Nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het nieuws en de activiteiten van Natuurpunt Gent. Abonneer je op onze nieuwsbrief.

Nieuws
23 mei 2023
Verenigingsnieuws

De Gentse Insectenzomer: maak kennis met 6 insectengroepen

Insecten: soms vervelend en angstaanjagend, maar ook mooi en nuttig. Ze bestuiven planten en bloesems, ze zorgen voor voedsel voor vele vogels en spelen een grote rol in ons ecosysteem. De verscheidenheid aan insecten is enorm. Maar insecten zijn ook bedreigd, hun aantallen zijn drastisch gedaald. Om meer aandacht te vragen voor insecten organiseert Natuurpunt dit jaar de campagne Insectenzomer. Ga mee op wandeling en maak kennis!

Nieuws
18 april 2023
Verenigingsnieuws

Fietspad Rijvissche: deze nieuwe route is goed voor fietsers én de natuur

Eerder kantte Natuurpunt Gent zich tegen de plannen om een fietssnelweg te trekken dwars door natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde. Daarop kwamen heel wat ongeruste reacties van fietsers en een school. Toch blijven we pleiten voor een route die goed is voor fietsers én natuur. Daarom stellen we een alternatieve verbinding voor via de rand van ons natuurgebied. Dit alternatieve stukje ontwijkt de grootste verkeersdrukte en een gevaarlijk kruispunt. Het moet volgens ons lukken om de route dit jaar nog open te stellen voor fietsers.

Nieuws
15 maart 2023
Verenigingsnieuws

Na het koerknallen volgt… een oerknal

In oktober vorig jaar organiseerde Natuurpunt Gent samen met het Klimaatforum het eerste Gentse Kampioenschap Koerknallen. Wijkteams namen het tegen elkaar op om zoveel mogelijk stenen koertjes, tuinen en voortuinen te ontharden en te vergroenen. Ledeberg won de wedstrijd, maar eigenlijk hebben alle 65 deelnemers prijs: zij genieten vanaf deze lente van een kleine explosie van nieuwe natuur vlak aan de deur. Ook in 2023 kan iedereen weer meedoen aan een onthardingswedstrijd.

Nieuws
15 maart 2023
Verenigingsnieuws

2022: terugblik op een succesvol jaar voor Natuurpunt Gent

Begin 2022 hadden we mooie plannen en stelden we ons ambitieuze doelen. Een jaar later kunnen we trots meedelen dat we die ook grotendeels hebben waargemaakt. 2022 bleek een succesvol jaar voor Natuurpunt Gent, vooral voor de aankoop van natuurgebieden. Bovendien konden we alweer rekenen op veel giften voor onze aankoopprojecten. In dit drieluik gaan we dieper in op leden, giften en aankopen in 2022, geïllustreerd met flink wat cijfermateriaal.

Nieuws
15 maart 2023
Verenigingsnieuws

Kom naar de Wildeplantenbeurs en help de nachtvlinders

Nachtvlinders zijn een kleurrijke groep van insecten die een belangrijke rol spelen in het ecosysteem. Maar nachtvlinders staan onder druk en kunnen wel wat hulp gebruiken. Tijdens onze jaarlijkse Wildeplantenbeurs op 7 mei zetten we daarom de nachtvlinders in de bloemetjes!

Nieuws
13 februari 2023
Verenigingsnieuws

Zondag 7 mei: Wildeplantenbeurs in de Bourgoyen-Ossemeersen

Schrijf het met stip in je agenda: op zondag 7 mei organiseren we onze jaarlijkse Wildeplantenbeurs in de Bourgoyen-Ossemeersen. Kom plantjes kopen en blijf heerlijk plakken op ons terras of op een van onze vele activiteiten voor groot en klein. Goede compagnie, leuke activiteiten en wilde bloemetjes. Wa wilde nog meer?

Nieuws
07 februari 2023
Verenigingsnieuws

Natuurpunt in beroep tegen nieuwe fietssnelweg door natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde

Onlangs ging Natuurpunt in beroep tegen de vergunning voor het fietstracé ‘F7’ door natuurgebied Rijvissche in Zwijnaarde. Het nieuwe fietspad hoort volgens ons niet thuis in een natuurgebied omdat het onvermijdelijke natuurschade zou aanrichten. Voor fietsers bestaat bovendien een bijna even korte en verkeersveilige fietsroute door een bestaande en verlichte straat, met deels eenrichtingsverkeer en een zone 30.

