Natuurpunt Rupelstreek is actief in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be

Meer nieuws op Natuurpunt  |  Nieuws

TIPS

Beleef het nieuwe broedseizoen via - Beleef de lente

Natuur in Nederland - Vroege vogels

Youtube Natuurpunt -  Youtube


 
Rupel.blad
 

 Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Afdeling Rupelstreek website

Meer info vind je ook op afdeling.natuurpuntrupelstreek.be

Ben je geïnteresseerd in een activiteit?

Via ons Rupel.bericht  -  het meest recente kan je hieronder lezen  -  ontvang je info over onze activiteiten. Geef je e-mailadres op en je ontvangt het automatisch in je postvak.

 
Geef je tijd aan de natuur

Wil je je vrije tijd nuttig besteden? Wil je iets betekenen voor de natuur in jouw buurt?  Lees dan Wat kan jij doen als vrijwilliger bij Natuurpunt? Wil je ook graag meewerken aan de natuur in de Rupelstreek? Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be

Werkgroepen

Natuurpunt Rupelstreek heeft een aantal werkgroepen. Nieuws vind je via

Rupel.bericht

 
logo.gif
webversie | uitschrijven
Rupel.bericht
20 maart 2020
 
 
 
 
lijn.gif
 
Natuurpunt last alle activiteiten af tot en met 19 april 2020
 
Sinds vorige week heeft Natuurpunt alle binnen- en buitenactiviteiten afgelast, voorlopig t.e.m. 19/04. Ook de bezoekerscentra blijven gesloten. Onze natuurgebieden blijven uiteraard wel open voor een gezonde wandeling. Maak van de nood een deugd en duik individueel, met je gezin of maximaal met z’n tweeën de natuur in!
Voor up-to-date informatie kan je vanaf nu terecht op www.natuurpunt.be/corona.
Alle updates zullen daarop verschijnen. Consulteer die pagina voor de laatste stand van zaken.
Met al je vragen kan je terecht op corona@natuurpunt.be

Wat betekent dit voor Natuurpunt Rupelstreek?
De annulatie van de volgende activiteiten:
  • Zaterdag 21/3  |  Vogels kijken Zennegat
  • Zaterdag 21/3  |  Excursie oude kleiputten Boom/Terhagen
  • Donderdag 26/3  |  Info-avond: De terugkeer van de wolf in de Lage Landen
  • Zaterdag 4/4  |  Excursie Vogels kijken Noordelijk eiland
  • Zondag 5/4  |  Opendeur NH de Paardenstal

Gezien de omvang van deze crisis is het niet uitgesloten dat de periode van noodmaatregelen nog verlengd wordt en ook onze andere activiteiten getroffen worden. We houden je op de hoogte van de evolutie.
Maak er het beste van, hou je gezond, de lente staat voor de deur! Geniet individueel of met het gezin van onze natuur en meld al je natuurvondsten en beestige ontmoetingen op www.waarnemingen.be
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Visdiefvlot Kleiputten Terhagen  |  Steven Roels
Steun ons Team de Kleiputters tijdens Expeditie Natuurpunt
 
Ook dit jaar zal een team van dappere stappers Natuurpunt Rupelstreek vertegenwoordigen op Expeditie Natuurpunt. Het team bestaat uit vrijwilligers en sympathisanten van het natuurgebied Kleiputten Terhagen. De nieuwste aanwinst van Natuurpunt en een biologische hotspot in de Rupelstreek, waar de natuur de afgelopen decennia volop zijn eigen weg kon gaan. Het noordelijk deel van Kleiputten Terhagen werd opengesteld voor wandelaars en natuurliefhebbers. Het grootste deel is echter ontoegankelijk en kan enkel bezocht worden tijdens aangekondigde excursies, of na afspraak.
 
In het natuurgebied treffen we een grote variatie aan biotopen en bijzondere soorten aan. Met maar liefst 286 plantensoorten en zeldzame dieren zoals rugstreeppad, kamsalamander, woudaap, visdiefje,... en andere interessante dieren zoals libellen, kikkers, veenmollen, enz,..

Ons team de Kleiputters stapt op 27 en 28 juni de 65 km lange Zuiderkempenroute, van Meerhout, via Begijnendijk naar Muizen langs moerassen en vennen, graslanden en bossen.  
Om te mogen deelnemen aan deze expeditie moet Team de Kleiputters eerst 1.500 euro verzamelen.

