Natuurpunt Rupelstreek is actief in Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle. Een team van gedreven vrijwilligers maakt daar werk van meer en betere natuur. Wil je graag meewerken? Heb je iets te melden? Laat het ons weten via info@natuurpuntrupelstreek.be

Rupel.bladSteun ons

Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Afdeling Rupelstreek website

Meer info vind je ook op afdeling.natuurpuntrupelstreek.be

Ben je geïnteresseerd in een activiteit?  

Via ons Rupel.bericht  -  het meest recente kan je hieronder lezen  -  ontvang je info over onze activiteiten. Geef je e-mailadres op en je ontvangt het automatisch in je postvak.

Werkgroepen

Natuurpunt Rupelstreek heeft een aantal werkgroepen. Nieuws vind je via

Rupel.bericht

 
logo.gif
webversie | uitschrijven
Rupel.bericht
14 november 2017
 
 
 
 
 
Header
 
zaterdag 18 november
dag van de Natuur | knotwilgen knotten
 
Om knotwilgpoten te oogsten voor onze haagplantcampagne Behaag..natuurlijk trekken we dit jaar naar een weiland langs de Wullebeek op de grens van Niel en Schelle. Daar werd eertijds door Natuurpunt een knotbomenrij aangeplant. We hopen er nu een 10-tal knotwilgen te knotten. De mooie rechte takken worden apart gehouden en te koop aangeboden tijdens de campagne Behaag..natuurlijk 2017. De mooie takkeneinden houden we ook apart. Een deel wordt gebruikt om het takkeneiland op het Noordelijk eiland te vernieuwen, een ander deel gebruiken we voor de bouw van wilgeniglo’s.

afspraak | 9u tot omstreeks 13u | einde Broeklei Niel, bereikbaar door rechts van het WZC Maria Boodschap de Broeklei in te rijden. Kom je via de Rupeldijk, rij daar in de richting van de Korte Ameldijk.
meebrengen | stevige werkhandschoenen en veel goesting!
info | 0476/39.19.94 of info@natuurpuntrupelstreek.be
 
lijn.gif
 
Header
 
zaterdag 2 december
vogels kijken op het Noordelijk eiland
 
EASY BIRDING - Vrijwilligers van Vogelwerkgroep Rupel maken elke eerste zaterdag van de maand een vogelkijkwandeling rond het Noordelijk eiland. De wandelafstand bedraagt 4 km, het tempo is dus laag en men krijgt dan ook ruim de tijd om de vogels te bekijken. Voor beginnende vogelkijkers stellen we verrekijkers ter beschikking.

Voor diegene die van statistieken houden. Tijdens de vogelkijkwandeling van 4 november waren er 23 deelnemers. In de notitieboekjes werden onder meer genoteerd: 3 kleine zwanen, 2 vrouwtjes nonnetjes, 5 pijlstaarten, enkele watersnippen, grote en kleine zilverreiger, blauwe reiger en het gamma van eenden en ganzen.

afspraak | 8u50 | Parking Tolhuis (Rupeldijk), einde Tolhuisstraat Schelle, veerboot 9u en veerboot terug om 12u.
 
lijn.gif
 
Header
 
zaterdag 2 december
wintersnoei appelaars en perelaars
 
PRAKTIJKLES - Om fruitbomen, zowel hoogstam, halfstam als laagstam optimaal te verzorgen is een regelmatige vormsnoei nodig. Deze snoeiles gaat door in het gemeentelijk natuurgebied Kelderijlei aan de Steenwinkelstraat in Schelle.