Nieuws
14 december 2022
Verenigingsnieuws

Aangepaste openingsuren tijdens de kerstvakantie

Van 24 december 2022 tot en met 1 januari 2023 gaat Natuurpunt Gent in een gedeeltelijke winterrust. Gelukkig kan je op nog heel wat momenten in de vakantie terecht bij onze vrijwilligers. Lees verder voor alle openingsuren.

Nieuws
08 december 2022
Verenigingsnieuws

Nieuwe natuur in de Keuzemeersen en in Afsnee

Op vrijdag 28 oktober werd de verkoopovereenkomst getekend tussen OCMW Gent en Natuurpunt voor de aankoop van ruim 7 hectare natte graslanden in de noordelijke Keuzemeersen in Drongen-Baarle en in de Drie Leien in Afsnee. De aankoop is een enorme opsteker voor de realisatie van het Natuurpark Levende Leie.

Nieuws
08 december 2022
Verenigingsnieuws

Trakteer de Gentse natuur op een kerstcadeautje

In 2022 kon Natuurpunt ruim 19 hectare grond aankopen in het werkingsgebied van Natuurpunt Gent. Veruit de grootste oppervlakte - ruim 9 hectare! – konden we verwerven in de Gentbrugse Meersen. Ook de 6,7 hectare natuur in The Loop die er dit jaar bijkwam, vormde een belangrijke doorbraak. Daarnaast zijn ook in de Moervaartvallei (1,5 hectare), Damvallei (0,7 hectare) en de Assels (0,8 hectare) extra gronden aangekocht. Al die reservaatprojecten kunnen een steuntje met een eindejaarsgift goed gebruiken.

Nieuws
19 oktober 2022
Verenigingsnieuws

Gents Groen Erfgoed en Amsab-ISG

Voor één keer bedoelen we met ‘groen erfgoed’ niet de vele prachtige natuurgebieden in het Gentse, maar wel de archieven, tijdschriften, foto’s, affiches en dergelijke meer van Natuurpunt Gent, zijn voorgangers en de vele andere natuur- en milieuverenigingen die in en rond Gent actief zijn of waren. Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis bewaart heel wat van dat erfgoed. Een kennismaking!

Nieuws
08 september 2022
Verenigingsnieuws

Knotten vroeger en nu

Het knotten van bomen is een zeer oude traditie, die mee vorm heeft gegeven aan het Vlaamse landschap. Maar bomen knotten is niet gemakkelijk en vooral ook heel intensief. Waarom staken (en steken) mensen daar dan zoveel tijd in? Is dat enkel voor het mooie uitzicht? Zeker niet! Het hout van knotbomen diende vroeger voor tal van toepassingen. Voor Natuurpunt Gent zijn knotbomen vooral een bron van leven en daarom proberen we ze te koesteren en goed te onderhouden.

Nieuws
08 september 2022
Verenigingsnieuws

Dag van de Natuur op 26 en 27 november: ga jij mee aan de slag in de natuur in het Gentse?

Maaien, snoeien, opruimen... Tijdens de Dag van de Natuur steekt iedereen de handen uit de mouwen. Zin om lekker moe te worden in de frisse buitenlucht en tegelijk de natuur flink ter hulp te komen? Kom dan in het weekend van 26 en 27 november naar een van onze natuurgebieden in en rond Gent. Zo help je niet alleen de biodiversiteit, maar verhoog je ook de belevingswaarde!

Nieuws
08 september 2022
Verenigingsnieuws

Bomen- en Struikenverkoop

Ook dit jaar staat er weer een mooi aanbod van bomen, struiken, fruitbomen en plantpakketten voor hagen en houtkanten op jou te wachten. Natuurpunt Gent koopt plantgoed in grote aantallen bij de kwekers en kan het daardoor aanbieden tegen een interessante prijs. Dit jaar gaat de opbrengst van de verkoop volledig naar onze recentste aankoop van gronden voor meer natuur in The Loop.

