Hove
Oppervlakte
Middelgroot gebied - Tussen 10 en 50 hectare
  • Honden zijn niet toegelaten. Kwetsbaar gebied.
Het Uilenbos is een open kleinschalig landschap met enkele mooie boselementen. Het wordt gekenmerkt door twee derde droog eiken-beukenbos en één derde vochtig hakbos, doorsneden door de Lauwerijkse beek. De drogere delen zijn een restant van een waaiduin in de Scheldevallei en werden gevormd tijdens de ijstijd.

Toegankelijkheid

Vrij toegankelijk (binnen bepaalde periodes), honden niet toegelaten (ook niet aan de leiband)

Opgelet: Blauwe pad steeds geopend, rode pad gesloten van 1 mei tot 10 augustus om de reeën rust te gunnen. Honden zijn niet toegelaten, want de reeën beschouwen hen als een roofdier en zullen het Uilenbos verlaten. Dit willen wij vermijden, vandaar het verbod. Uw fiets parkeert u ook best ergens aan de ingang.

Top

Silsombos

Beschrijving van het gebied

Het Uilenbos te Hove maakt deel uit van het Landschapspark ‘de Grote Boshoek’ dat zich uitstrekt van Hove tot Lint en Boechout. Het Landschapspark Grote Boshoek is een relatief ongeschonden openruimtegebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Kontich, Hove, Boechout, Lint, Lier en Duffel. De Lachenenbeek en haar zijbeken meanderen er doorheen pareltjes van bloemenrijke natte graslanden en moerasgebieden. Je vindt er ook topnatuur in een aantal oude 'Ferrarisbossen' met zeldzame voorjaarsflora.

Het Uilenbos (17,5 ha) is een open kleinschalig landschap met enkele mooie boselementen. Het wordt gekenmerkt door twee derde droog eiken-beukenbos en één derde vochtig hakbos, doorsneden door de Lauwerijkse beek. De drogere delen zijn een restant van een waaiduin in de Scheldevallei en werden gevormd tijdens de ijstijd.

Top

 

Dieren en planten

 Het unieke Uilenbos te Hove is een eeuwenoud bos met erg hoge natuurwaarde. Er komen heel wat zeldzame vogel- en plantensoorten voor en het bos herbergt een grote reeën- en amfibieënpopulatie. De dichte onderbegroeiing met adelaarsvaren in het eiken-beukenbos vormt een goede schuilplaats voor reeën die hier hun jongen werpen in mei.

Naast een vijftal spechtensoorten komen hier vele andere vogelsoorten voor, waaronder de boomklever, goudhaantje, boomkruiper en enkele roofvogels. Op de bodem zit de hazelworm verstopt en enkele keer een levendbarende hagedis.

Het hakhoutbos is begroeid met els, es en esdoorn op de vochtige en hazelaar op de iets drogere delen. Tijdens de (prille) lente komt hier een weelderige voorjaarsflora tevoorschijn waaronder; sneeuwklokje, bosanemoon, speenkruid, sleutelbloem en vele andere soorten. Ook het oranjetipje (vlinder) kan je dan opmerken. Langs de Lauwerijkse beek vinden we dotterbloem en gele lis.

Top

Silsombos

Natuurbeheer

Recent hebben de vier Natuurpunt-afdelingen die actief zijn in het gebied 'Grote Boshoek' de handen in elkaar geslagen. Met een gezamenlijke visie streven de lokale Natuurpunt-afdelingen (Land van Reyen, Zuidrand Antwerpen, Oude Spoorweg en De Wielewaal) ernaar om het gebied te laten evolueren tot één groot open landschap met meer en betere natuur, extra waterberging, kleinschalige en multifunctionele (bio)landbouw, bescherming van het erfgoed en diverse vormen van recreatie.

Samen zoeken we naar opportuniteiten om de bestaande bossen uit te breiden, waardevolle percelen aan te kopen als stapstenen tussen bestaande natuurkernen, en naar mogelijkheden om extra verbindingen als bomenrijen, houtkanten en hagen in het landschap te kunnen realiseren en deze voor het publiek toegankelijk te maken. Kortom: in overleg de natuurwaarden in het landschap versterken waar mogelijk en deze maximaal toegankelijk maken waar dit verantwoord is.

Top

Verder wandelen

Molenbeekvallei Vremde

Oude Spoorwegberm

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
1.20km

Uilenbos - Blauwe wandeling

3.40km

Uilenbos - Rode Wandeling

Gesloten tussen 1/5 - 10/8
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Uilenbos groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Uilenbos".

Heb je een vraag of wil je iets melden over het Uilenbos? Neem contact op met Hugo Waeterschoot via 

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.