afspraak | 14u ter hoogte van de slagboom natuurgebied Kelderijlei. Kelderijlei is een zijstraatje van de Steenwinkelstraat, ter hoogte van huisnummer 132.
organisatie | Velt-afdeling Zuid-Antwerpen
deelnemen | leden Natuurpunt en Velt: € 3 | niet-leden: € 5
info | Francis Mertens, tel 03/887.15.24 of francismertens@hotmail.com
foto | Snoeien fruitbomen Kelderijlei najaar 2016 | Francis Mertens
 
lijn.gif
 
Header
 
zaterdag 9 december
wintervogels in de polders van Rupelmonde
 
EASY BIRDING - Tijdens deze birdwatchtrip gaan we op stap aan de overkant van de Schelde. De veerboot aan het Callebeek is de plaats van afspraak. In korte tijd hebben de polders tussen Bazel en Rupelmonde zich getransformeerd tot een topgebied voor vele vogelsoorten. We wandelen omheen een nieuw schorrengebied en vanaf de vroegere Scheldedijk, nu een overloopdijk hebben we een prachtig zicht op de wetlands, de machtige Schelde en de brede slikplaten aan de in- en uitwateringssluizen. Terugwandelen doen we langs de Rupelmondse kreek en daar brengen we ook een bezoek aan het mooi gerestaureerde Coninxhofje.

afspraak | 13u30 | veersteiger Callebeek, einde Callebeekstraat Hemiksem
Parkeren kan in de Callebeekstraat of Scheldestraat. De veerboot vertrekt stipt om 13u45!
meebrengen | verrekijker, eventueel telescoop, vogelgids, stevige wandelschoenen.
info | 0476/39.19.94 of info@natuurpuntrupelstreek.be
foto | Gerestaureerd Coninxhofje | Erik De Keersmaecker
 
lijn.gif
 
Noteer ook deze datums in je agenda!
 
zaterdag 27 januari | Ledenavond Natuurpunt Rupelstreek
zaterdag 3 februari | Boottocht op de Schelde, Rupel en Dijle

meer info | www.natuurpunt.be/rupelstreek
 
lijn.gif
 
Header
 
vogelkijkexcursie Zennegat
 
REEKS MOOIE WAARNEMINGEN - Om de 2 maanden kan je met vogelkijkers van Vogelwerkgroep Rupel een vogelkijkwandeling maken omheen het overstromingsgebied Zennegat. Herman Killens en zijn vrouw Mireille waren erbij tijdens de excursie op zaterdag 21 oktober, hun impressie over deze excursie lees je hieronder.
 
Het Zennegat is een zogenaamd GGG, of een overstromingsgebied waarbij er 2 keer daags met hoogtij een grote hoeveelheid Dijlewater in het gebied stroomt. Dijlewater dat er achteraf met laagtij grotendeels opnieuw uitstroomt. Dit levert interessante biotopen voor vele soorten watervogels en steltlopers. Zij vinden er genoeg voedsel. Grote groepen ganzen, met Canadese gans, grauwe gans, kolgans, brandgans en Indische gans; de meeste eendensoorten, met wilde eend, krakeend, wintertaling, slobeend en pijlstaart en steltlopers, met kleine plevier, bonte strandloper en witgatje, reigers, met kleine en grote zilverreiger en enorm veel blauwe reigers en tenslotte roofvogels, met steevast buizerd en torenvalk.
foto | Vogels kijken aan het Zennegat | Herman Killens
 
lijn.gif
 
Header
 
behaag..NATUURlijk 2017
 
HUPPELT TERUG OMHOOG! - Met de verkoop van 65.355 planten, 260 knotwilgpoten en 84 bijenhotelletjes scoort Behaag..Natuurlijk! weer een mooi resultaat. Tegenover vorig jaar werden er ruim 14.000 planten meer verkocht en daar zijn we bijzonder blij mee.
Behaag..Natuurlijk liep dit jaar in 27 Antwerpse gemeenten, van Essen en Kalmthout in het noorden van de provincie tot Sint-Amands in het zuiden. De topverkoop werd dit jaar gerealiseerd in de gemeente Hove waar 8.854 planten verkocht werden. In de Rupelgemeenten haalde gemeente Rumst de beste cijfers met 2.614 verkochte planten en gemeente Schelle op de 2de plaats met 1.530 verkochte planten.
Tijdens de campagne werden ook knotwilgpoten te koop aangeboden, in totaal werden daarvan 260 stuks verkocht. De bedeling van de bestelde planten, knotwilgpoten en bijenhotelletjes heeft plaats op vrijdag 24 november (in Boom en Schelle) en zaterdag 25 november (in Hemiksem, Niel en Rumst).
foto | Plantgoed Behaag..natuurlijk | Erik De Keersmaecker
 
