Een groepje leerlingen luistert aandachtig naar de uitleg over het belang van de bermen.
Auteur: 
Katrien Vandenberghe