Nieuws
06 september 2022
Verenigingsnieuws

Vossenbos en overige natuur aan Flanders Expo definitief beschermd dankzij grondruil

Recent zijn Grondbank The Loop (GBTL) en Natuurpunt Gent overeengekomen om stukken grond te ruilen in het projectgebied The Loop, het stadsdeel rond Flanders Expo. Een klein braakliggend perceel van Natuurpunt komt in handen van GBTL om verder te ontwikkelen. In de plaats krijgt Natuurpunt meer percelen grond, waaronder het grootste gedeelte van het Vossenbos dat in eigendom is van GBTL. Op die manier blijft de natuur op de site behouden en beschermd, wat ook de leefbaarheid van de buurt ten goede komt.

Nieuws
30 augustus 2022
Verenigingsnieuws

Red de Wondelgemse Meersen: fotografeer en deel haar natuurpracht

De Lijn heeft plannen om een oefenterrein voor bussen aan te leggen pal in de Wondelgemse Meersen. Daarvoor moeten waardevolle natuur en open ruimte verdwijnen. Onaanvaardbaar vinden wij, zeker omdat er voldoende alternatieve locaties beschikbaar zijn voor dergelijk oefenterrein. Natuurpunt Gent en het Gents Milieufront (GMF) roepen iedereen op om de Wondelgemse Meersen te bezoeken en de natuur voor de eeuwigheid vast te leggen. Van fotoliefhebber tot professioneel fotograaf: iedereen kan deelnemen!

Nieuws
27 juli 2022
Verenigingsnieuws

Gents kampioenschap Koerknallen: doe mee met jouw wijk!

Heel oktober 2022 gaat het eerste kampioenschap Koerknallen door. Die maand dagen verschillende Gentse wijken elkaar uit om de grootste 'omgekeerde TPI-score' te halen ('TPI' = Tegels Per Inwoner). Wie relatief gezien de meeste voortuinen, voorgevels, achtertuinen en andere koerkes onthardt, wint de wedstrijd en krijgt een optreden van een Gentse artiest naar keuze cadeau.

Nieuws
27 juli 2022
Verenigingsnieuws

Gent schrapt verhardingstaks: Gents MilieuFront en Natuurpunt Gent reageren

Op 29 juni maakte het Gentse stadsbestuur de besparingsplannen bekend. Er komt onder meer een sociale taxshift, met een lagere personenbelasting en een hogere belasting voor grond- en gebouweigenaren. Vreemd genoeg schrapt het bestuur de verhardingstaks, een bij uitstek sociaal rechtvaardige én ecologisch noodzakelijke maatregel.

Nieuws
23 juni 2022
Verenigingsnieuws

1135 planten- en diersoorten gespot tijdens 1000-soortendag in Bourgoyen-Ossemeersen, waarvan 72 zeldzaam

Tussen vrijdag 17 juni 20.00 uur en zaterdag 18 juni 20.00 uur hebben deelnemers aan de 1000-soortendag in de Bourgoyen-Ossemeersen samen minstens 1135 verschillende soorten gevonden, waarvan 72 zeldzaam of zeer zeldzaam. De actie werd georganiseerd door Natuurpunt Gent in samenwerking met de Stad Gent, met als doel de biodiversiteit in het gebied in kaart te brengen en eventueel nieuwe soorten te ontdekken.

Nieuws
15 juni 2022
Verenigingsnieuws

Tijd om de Bosstraat terug te geven aan het bos?

De Bosstraat in Drongen loopt dwars door de groenpool Vinderhoutse Bossen. Vorig jaar werden er nog minstens zes reeën aangereden. Ondanks alle toekomstvisies en bosontwikkelingsplannen is het verkeer in de Bosstraat helemaal uit zijn voegen gebarsten, met grote stromen sluipverkeer. Dat zet de natuur zwaar onder druk en zorgt voor onveilige situaties in de zogezegd kindvriendelijke groenpool. Natuurpunt Gent wil zich niet neerleggen bij de situatie en vraagt om de Bosstraat zoveel mogelijk terug te geven aan het bos.

