Natuurgebieden

Hoogstamboomgaard met schapen 'Rode Beuken' (Nossegem)

Een tiental zwartblesschapen houden de weide met een twintigtal hoogstamfruitbomen kort. De bloemenweide, die van de lente tot de herfst in bloei staat is onmisbaar voor bijen en vlinders.

'Noskoem Boske' (Nossegem)

Oud beukenbos met een verrassend grote diversiteit aan de randen: berk, zomereik, es, hazelaar, eenstijlige meidoorn, heesters en andere planten. Door het plaatsen van nestkasten kan je hier de ransuil, de steenuil en de groene specht waarnemen.

Schapenweide en hoogstamboomgaard 'Imbroek' (Zaventem)

Hoogstamboomgaard gelegen langs de Kleine Beek waar Natuurpunt knotwilgen aanplantte en een poel aanlegde om amfibieen betere kansen te geven. In de lente kleurt de daslook de vochtige poelrand wit.

'Bombazijnen' (Zaventem)

De Bombazijnen is een hoger gelegen, verwilderde oude boomgaard. Er werd een cirkelvormig wandelpad aangelegd zodat dit gebiedje vlot toegankelijk is.

TOP