Nonnetje
Jan C. van der Straaten-Saxifraga

Leeuwenhof - Natuurpark Levende Leie

Drongen (Gent)
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Speelnatuur
  • Vogelkijkhut
Het Leeuwenhof is een voormalige zandwinningsplas langs de Ringvaart in Drongen, net ten westen van de Bourgoyen-Ossemeersen. Je ziet de plas liggen vanop de brug tussen Mariakerke en Drongen-Vinderhoute. Je kan hier vogels observeren vanuit de kijkhut.

Toegankelijkheid

Omdat het gebied te klein is, is het merendeel niet toegankelijk. Wel is er een wandelpad naar de kijkhut, vanaf Leeuwenhof 45, 9031 Drongen. 

Meer info kan je ook vinden op www.levendeleie.be

Wil je het project Natuurpark Levende Leie steunen? Klik hier

 Top

Beschrijving van het gebied

Het Leeuwenhof is een verlaten zandwinningsput. Het gebied is gescheiden van de Bourgoyen door de Ringvaart en de grote ring rond Gent. In koude periodes, wanneer de ondergelopen meersen zijn dichtgevroren, wijken de eenden uit de Bourgoyen vaak uit naar het diepe water van het Leeuwenhof. De plas is een belangrijk overwinteringsgebied voor eenden, maar telt ook interessante broedvogels.

 Top

Fuut

Dieren en planten

Tot de broedvogels van het Leeuwenhof behoren dodaars, fuut, wilde eend, slobeend, krakeend, kuifeend, bergeend, meerkoet, waterhoen, visdief, kokmeeuw, kleine plevier, scholekster, ijsvogel, oeverzwaluw, graspieper, fitis, bosrietzanger en grasmus. Tijdens de doortrekperiodes kan je soorten als geoorde fuut, zwarte stern, paapje, roodborsttapuit en steltlopers als witgat en oeverloper verwachten.

In de winter zitten er aanzienlijke aantallen duikeenden. Vooral kuif- en tafeleenden, maar regelmatig ook brilduiker, toppereend, nonnetje, grote zaagbek en krooneend.

 Top

Natuurbeheer

Natuurpunt Gent onderhoudt de steile zandwanden langs de oevers zodat de zeldzame oeverzwaluwen ieder voorjaar hun nestgangen kunnen uitgraven. De oevers van het Leeuwenhof worden in de zomer begraasd door een drietal Maine Anjou -runderen om te vermijden dat er te veel wilgen groeien, wat op termijn ongunstig is voor de andere oeverplanten, de watervogels en de oeverzwaluwen.

 

Logo Levende Leie

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.10km

Leeuwenhof - Levende Leie route

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Leeuwenhof - Natuurpark Levende Leie groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Leeuwenhof - Natuurpark Levende Leie".

Op stap met een gids

boek een afspraak bij:

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.