Natuurpunt Rupelstreek is actief in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be

Rupel.bladSteun ons

Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Afdeling Rupelstreek website

Meer info vind je ook op afdeling.natuurpuntrupelstreek.be

Ben je geïnteresseerd in een activiteit?  

Via ons Rupel.bericht  -  het meest recente kan je hieronder lezen  -  ontvang je info over onze activiteiten. Geef je e-mailadres op en je ontvangt het automatisch in je postvak.

Werkgroepen

Natuurpunt Rupelstreek heeft een aantal werkgroepen. Nieuws vind je via

Rupel.bericht

 
logo.gif
webversie | uitschrijven
Rupel.bericht
23 februari 2018
 
 
 
 
 
Header
 
foto | Nel en Jan | Erik De Keersmaecker
zaterdag 3 maart
Rondje vogels kijken Noordelijk eiland
 
Nel en Jan, vrijwilligers bij Natuurpunt Rupelstreek en Vogelwerkgroep Rupel nodigen je uit voor een nieuw rondje vogels kijken. Het Noordelijk eiland staat steeds garant voor een grote portie vogels en misschien zorgt het huidige winterweer wel voor enkele leuke verrassingen.
De wandelafstand bedraagt 4 km, het tempo is dus laag en men krijgt dan ook ruim de tijd om de vogels te bekijken. Voor beginnende vogelkijkers stellen we verrekijkers ter beschikking.

afspraak | 8u50 | Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, veerboot 9u en veerboot terug om 12u
 
lijn.gif
 
Header
 
belangrijk nieuws
RSP-trappers in expeditie Natuurpunt
 
Net zoals vorig jaar kunnen we supporteren voor een team uit onze Rupelstreek. Vorig jaar deden de Rupelpedalo’s prachtige dingen en dat bracht een mooie som op voor de natuur in onze regio.

Dit jaar trachten de RSP-trappers het evengoed, of misschien nog beter te doen. Streefdoel is centen verzamelen voor de Kleiputten Terhagen en daarbij proberen ze net zo snel te zijn als ons snelste Vlaamse amfibie, de mystieke RSP.

Team RSP-trappers bestaat uit: Dirk Meersman, Martijn Provost, Peter Alen en Wim Huybrechts; Steven Roels is hun coach. Op zaterdag 23 en zondag 24 juni fietsen ze van Hasselt naar Mechelen, met onderweg een overnachting. Via een flinke omweg fietsen ze zo een afstand van 260 km bij mekaar.

Alle info vind je op de teampagina van RSP-trappers

Je kan ons team aanmoedigen en hen steunen met een gift via de teampagina. Alle giften, groot of minder groot, zijn welkom en voor giften vanaf 40 euro ontvang je een fiscaal attest, waardoor je 45% van het bedrag kan recupereren !
 
lijn.gif
 
Header
 
foto | de groep | Dirk Tersago
Vogelkijkvierdaagse Zeeland
 
OF VOGELS KIJKEN IN TOPNATUUR - Zeeland is lekker dichtbij en samen met het zuidelijk deel van de provincie Zuid-Holland staat het garant voor Europese topnatuur en is dus een paradijs voor vogelkijkers. Dat konden de 20 deelnemers aan de Vogelkijkvierdaagse 4 dagen lang ervaren, van donderdag 15 tot zondag 18 februari.
Toplocatie bleek het Oudeland van Strijen, met z’n hobbelige graslanden en tienduizenden ganzen. Minutenlang hadden we een zeearend in beeld, of de vliegende deur, zoals de Nederlanders de vogel ook noemen, daarnaast volop buizerds, torenvalken en een eenzame bruine kiek.
De ruim 3 uur lange heen en weer wandeling in de oernatuur van de Kwade Hoek zal ook nog lang in het geheugen blijven hangen, met veldleeuweriken die nauwelijks te tellen waren. Net zoals het intense vogelkijkmoment in de Zeepeduinen, met grote kruisbekken in de telescopen. Uiteraard mochten ook de wilde ganzen niet ontbreken, met op kop vele duizenden brandganzen en rotganzen.
foto | Dirk Tersago | Marijke Cools
 
lijn.gif
 
Header
 
foto | aan boord boottocht Schelde, Rupel en Dijle | Erik De Keersmaecker
Cursus Natuurverkenner
 