We rekenen op gulle sponsors, giften en inschrijvingen op onze acties. Het ingezamelde geld gaat integraal naar ons natuurgebied Kleiputten Terhagen. Je kan de Kleiputters steunen met een gift via hun teampagina!

Neem zeker een kijkje bij onze activiteiten. We organiseren al zeker twee pannenkoekbakmomenten. Een aantal bestelacties zullen ook nog volgen. Hou onze pagina in het oog op de website  www.expeditienatuurpunt.be
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Vogels kijken 2020 - Op stap naar de steenuiltjes  |  Steven Roels
Op stap voor de steenuiltjes
 
Steenuiltjes staan bijzonder hoog op de zorghitparade van Natuurpunt Rupelstreek. Inmiddels hangen er een 25-tal nestkasten voor ons kleinste uiltje verspreid over de Rupelstreek en dat aantal willen we de komende jaren graag verdubbelen. In eerste instantie op plaatsen waar er steenuiltjes wonen.

Vorig jaar werd de ganse Rupelstreek geïnventariseerd en dat leverde met 39 antwoordposten een verrassend en hoopvol resultaat op. De voorbije weken deden we deze inventarisatie tijdens 4 avondlijke tochten deels over en dit in functie van de nieuwe Vlaamse Vogelatlas, met als belangrijkste streefdoel om Atlashok ES96D dit jaar volledig te inventariseren. Dit atlashok van 5 km x 5 km ligt vrij centraal in de Rupelstreek en omvat in het noorden ook delen van gemeenten Aartselaar en Kontich.

Maandagavond 9 maart, tijdens de steenuilenexcursie in het kader van de Cursus Vogels kijken 2020, werden in het boerenland van gemeente Schelle 10 roepposten genoteerd, waarvan 3 roepposten in Atlashok ES96D. Woensdagavond 11 maart werd een deel van deelgemeente Reet geïnventariseerd, met als resultaat 7 roepposten. Deze telling werd voortijdig afgesloten na een hevige regenbui. Maandagavond 16 maart werd de telling verdergezet, met tevens het open landschap van de Kleine Steylen in Boom erbij en dat leverde in totaal 17 roepposten op. Dinsdagavond 17 maart werden de tellingen afgesloten met een bezoek aan het zuidelijk deel van gemeente Aartselaar en Kontich en dat leverde nog eens 6 roepposten op. Met een algemeen totaal van 33 roepposten scoort Atlashok ES96D bijzonder goed voor het steenuiltje.

Via Beleef de lente kan je live Steenuiltjes volgen.
 
lijn.gif
 
 
foto  |  Torenvalk met prooi  |  Fons Van den heuvel
In actie voor de torenvalk
 
Samen met Sylvain en Luc, vrijwilligers bij Natuurpunt Klein-Brabant werd op donderdag 12 maart een heuse toer de torenvalk afgewerkt. In de Laenenbemd in Liezele, een oude vlasrootout in Oppuurs en de Steenovens in Sint-Amands werden nieuwe nestkasten voor de torenvalk geplaatst. Een oude nestkast op de Eikerheide in Eikevliet werd hersteld. In totaal hangen er nu 27 nestkasten verspreid over gans Klein-Brabant. Midden juni worden de nestkasten gecontroleerd op bewoning en indien mogelijk worden de jonge torenvalken geringd met een wetenschappellijke ring.  


foto  |  Plaatsen nestkast torenvalk door Luc Van den Bergh  |  Erik De Keersmaecker

Torenvalken zijn ook voor niet-vogelkenners gemakkelijk herkenbaar. Het is een mooie roofvogel, die bijna uitsluitend op muizen jaagt. Het zijn jagers van het open landschap. Een afwisseling van akkers, weilanden, bermen, grachten en poelen zorgt voor een groot aanbod aan prooien. Hun favoriete jachtmethode bestaat erin dat ze bijna stilstaand boven een weiland, akker of wegberm zweven, daarbij haarscherp onder hen kijkend naar een  potentiële  prooi. Torenvalken maken geen eigen nest, ze broeden in nestkasten, grote nissen in muren, of in oude ekster- of kraaiennesten.
 
lijn.gif
 
 
foto  |  takkeneiland wordt een wilgeneiland  |  Steven Roels
Takkeneiland wordt wilgeneiland
 
