen

41.50km

Fietsroute langs de meersen en meanders van de Leie - NMBS-station Deinze ligt langs het fietsknooppuntennetwerk, op ca. 2 km van knooppunt 13. NMBS-station Gent-Sint-Pieters ligt niet op het knooppuntennetwerk, op ca. 3 km van knooppunt 62.

Horeca

 • Op 250 m van de start van de Asselsroute:

  Grand Café 
 • Op 600m van de start van de Latemse meersen:

  Café Den Atelier 
  Latemstraat 95
  Sint-Martens-Latem
  09-282 52 27

 • In Afsnee:
  Restaurant Nenuphar
  Afsneedorp 28, Gent
Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help De Levende Leie: De Assels - Keuzemeersen - Latemse Meersen - Leiemeersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift De Levende Leie: De Assels - Keuzemeersen - Latemse Meersen - Leiemeersen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Latemse Meersen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Vraag een wandeling met natuurgids aan bij gent@natuurpunt.be of 09/227 22 94

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.