lijn.gif
 
Header
 
workshop | Help de tuinvogels de winter door
 
Met 17 deelnemers, waarvan er 12 een nestkastje in elkaar schroefden, was er een mooie belangstelling voor dit info-moment waarbij de deelnemers kennis konden maken met een 20-tal vogelsoorten. Soorten die in elke min of meer natuurlijke tuin kunnen waargenomen worden. Op kop natuurlijk koolmees en pimpelmees, soorten die zich graag laten verleiden door een nestkastje.
foto | Workshop tuinvogels in Natuur.huis de Paardenstal | Steven Roels
 
lijn.gif
 
Header
 
Huismussen tellen
 
Elke 60-plusser zal het uit eigen ervaring kunnen vertellen. Met in de jaren ’70 de aankoop van een eerste auto en dan de heen en weerritjes naar zee en de Ardennen. Terug thuis moest er telkens flink geschrobd worden. Op de voorruit en in het radiatorrooster plakten talloze insecten: motten, dagvlinders, kevers, sprinkhanen en libellen.

Wie nu een dergelijk ritje maakt hoeft nog nauwelijks een insect weg te kuisen. Leuk omdat we minder moeten kuisen, minder leuk voor insectenetende vogels en diertjes. Metéén ook een antwoord op de vraag die ons dikwijls gesteld wordt: Waar zijn die mussen naartoe, mijnheer?

Mussen zijn dan wel zaadeters, maar om hun jongen groot te krijgen, hebben ze krachtvoer nodig en dat zijn insecten. De ringmus is inmiddels reeds volledig verdwenen, huismussen gaan mogelijk dezelfde weg op, maar gelukkig zijn er nog kolonies aanwezig. In de tuin van David Van den Broeck in Hemiksem bijvoorbeeld, waar de prachtfoto bovenaan vandaan komt.

We zijn dus erg nieuwsgierig waar er nog huismussen zitten, misschien ook wel in jouw tuin! Als dat zo is, of je weet waar er nog een kolonie zit, laat het ons dan weten. Stuur een berichtje naar: info@natuurpuntrupelstreek.be. We zijn je er erg dankbaar voor! Misschien is dat wel een eerste stap voor de redding van de huismus.
foto | Mussen in bad | David Van den Broeck
 
lijn.gif
 
Header
 
Nieuwe infoborden Niels Broek en Kelderijlei
 
WELKOM - Het plaatsen en onderhouden van infoborden aan de ingang van onze natuurgebieden is een belangrijk aandachtspunt voor de vrijwilligers van Natuurpunt Rupelstreek. Infoborden heten wandelaars en natuurliefhebbers welkom. Ze vertellen iets over de natuurwaarden van het gebied, een wandelkaartje geeft een beeld waar men is en welke route men kan volgen en tevens vragen ze respect voor de bewoners van het natuurgebied. Dit betekent concreet dat we aan wandelaars met honden vragen om hun dier steeds aan de leiband te houden. Een heikel punt, want niet alle wandelaars met honden tonen hier begrip voor.
In het Niels Broek werden aan de 2 ingangen nieuwe infoborden geplaatst en aan de ingang van het natuurgebied Kelderijlei werd eveneens een nieuw infobord geplaatst.
foto | nieuw infobord aan Kelderijlei met van links naar rechts: Leon, Francis, Briek en Kobe
 
lijn.gif
 
Header
 
Zwaluwen geteld!
 
RUMST BLIJFT ZWALUWENDORP - Naar zwaluwen hoef je nu niet uit te kijken. Gierzwaluwen vliegen nu met z’n allen boven Afrikaanse regenwouden. Slapen doen ze hoog in Afrikaanse luchten. Boerenzwaluwen en oeverzwaluwen foerageren boven uitgestrekte Afrikaanse rietmoerassen en slapen doen ze tussen de metershoge rietstengels.