OP KRUISSNELHEID - Inmiddels konden 25 deelnemers van deze nieuwe cursus al 3 activiteiten afvinken van een boeiend programma. Op donderdagen 25 januari en 8 februari stonden er 2 info-avonden in Natuur.huis de Paardenstal op het programma en zaterdag 3 februari was de groep aan boord van de Mozart tijdens de boottocht op de Schelde, Rupel en Dijle.
Zaterdagnamiddag 24 februari gaat de groep op stap in de Kleiputten Terhagen. Daar ligt voldoende stof klaar om er een boeiende namiddag van te maken.
 
lijn.gif
 
Header
 
foto | grote zilverreiger | Fons Van den heuvel
Rondje Noordelijk eiland
 
VOOR DE STATISTIEKEN - Voor de statistieken: 8 deelnemers voor het rondje vogels kijken op zaterdag 10 februari. Het was vrij koud bij het vertrek aan de veersteiger. De eerste plas was helemaal bevroren, daardoor alleen enkele Canadese ganzen op het ijs. De tweede plas was maar half bevroren en hierop praktisch alle eendensoorten, met: wintertaling, krakeend, kuifeend, slobeend, bergeend, wilde eend, smient en pijlstaart, grauwe gans en Nijlgans. Ook een mannetje nonnetje met 4 vrouwtjes.
Toen het zonnetje erdoor kwam, werd het aangenaam om rond te wandelen. De grote plas was maar gedeeltelijk bevroren. In de grote wakken zaten tal van slobeenden en bergeenden, in het riet enkele blauwe reigers en een grote zilverreiger. Op het ijs zagen we wat meeuwen: kokmeeuw, stormmeeuw, zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw, enkele aalscholvers en 6 bonte strandlopers.
Onderweg werd het werk van de bever(s) druk besproken. In de lucht cirkelden op een bepaald ogenblik twee buizerds rond. Als sluitstuk zagen we nog een slechtvalk naast de kast in de elektriciteitspyloon zitten. Alle deelnemers waren zeer gelukkig met een geslaagde wandeling, en wij ook.
tekst | Nel de Backer
 
lijn.gif
 
Header
 
foto | paddenschermen plaatsen langs de Doornlaarlei Rumst | Steven Roels
In deze periode van het jaar
 
PADDENSCHERMEN PLAATSEN - Vier Cummins-medewerksters en zeven Natuurpunt-vrijwilligers waren op maandag 19 februari op de afspraak voor het plaatsen van paddenschermen langs de Doornlaarlei en een stukje Lage Vosbergstraat in Rumst. Deze mooie samenwerking zorgde ervoor dat het plaatsen van 250 meter paddenschermen in nauwelijks 2 uur tijd klaar was
De padden-overzet-actie in de wijk Lage Vosberg in Rumst, (dit jaar al voor de 9de keer) is een initiatief van Natuurpunt en gemiddeld werden de voorbije jaren een 700-tal diertjes overgezet.
Het hoogste aantal werd gehaald in 2011 toen meer dan 1.200 padden werden overgezet. Vorig jaar werden er ongeveer 800 veilig de straat overgezet. De paddentrek van de overwinteringsplaatsen naar de voortplantingspoelen start meestal midden februari wanneer de temperatuur ’s avonds en ’s nachts boven de 8° schommelt en kan vrij intens zijn wanneer het regent. Eind januari werden we eerder onverwacht geconfronteerd met dergelijke temperaturen en werd er reeds paddentrek waargenomen.
 

Rupel .blad

Natuurpunt Rupelstreek en Aartselaar publiceren samen het regionaal tijdschrift Rupel.blad

Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Publicaties

Wandelgids

Ontdek de natuur in onze Rupelstreek met onze wandelgids: 10 verrassende natuurwandelingen in Broek de Naeyer-Biezenweiden Klein-Willebroek, Niels Broek, Oude Nete-arm-Stuyvenbergbos Rumst, Walenhoek Niel, Boven- en Benedenvliet Hemiksem-Schelle, Noordelijk en Zuidelijk eiland Wintam, Bos N-Kleine Steylen Boom, polders van Kruibeke, Scheldeschorren-Wondermooie wielen Hingene en Oude kleiputten Terhagen.

Klik op de foto om de gids te lezen of te downloaden.

De wandelgids, 48 pagina’s dik, is ook te koop in boekvorm voor 2€ via Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek, Natuur.huis De Paardenstal en in de gemeentehuizen van de Rupelstreek.

De Rupel - opnieuw een natuurmonument

Een informatieve documentaire over de Rupel uit 2011 i.o.v. Regionaal Landschap Rivierenland i.s.m. Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek Vaartland, ELAH Rupel en Provincie Antwerpen.

TOP