Het Koekske

Het Koekske

Harelbeke
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
Natuurgebied Het Koekske is een moerassig gebied tussen de kronkelende meanders van de oude beekbedding, en de rechte streep van een gekanaliseerde, 'nieuwe' Vlietebeek, aan de rand van de wijk Het Koeksken in Bavikhove.

Toegankelijkheid

Het gebied is niet vrij toegankelijk.

Dieren en planten

Tijdens de maaibeurt van 2015 zagen we in de eerste plaats dat er nu minder brandnetel staat in het gebied,  maar we ontdekten ook een reuzevariant van look zonder look, die ineens in grote groepen in het gebied voorkomt.  Samen met de veldkers goed voor het oranjetipje! En voor het eerst enkele exemplaren van de breedbladige wespenorchis. 

Een deel van het gebied zorgt nu door de talrijke opslag voor een voorraad zaailingen van meidoorn en vogelkers, die we in latere fase kunnen uitplanten in het gebied. De bosandoorn kan zich nu verder gaan verspreiden.  En bij mijn laatste rondgang ontdekte ik een stukje met wolfspoot. Andere soorten zijn de echte valeriaan, echte sleutelbloem, vasterdwederik en harig wilgeroosje.

Natuurbeheer

Ergens in de jaren zeventig werden tijdens de actie 'Plant een boom', populieren en wilgen geplant in het gebied: snelle groeiers, die dan ook snel een 'echt' bos zouden vormen. En toen werd alles stil. 

In 2013 zijn we begonnen met het maaien van een groot stuk van het gebied om de brandnetels te kunnen terugdringen.  We wilden daarmee meer kans geven aan andere planten die in het gebied voorkomen: bosandoorn, moerasspirea, dotterbloem en bittere veldkers.  Dit laatste plantje komt veel voor in het gebied, en trekt in het voorjaar het oranjetipje aan.  Verder proberen we de invasie exoot reuzenbalsemien op de beekoever tegen te houden.

Intussen kwam ook de bosconsulent al eens meelopen door het gebied, en voor hem wordt het verwijderen van deze de populieren de volgende ingreep in het gebied.  Zo kan het bos evolueren naar een moerasbosje met meer licht in de poelen die er nog liggen als restanten van de oude beekbedding.

We dromen er van de hele beekbedding te laten uitgraven tot op de bodem, om alle zaden die daar liggen, toch nog te laten uitgroeien. We zijn benieuwd wat dat ons allemaal zal opleveren.

Lees meer

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.