Aschputten

Provincie Antwerpen

Oud beeklandschap langs de Mark

Hagen, houtkanten en beemden

Op zoek naar ijsvogel of grote pimpernel

Wandelen in Aschputten

Het hele jaar door vrij toegankelijk op de wandelpaden. Stevige stapschoenen aangeraden. Honden welkom, aan de leiband. 

Toegankelijkheid

  • Leuk voor kinderen

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Klein gebied: < 10 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

4 routes

Antwerpse Kempen

wandelpad
32.77km
Gemiddeld 490 minuten wandeltijd

Aschputten Rode Wandeling

wandelpad
3.99km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Rode wandeling

wandelpad
9.64km
Gemiddeld 140 minuten wandeltijd

Groene wandeling

wandelpad
10.65km
Gemiddeld 160 minuten wandeltijd

Startpunten

Halsche Beemden en Pimpernelgraslanden

Hoogeind 74B
Meer
België

Halsche Beemden en Pimpernelgraslanden

Kolonie 41
Wortel
België

Bereikbaarheid

De startplaats van de wandeling bevindt zich bij het onthaal van recreatiedomein "De Mosten". Je kan ook starten aan de oversteek van het fietspad over de rivier de Mark (enkel bereikbaar voor fietsers en wandelaars).

Zien en doen

Langs de Mark, ten oosten van het recreatiedomein De Mosten, ontpopt zich het natuurgebied Aschputten. De Aschputten bestaat uit vrij droge tot vochtige graslanden met kleine landschapselementen, enkele bospercelen en poelen. Verspreid tussen de bossen liggen er enkele weilandjes met restanten van de vroegere natuurrijkdom. Je kan hier prima wandelen.

Leuk voor kinderen

In recreatiedomein de Mosten kunnen kinderen zich uitleven in het speelbos, ze kunnen er een klauterparcours afleggen en bij goed weer natuurlijk ook zwemmen. Meer info

Wil je de Aschputten verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Bezoekerscentrum Vallei van het Merkske, Kolonie 41, 2323 Wortel. (bc.valleivanhetmerkske@natuurpunt.be)

Dieren en planten

In het voorjaar staan de weiden vol met pinksterbloemen. Het oranjetipje, een mooi vlindertje waarvan de rupsen leven op pinksterbloemen, kom je dan veel tegen. Distelvinken zoeken in de winter voedsel op de zaadknoppen van distels, terwijl sijsjes de els gebruiken om een voedselvoorraad aan te leggen. In de zomermaanden cirkelen buizerds en wespendieven over het gebied en ook sperwers hebben hier hun jachtterrein.

Aan de stuw op de Mark broeden bijna elk jaar grote gele kwikstaarten en op de weidepalen verdedigen roodborsttapuiten hun territorium. In de poelen vind je poelkikkers, vinpootsalamanders en alpenwatersalamanders. Het gebied is een paradijs voor die amfibieën. Tijdens de zomermaanden kan je de dieren gadeslaan van op een steiger bij een van de poelen. Het water van de poelen trekt ook verschillende libellensoorten en zeldzame planten zoals de pilvaren aan.

De steenuil is de kleinste van onze uilen. Hij voelt zich oppermachtig in het kleinschalige landbouwlandschap. In de Aschputten vindt de nachtroofvogel een uitstekend jachtterrein.

Over dit gebied

In het gebied zie je goed hoe de Markvallei eruitzag voordat ze recht getrokken werd in de jaren zeventig. Het gebied ligt op een rij duinen die zich vroeger over een afstand van twee tot drie kilometer uitstrekte op de flank van de vallei van de Mark. De ruggen van die duinen werden vroeger de Aschputtenbergen genoemd. Daarom kreeg het gebied zelf de naam Aschputten.

De landduinen sluiten aan op de Meirberg, een van de bekendste prehistorische sites in Vlaanderen van na de laatste ijstijd. In het stenen tijdperk woonden er daar mensen. In de steentijd was een hoger gelegen duin met uitzicht over het water namelijk een echte trekpleister voor groepen jagers en verzamelaars.

Het wandelpad brengt je langs enkele restanten van de Mark. De meanders langs het wandelpad worden in de volksmond de Drie Gezusters genoemd. In de Drie Gezusters, drie wielen of kolken, zou zich volgens een legende een oude kerkklok bevinden die vroeger op kerstdag om middernacht luidde. De benaming "de drij Gezusters" doet denken aan "de drij Matronen". Het is een verwijzing naar oude Keltische moedergodinnen of "moiren". De traditie geeft daarnaast ook aan dat hier drie zusters verdronken zouden zijn.

De wandeling leidt je ook door en langs het recreatiedomein De Mosten, dat eigendom is van de stad Hoogstraten. Centraal in dit gebied ligt een grote waterpartij. Die ontstond na een zandwinning voor de aanleg van de E19. Het is een belangrijke tussenstop voor heel wat trekkende watervogels. In de winterperiode vind je in de Mosten dan ook heel veel soorten eenden. De fuut en de kuifeend zijn enkele van de meest opvallende verschijningen. Ook heel wat zoetwatervissen vinden een geschikt woonplaats in de "put".

Wat doet Natuurpunt

Natuurpunt voert op verschillende percelen een verschralingbeheer. Dat houdt in dat we er maaien of begrazen zonder te bemesten. Op die manier ontstaan er graslanden en bloemenweiden met veel verschillende soorten en worden er geleidelijke overgangen van bos naar graas- of hooiweiden gecreëerd. Zij vormen een ideaal biotoop voor insecten, vogels en enkele zoogdieren.

Plaatselijke landbouwers helpen mee bij het beheer van het gebied. Het overige beheer voeren de vrijwilligers van Natuurpunt Markvallei en de professionele ploegen van Natuurpunt uit. Dankzij het beheer krijgen verschillende planten van voedselarme gronden de kans om in het gebied te groeien.

Meehelpen?

Het beheerteam van Natuurpunt Markvallei komt regelmatig bijeen om de uit te voeren beheersmaatregelen te bespreken. Het team wordt daarin professioneel ondersteund door planner Frederik Naedts. De grote werkzaamheden worden uitbesteed of toevertrouwd aan de ploegen van Natuurpunt Beheer. 

Het grootste deel van het beheer is vooral in handen van een enthousiaste groep jong-gepensioneerden die elke maandagvoormiddag de handen uit de mouwen steken in de verschillende natuurgebieden van de afdeling. 

Iedereen werkt op zijn tempo en er wordt veel gelachen. Maar "de maandagploeg" verzet ook bergen werk.

Heb je zin om mee te komen doen? Neem contact op met Carlo van Boxel.

Afbeelding
maandagploeg aan het werk in het hoogveengebied

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Natuurpunt Fonds

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Natuurpunt Fonds' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water