Nieuws
13 juni 2022
Verenigingsnieuws

Laat de natuur niet stikken: deel ons bezwaarschrift over het stikstofplan

Geen enkele andere regio in Europa stoot zo veel stikstof uit dan Vlaanderen. Dat is problematisch. We stoten véél meer stikstof uit dan gezond is, zowel voor onszelf als de natuur. Ook de natuur in het Gentse kreunt hieronder. Het stikstofplan van de Vlaamse overheid is een belangrijke stap in de goede richting. Maar wat ons betreft kan en moet de ambitie nog een pak hoger. Daarom dienen we een bezwaarschrift in om de overheid te motiveren verder te durven gaan. Ook jij kunt helpen door ons bezwaarschrift te delen.

Nieuws
18 mei 2022
Verenigingsnieuws

Unieke samenwerking met landbouwers in het Gentse kon al ruim 100 kievitsnesten beschermen

Overal in Vlaanderen gaat de kievit fel achteruit. Om de akkervogel te helpen, werken vrijwilligers van Natuurpunt Gent samen met lokale landbouwers. Sinds vorig jaar werden al meer dan 100 nesten beschermd op akkers, zodat landbouwmachines ze tijdig kunnen opmerken en ontwijken. Zo zagen enkele honderden kuikens het levenslicht, een belangrijke stap in de bescherming van de kievit én een bewijs dat samenwerking tussen natuurorganisaties en landbouwers werkt.

Nieuws
21 april 2022
Verenigingsnieuws

Overmeersbos moet wijken voor appartementsblokken: ook Natuurpunt Gent dient bezwaar in

Aan de rand van natuurpark Overmeers in de Gentse stationsbuurt wil een projectontwikkelaar ondergrondse parkeergarages, woningen en appartementen bouwen in het Overmeersbos. Op termijn willen projectontwikkelaars 3 hectare bebost gebied verkavelen ten koste van waardevolle natuur, pal in overstroombaar gebied. De hele stationsbuurt, de Werkgroep Sint-Pieters Buiten, het Gents MilieuFront, Greenpeace België en Natuurpunt Gent verenigen zich tegen dit grootschalige betonproject.

Nieuws
06 april 2022
Verenigingsnieuws

1000-soortendag in de Bourgoyen-Ossemeersen (17 en 18 juni)

Na het succes van vorig jaar in de Vinderhoutse Bossen organiseren we op 17 en 18 juni samen met de stad Gent opnieuw een duizendsoortendag, deze keer in de Bourgoyen-Ossemeersen. We kammen het gebied grondig uit om zo veel mogelijk planten- en diersoorten te vinden. Zo willen we de verspreiding van zeldzame en waardevolle soorten in kaart brengen en eventueel nog nieuwe soorten voor het gebied ontdekken. We organiseren ook tal van geleide wandelingen, zodat iedereen de bijzondere soortengroepen kan leren kennen.

Nieuws
23 maart 2022
Verenigingsnieuws

Wildeplantenbeurs in de Bourgoyen-Ossemeersen (zondag 8 mei)

Na twee jaar wachten is het weer zover! Op 8 mei, tussen 10 en 18 uur, ben je welkom op onze Wildeplantenbeurs. Ook dit keer vormen ons Natuur.Café en de Bourgoyen-Ossemeersen het decor voor dit fijne evenement waar je plantjes kunt kopen en gezellig kunt blijven plakken. We plannen verschillende activiteiten, voor ieder wat wils! Onze vrijwilligers ontvangen je met open armen.

Nieuws
18 februari 2022
Verenigingsnieuws
Vliegende mussen

13 maart: Algemene Vergadering en nieuwjaarsdrink

Noteer zondag 13 maart met stip in je agenda: dan houden we onze jaarlijkse Algemene Vergadering. We overlopen en evalueren het voorbije jaar en kijken naar het jaar dat komt. Stemgerechtigd lid, vrijwilliger, gewoon lid of gewoon geïnteresseerd? Afsluiten doen we met een glaasje bubbels. Iedereen is welkom! Omwille van corona vragen we je om vooraf in te schrijven.

Nieuws
05 februari 2022
Verenigingsnieuws
Vink

Vink op één, huismus zakt verder weg: dit was Het Grote Vogelweekend in het Gentse

Vorige week vond Het Grote Vogelweekend van Natuurpunt plaats. Ook in Gent, Destelbergen en Sint-Martens-Latem werden volop vogels gespot. Dat was duidelijk te zien aan de resultaten die daarover binnenkwamen. Benieuwd? We nemen je graag mee.

