Boomvalk
Shutterstock

Papendel

Begijnendijk, Tremelo
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
De bruine vuurvlinder is het paradepaardje van Begijnendijk. Natuurpunt beheert hier de graslanden in functie van de ecologische eisen van deze vlindersoort.

Papendel

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de wandelpaden. Stevige wandelschoenen of laarzen aanbevolen. Honden welkom, aan de leiband. In het natuurgebiedje Papendel zelf kan je een ommetje van 1 km maken. Regelmatig zijn er wandelingen met natuurgids. De ingang van het natuurgebied bevindt zich aan de Peuterstraat 41 in Begijnendijk.

De Vuurvlinderwandeling schakelt de meest waardevolle natuuromgevingen op grondgebied Begijnendijk aan elkaar. De wandeling gaat in hoofdzaak door de woonwijken en doet ook de enkele snippers natuur aan. Via de Raam wandel je over het knuppelpad, lang de gemeentelijke speeltuin tot in de Rogaarden om vervolgens terecht te komen in Papendel. De route is bewegwijzerd door Toerisme Vlaams-Brabant.

Top

Beschrijving van het gebied

Papendel is een laaggelegen nat gebied dat lang geleden in eigendom was van de kerk of een kloosterorde. Het vlakke Zuid-Kempense landschap begint er, net achter de laatste Hagelandse heuvelrij met de Balenberg en de Molenberg. Vanaf de heuvels stroomt water naar het Papendel. Daarom is het er een groot deel van het jaar heel vochtig.

In de nabijheid van het historische "Hof van Uythem” vind je hooi- en rietvelden, bos en dicht struikgewas. Er is een lange uitgerekte poel en een grote vijver met aangepaste schuine kanten, speciaal voor de talrijke amfibieën die hier leven.

Top

Bruine vuurvlinder

Dieren en planten

Het kleinschalige en natte gebied is heel rijk aan allerlei vogels waarvan de nachtegaal, de kleine karekiet en de boomvalk de bijzonderste zijn. Daarnaast konden zeldzame planten zoals de keverorchis, de blauwe knoop of de struikhei opnieuw uitbreiden. Boven de zuivere grachtjes zoemen tal van libellen, in het water zijn kikkers en salamanders de koning te rijk. 

In de zomer groeien op de natte hooilanden honderden gevlekte orchideeën en ook de breedbladige wespenorchis is van de partij. Je kan in het prachtige gebied ook 53 soorten mossen en 19 soorten korstmossen bewonderen.

De bruine vuurvlinder is terug van weggeweest. De in Vlaanderen uitgestorven gewaande soort werd recent waargenomen in een aantal graslanden in Begijnendijk en omgeving. Met recht is de gemeente Begijnendijk trots op 'haar' vlinder. Om de soort in de kijker te zetten, werd samen met Toerisme Vlaams-Brabant de Vuurvlinderwandeling geopend.

Veldzuring trekt de aandacht van de bruine vuurvlinder, wiens leefgebied bestaat uit schraal tot matig voedselrijke graslanden, rijk aan tal van kruiden en bloemen. Als zonneklopper vertoeft de vlinder maar wat graag op warme en windluwe hoekjes omzoomd met houtkanten. 

Top

Natuurbeheer

Natuurpunt beheert ook nog de Meren, aan de bovenloop van de Raambeek, met voedselarme moerasvegetaties in oude turfputten, het gebiedje Rogaerden naast de gelijknamige camping en een deel van de Raam.

Door een intensief beheer van de graslanden had de vuurvlinder het moeilijk en dus voerde Natuurpunt een passend beheer van de graslanden door, waarbij rekening werd gehouden met de ecologische eisen van de vlindersoort.

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Papendel groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Papendel".

Op stap met een gids

Boek een afspraak bij Hans Van Calster hvancalster@gmail.com, Roel Laporte roel.laporte@hotmail.be, Stefan Meesen stefan.meesen@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.