Bospolder
Vilda

Bospolder

Antwerpen
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Vogelkijkhut
  • Eten en drinken

Wil je wandelen in de natuur in het noorden van Antwerpen? Ga op stap in De Bospolder in Ekeren. Er zijn wandelroutes door graslanden, ruigten, bos en moeras, afgewisseld met ondiepe plassen. Je vindt er wandeltochten door het allereerste Vlaamse natuurinrichtingsproject, dat voor het herstel van zeldzame planten en dieren heeft gezorgd.

 

Galloway kalfje

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. Parking aan het einde van de Vierkerkenstraat, 2030 Antwerpen, aan de rand van de Ekerse wijk Schoonbroek, vlakbij de voetgangersbrug over de A12. Fietsenstalling ter plaatse. Bij regenweer en ’s winters zijn laarzen noodzakelijk. Geschikt voor kinderwagens met grote wielen. Honden welkom, aan de leiband. De verharde weg tussen de Bospolder en het Ekers Moeras is goed toegankelijk voor rolstoelen. Ook de kijkhut aan de noordwestkant is toegankelijk voor rolstoelen (bereikbaar vanaf de parking aan die zijde).

De wandeling loopt grotendeels door het begrazingsblok van de gallowayrunderen. De runderen zijn zachtaardig, maar hou de nodige afstand en loop nooit tussen een koe en haar kalf. Honden beschouwen ze als roofdieren, dus hou je hond zeker aan de leiband, zodat hij niet achter de runderen aanzit.

 Top

Beschrijving

In de tiende en de elfde eeuw sloten de dijken in de Antwerpse schorren de natte getijdengebonden gebieden af van de hoger gelegen gronden. In latere periodes zorgden helse stormvloeden zoals de Sint-Felixvloed en de Allerheiligenvloed mee voor het ontstaan van de huidige Westerschelde. De stormvloeden doorbraken de Ekerse dijk en creëerden wielen of uitdiepingen in het landschap. De wielen in de Bospolder bleven lange tijd onaangeroerd. Veel inwoners van Ekeren kwamen er in hun jonge jaren paling peuren, maar eind jaren 60 werd de Bospolder opgespoten als uitbreiding voor de haven. Na jarenlange verwaarlozing zag de stad Antwerpen het belang in van grote natuurdomeinen aan de rand van de stad. Zo werd vanuit een samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij en Natuurpunt het natuurgebied Bospolder geboren.

 Top

Vogelkijkhut

Hoogtepunten op de wandelroute

Langs de wandeling liggen 2 vogelkijkhutten en een vogelkijkwand. De vogelkijkhut aan de noordwestkant is toegankelijk voor rolstoelgebruikers (via de parking aan de Ekerse Dijk), ook de vogelkijkwand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De wand kan je bereiken via de verharde weg tussen de Bospolder en het Ekers Moeras (Parking Vierkerkenstraat, Antwerpen).

De Antwerpse Haven Natuurlijker is een hechte samenwerking tussen Natuurpunt en het havenbedrijf. Via dat project werken beide partners samen om de natuur in de haven optimaal te ontwikkelen, rekening houdend met economische belangen. Met het havenproject konden we de laatste jaren onder meer een ecologische infrastructuur in de haven afbakenen, broedplaatsen voor zwartkopmeeuwen en oeverzwaluwen voorzien en een grote vispaaiplaats langs het verbindingskanaal maken.

 Top

Dieren en planten

Open water, bos, struwelen en graslanden: De Bospolder heeft alles in huis om zeldzame soorten nieuwe kansen te bieden. De droge, schrale graslanden huisvesten het bruin blauwtje, een typische kleine vlinder die houdt van warme plekjes. De planten waarop hij zijn eitjes legt, de ooievaarsbek en de reigersbek, groeien graag in het gebied. De eitjes worden afgezet bij droog en warm weer op de bovenzijde van het blad. De rups knaagt aan het blad en laat daarbij de bovenste laag intact. Mineren heet dat. Zowel in graslanden als op opgespoten terreinen voelt de vlinder zich opperbest. Na een dieptepunt in de jaren 70 lijkt het bruin blauwtje de laatste tijd aan een opmars bezig in het noorden van West- en Oost-Vlaanderen, maar nog niet in Antwerpen. We duimen voor hem.

Vooral vogels bekleden in de Bospolder en het Ekers Moeras een belangrijke positie in een snoer van internationaal interessante gebieden. Kleine karekiet, rietgors en tal van eenden voelen zich thuis in het rietland langs grachten en open water. Je kan de meeste vogels best observeren in de lente, maar let op dat je de jongen of de broedende vogels niet verstoort.

 Top

Natuurbeheer

In december 2001 ging het eerste natuurinrichtingsproject van Vlaanderen van start. Het gebied werd deels afgegraven, de wielen hersteld en twee vogelkijkhutten gebouwd.

Met een aangepast beheer wil Natuurpunt de Bospolder nog mooier, groener en aantrekkelijker maken. Daarbij steken gallowayrunderen ons een handje toe. Zij eten niet alle planten en niet overal evenveel. Zo creëren zij een afwisselend landschap van grasland, ruigten, struwelen en bossen. Hier vinden heel wat meer planten en dieren een geschikt plekje. Het hele jaar lopen er gallowayrunderen in de Bospolder. De wandeling loopt grotendeels door het begrazingsblok.

 Top

Verder wandelen

Oude Landen

Hobokense Polder

Klein Zwitserland

 Top

Meer info

De Bospolder wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord vzw.
Wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met de afdeling:
Natuurpunt Antwerpen Noord

Website:www.antwerpennoord.be
E-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be
GSM : 0475-91 03 16
Telefoon : 03-541 58 25

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.30km

Bospolder - Rode Wandelroute - aangeduid met zeshoekige bordjes met een rode vierkant

2.50km

Bospolder - Blauwe Wandelroute - aangeduid met zeshoekige bordjes met een blauwe rechthoek

2.20km

Bospolder - Groene Wandelroute - aangeduid met zeshoekige bordjes met een groene ruit

Horeca

  • Op 1,2 km van de start:

    Café Art=Choc - Bosstraat 6, Antwerpen - 03-544 91 78

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Bospolder groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Bospolder".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Bospolder verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Natuurpunt Antwerpen Noord: Tel 03-541 58 25, e-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.