Nieuws
18 januari 2022
Verenigingsnieuws

Poniki beschermt vleermuizen in Sulawesi met de steun van Natuurpunt

Toen in maart 2020 de coronapandemie ons land bereikte, besliste de vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt om steun te bieden aan de Indonesische natuurorganisatie Poniki, die zich inzet voor de bescherming van vleermuizen. Die bescherming is niet alleen belangrijk voor het behoud van de biodiversiteit, maar kan ook een strategie zijn om toekomstige virusuitbraken bij mensen te vermijden.

Nieuws
15 januari 2022
Verenigingsnieuws
Buur en Natuur

Wandel mee met Buur en Natuur: nieuwkomers en natuurliefhebbers samen op pad

Met Buur en Natuur slaan Natuurpunt Gent en de Gentse organisatie voor integratie en inburgering Amal vzw de handen in elkaar. Het project wil anderstalige nieuwkomers en natuurliefhebbers samenbrengen in de natuur. Door samen te wandelen leer je elkaar en de natuur beter kennen. Wil je zelf deelnemen aan zo’n wandeling? Dat kan twee keer per maand.

Nieuws
20 november 2021
Verenigingsnieuws
Bosplantactie Meirebeekvallei

Nieuw bosje in de Meirebeekvallei: een bosplantactie die gezien mag worden

Vrijdag 19 november vond een bosplantactie in twee tijden plaats in de Meirebeekvallei op de grens van Drongen-Luchteren en Vinderhoute. Het nieuwe bos paalt aan het sportterrein van de basisschool Sint-Paulus en een trage weg tussen de Gavergrachtstraat en de Poekstraat. Voor fietsers en wandelaars vormt die de perfecte verbinding tussen de Groenpool Vinderhoutse Bossen en de Vallei van de Oude Kale.

Nieuws
17 november 2021
Verenigingsnieuws
Natuurpunt Gent - Fuif

UITGESTELD: Natuurpuntfuif in de Gentse vooruit

17 november maakte het overlegcomité de nieuwe coronaregels bekend, die ingaan vanaf 20 november. Ook onze Natuurpuntfuif ontsnapte niet aan de verstrengingen. We hebben daarom, met pijn in het hart, besloten om de Natuurpuntfuif te verplaatsen naar een nieuwe datum, vermoedelijk in het voorjaar van 2022.

Nieuws
11 november 2021
Verenigingsnieuws
Campagnebeeld Laat de natuur niet stikken

Laat onze natuur niet stikken!

Begin november lanceerde Natuurpunt een campagne waarin de vereniging de Vlaamse Regering vraagt om eindelijk werk te maken van een sluitende aanpak van het stikstofprobleem. Het gaat om een cruciaal dossier, niet alleen vanwege de negatieve gevolgen van stikstofdepositie voor de natuur, maar ook omdat die sluitende aanpak een hefboom kan zijn voor natuurherstel in onze natuurgebieden.

Nieuws
02 oktober 2021
Verenigingsnieuws
Oude Moervaartarm

Kennismaking met het Gentse havengebied, een landschap met potentieel

Ten noorden van Gent vind je de R4 en de haven. Veel mensen gaan ervanuit dat daar op het vlak van natuur weinig te beleven valt. Maar dat klopt niet. De laatste jaren is er een grote dynamiek ontstaan en zijn er indrukwekkende resultaten geboekt, vaak als gevolg van lange voortrajecten. We zetten drie grote ‘natuurtrajecten’ hier voor jou op een rij en brengen telkens de kansen ervan in kaart.

Nieuws
08 september 2021
Verenigingsnieuws
Sterrebos

Ook Natuurpunt Gent gaat in beroep tegen ontbossing Sterre door UGent

Natuurpunt Gent heeft nu ook officieel beslist om in beroep te gaan tegen de plannen van de UGent om het bosje aan de Sterre te kappen en er een studentenhome te bouwen. Het bos heeft een belangrijke meerwaarde in de stad en bovendien lijken alternatieve locaties voor de studentenhome te weinig onderzocht. Hier vind je onze argumenten en een link naar het beroepschrift.