Tijdens de lente van 2014 werd door medewerkers van het ANB en vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek een takkeneiland gebouwd in de grote plas van het Noordelijk eiland, met als streefdoel een geschikte broedplaats aanbieden aan lepelaars. We hadden immers gemerkt dat groepjes lepelaars tijdens de voorjaartrek steeds langer bleven pleisteren op het Noordelijk eiland en we koesterden de hoop dat ze er ooit zouden gaan broeden.
Die hoop koesteren we nu, 6 jaar later nog steeds en die hoop werd vorig jaar nog bevestigd door de medewerkers van Werkgroep Lepelaar Nederland, een werkgroep met bijzonder veel ervaring met lepelaars.  
Als het ooit zover zou komen, willen we er uiteraard alles aan doen, om er een succes van te maken en te vermijden, dat de jonge lepelaars ten prooi vallen aan een predator en op het Noordelijk eiland is dat de vos.

De omvorming van het huidige takkeneiland tot een wilgeneiland past in die strategie.


foto  |  Voorbereiding bouw wilgeneiland  |  Erik De Keersmaecker

Dinsdag 17 maart waren vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek dan ook aan het werk, om lange wilgentakken omheen het huidige takkeneiland te plaatsen, die wilgentakken werden deels de bodem van de plas ingeduwd en vastgeknoopt aan de takken van het takkeneiland. We hopen dat op die manier een dicht struweel ontstaat dat ideaal en vooral veilig zou zijn voor broedende lepelaars en voor hun jongen.

Via Beleef de lente kan je live Lepelaars volgen
 
lijn.gif
 
 
foto's  |  afgewerkte wilgentipi’s en –tunnels  |  Erik De Keersmaecker
Bouwen wilgentipi’s en wilgentunnels bij abdijpark gemeente Hemiksem
 
Op vraag van gemeente Hemiksem werden in het abdijpark vlakbij Depot Deluxe 5 wilgentipi’s gebouwd. Tussen de tipi’s werd tunnels gebouwd. Als alles goed gaat groeit dat allemaal dicht tot een gesloten geheel, waarbij de doorgangen in de tunnels en ruimte in de tipi’s opengehouden worden.
Het geheel heeft 2 ingangen, die beiden gemarkeerd werden met korte tunnels. De tipi op het eind fungeert als terminus, waarbij men moet terugkeren naar één van de ingangen. Voor de bouw van dit alles werd voornamelijk gebruik gemaakt van snoeihout van onze knotactie in de oude vloeibeemd in gemeente Rumst.  
Als alles goed gaat, groeien er eerst blaadjes en daarna takjes aan de wilgentakken en dan wordt dit een mooi ravot- en verstopparadijs voor kinderen.

 
lijn.gif
 
 
Camera’s Beleef de lente weer actief
 
Sinds 1 maart zijn de camera’s van Beleef de lente weer actief en kan je kijken naar broedende vogels. Camera’s die kijken naar nesten en nestkasten en ook in de nestkasten. Behalve live beelden zijn op www.beleefdelente.nl ook korte filmpjes met de hoogtepunten te bekijken. Per vogelsoort wordt een weblog bijgehouden, waar door een deskundige duiding gegeven wordt bij de beelden. Beleef de lente is een project van Vogelbescherming Nederland.

www.beleefdelente.nl

 

Rupel .blad

Natuurpunt Rupelstreek en Aartselaar publiceren samen het regionaal tijdschrift Rupel.blad

Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Publicaties

Wandelgids

Ontdek de natuur in onze Rupelstreek met onze wandelgids: 10 verrassende natuurwandelingen in Broek de Naeyer-Biezenweiden Klein-Willebroek, Niels Broek, Oude Nete-arm-Stuyvenbergbos Rumst, Walenhoek Niel, Boven- en Benedenvliet Hemiksem-Schelle, Noordelijk en Zuidelijk eiland Wintam, Bos N-Kleine Steylen Boom, polders van Kruibeke, Scheldeschorren-Wondermooie wielen Hingene en Oude kleiputten Terhagen.

Klik op de foto om de gids te lezen of te downloaden.

De wandelgids, 48 pagina’s dik, is ook te koop in boekvorm voor 2€ via Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek, Natuur.huis De Paardenstal en in de gemeentehuizen van de Rupelstreek.

De Rupel - opnieuw een natuurmonument

Een informatieve documentaire over de Rupel uit 2011 i.o.v. Regionaal Landschap Rivierenland i.s.m. Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek Vaartland, ELAH Rupel en Provincie Antwerpen.

Facebook

TOP