Inmiddels hebben wij hier thuis de sommetjes gemaakt van de zwaluwen die in onze Rupelgemeenten komen broeden. Wat meteen opvalt is het nog steeds uitdeinende succes van de campagne: Huiszwaluwen thuis in Rumst. Een campagne van gemeente Rumst, Regionaal Landschap Rivierenland en Natuurpunt.
Dit jaar steeg hun aantal in de Rumstse centrumstraten tot 53 broedpaartjes. Opnieuw een stijging tegenover vorig jaar toen de teller op 44 paartjes stond. En we komen van ver, in 2005 leek het er zelfs op dat de huiszwaluw als broedvogel in de Rumstse centrumstraten zou verdwijnen.

Minder goed nieuws van de huiszwaluw in Schelle en Boom. In Schelle daalde het aantal broedpaartjes huiszwaluw met de helft tot 30 en in Boom telden we nog 39 paartjes tegenover 48 in 2016.

Beter nieuws uit Hemiksem waar 12 paartjes huiszwaluwen de kunstnesten aan de Herbekestraat hebben.
foto | plaatsen kunstnesten aan gebouwen PTS-school Boom
 
lijn.gif
 
Header
 
fototentoonstelling Fauna en Flora
 
NATUURFOTO’S - Nog tot 29/12 kan je in de leeszaal van de Bib Niel tijdens de openingsuren een tentoonstelling bekijken met natuurfoto’s van Ludo Van den Sande. Ludo Van den Sande is in fotografiemiddens gekend onder de naam DILILU FOTO en opgegroeid met fotografie. Sinds zijn jeugd vergezelde hij zijn vader op zoek naar mooie plekjes om op beeld vast te leggen. Hij nam deel aan exposities in het Arboretum van Kalmthout, won verscheidene prijzen, ook in het buitenland.

Bib Niel | Antwerpsestraat 24 Niel | tot 29/12/2017
info | info@bibniel.be
foto | Huisvlieg | Ludo Van den Sande
 
 
Header
 
koop de Natuur.kalender 2018
 
STEUN HET NATUURBEHOUD IN DE RUPELSTREEK - Laat je elke maand verrassen door de allermooiste natuurbeelden. De beelden zijn gemaakt door de finalisten van de Natuurpunt Fotowedstrijd 2016. Opengevouwen staat bovenaan telkens een foto, de onderzijde bestaat uit de kalendergegevens. Voor 10 euro heb je een jaar lang elke maand een nieuwe mooie foto aan je muur.

bestellen | door een storting van 10 euro/kalender op rekening BE70 0013 5986 4925. Gratis levering aan huis, voor zover je woonachtig bent in de Rupelstreek.

Rupel .blad

Natuurpunt Rupelstreek en Aartselaar publiceren samen het regionaal tijdschrift Rupel.blad

Klik op het Rupel.blad om het te lezen.
Oudere nummers kan je hier lezen.

Publicaties

Wandelgids

Ontdek de natuur in onze Rupelstreek met onze wandelgids: 10 verrassende natuurwandelingen in Broek de Naeyer-Biezenweiden Klein-Willebroek, Niels Broek, Oude Nete-arm-Stuyvenbergbos Rumst, Walenhoek Niel, Boven- en Benedenvliet Hemiksem-Schelle, Noordelijk en Zuidelijk eiland Wintam, Bos N-Kleine Steylen Boom, polders van Kruibeke, Scheldeschorren-Wondermooie wielen Hingene en Oude kleiputten Terhagen.

Klik op de foto om de gids te lezen of te downloaden.

De wandelgids, 48 pagina’s dik, is ook te koop in boekvorm voor 2€ via Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek, Natuur.huis De Paardenstal en in de gemeentehuizen van de Rupelstreek.

De Rupel - opnieuw een natuurmonument

Een informatieve documentaire over de Rupel uit 2011 i.o.v. Regionaal Landschap Rivierenland i.s.m. Natuurpunt Rupelstreek, Toerisme Rupelstreek Vaartland, ELAH Rupel en Provincie Antwerpen.

TOP