Nieuws
16 augustus 2021
Verenigingsnieuws
Keuzemeersen Drongen

Uitbreiding snelweg in Drongen bedreigt natuur en leefbaarheid: actiegroep luidt alarmbel

Aan de vooravond van de start van de inspraakperiode rond het nieuwe op- en afrittencomplex in Baarle-Drongen, verenigen Natuurpunt Gent, Leie Omgeving Beschermen, Bosbehoud, Leefbaar Baarle en burgers zich in de ‘Actiegroep Red de Keuzemeersen’. Ze sturen op die manier een sterk signaal naar de Vlaamse overheid dat een nieuw verkeerscomplex in open groene ruimte vlakbij het natuurgebied Keuzemeersen geen optie is.

Nieuws
15 juni 2021
Verenigingsnieuws
Oude Kale vallei

Wat wordt de toekomst van de Vallei van de Oude Kale?

In maart van 2021 werd het ontwerp van ‘Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Vinderhoutse Bossen, Vallei van de Oude Kale en Appensvoorde’ voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. In het kader van het openbaar onderzoek over dat ontwerp-GRUP diende Natuurpunt Gent vzw in juni een uitgebreid bezwaarschrift in. In dit artikel brengen we een analyse van het ontwerp-GRUP. De volledige tekst van het bezwaarschrift vind je hier terug.

Nieuws
26 februari 2021
Verenigingsnieuws
Rosdambeekvallei

Natuurpunt Gent koopt bijna 14 hectare topnatuur in omgeving Rosdambeekvallei

Onlangs kon Natuurpunt twee bijzondere aankopen realiseren op minder dan honderd meter afstand van elkaar. We kochten ruim 9,5 hectare in de Rosdambeekvallei en nog eens ruim 4 hectare op Afsneekouter, tussen de Rosdambeekvallei en de Keuzemeersen. Samen goed voor 13,7 hectare! Het gaat om waardevolle natuur, die we in de toekomst willen delen met alle inwoners in het Gentse.

Nieuws
18 september 2020
Verenigingsnieuws
Vinderhoutse Bossen

Mijn gebied: Vinderhoutse bossen

Op 26 april 2020 gingen de Vinderhoutse bossen in Gent open voor het publiek. Een beetje vroeger dan voorzien want door de coronacrisis was de druk op de andere Gentse natuurgebieden erg toegenomen. Natuurpunt Gent kocht 35 hectare van het gebied aan en zorgde ervoor dat het oude bos, na bijna honderd jaar, weer toegankelijk is voor het publiek.

Nieuws
03 januari 2019
Verenigingsnieuws
Grote burgemeester

Strijd om burgemeesterssjerp in Gent barst weer los!

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 hebben de Gentenaars een tijd moeten wachten op een nieuwe burgemeester. Intussen is de zaak beslecht. Maar sinds kort strijden twee nieuwe kandidaten om de sjerp in het Gentse luchtruim: een grote en een kleine burgemeester.

Nieuws
30 mei 2018
Verenigingsnieuws

Veerle Malschaert en Natuurpunt zetten Gentse natuurgebieden in de schijnwerpers

Ontdek de natuur in ‘t Gents: onder dat motto organiseert Natuurpunt deze zomer activiteiten in en rond de stad. Bedoeling: alle inwoners van Gent en omgeving laten proeven van de natuur in hun buurt. Voor de gelegenheid maakte Natuurpunt een speciale wandelgids voor de Gentse regio. Actrice en stand-up comedian Veerle Malschaert is het gezicht van de actie, en maakte een ludiek filmpje om de Gentse natuur te promoten.

Nieuws
21 februari 2018
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Gent organiseert crowdfunding voor stadsbos

Natuurpunt organiseert een crowdfunding om een 35 hectare groot privébos in de Vinderhoutse Bossen te kopen. Tegen het eind van 2018 wil Natuurpunt het bos openstellen via wandelpaden. Het bos ligt vlak bij Gent en vormt een belangrijke schakel in de groenpool rond de stad. Je kan er genieten van voorjaarsbloemen en vlinders. Er leven ook vleermuizen, bunzingen en reeën.

TOP