Grote Beek

Beringen, Ham, Leopoldsburg
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
De Grote Beek stroomt op de grens van de gemeenten Beringen en Oostham enerzijds, en Leopoldsburg anderszijds. Het natuurgebied waarin deze Grote Beek stroomt is rijk aan verschillende planten en dieren. Natuurpracht gegarandeerd!

Toegankelijkheid

Dit gebied is vrij toegankelijk voor het publiek.

Beschrijving van het natuurgebied

Het brongebied van de Grote Beek ligt op het militair domein van  Leopoldsburg. Via kronkelende meanders vloeit ze van oost naar west, om via de Laak uit te monden in de Grote Nete.

In de vallei van de Grote Beek is nog een grote rijkdom aan planten en dieren terug te vinden. In het brongebied bevinden zich heidegebieden met dop- en struikhei en op de droogste delen zelfs  stuifzandgebieden. De middenloop wordt vooral gekenmerkt door een bonte afwisseling van natte biotopen: vijvers, ruigtes, oude elzenbroekbossen, bloemrijke hooilanden.

Jammer genoeg wordt er door het natuurgebied een nieuwe weg getrokken, de N73.

Dieren en planten

Het gebied vormt een thuis voor diersoorten als kamsalamander en variabele waterjuffer.

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Grote Beek groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Grote Beek".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Guy Vanzeir gvanzeir@yahoo.com

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.