Beverbos

Provincie Vlaams-Brabant

Toegankelijkheid

  • Laarzen of stevige schoenen aanbevolen

  • Honden zijn welkom aan de leiband

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha
  • wandelpad

Kaart van het gebied

1 routes

Laermanspad

wandelpad
3.72km
Gemiddeld 60 minuten wandeltijd

Startpunten

Beverbos


Wemmel
België

Bereikbaarheid

Startplaats van het Laermanswandelpad van Toerisme Vlaams-Brabant is het kasteel-gemeentehuis van Wemmel.

Dieren en planten

De drassige gronden worden nat gehouden door bronnetjes met helder, kalkrijk water, waardoor het gebied in het verleden weinig geschikt werd bevonden voor akkerbouw. Hierdoor heeft het gebied een interessante vegetatie met onder meer aronskelk, dotterbloem, gele lis, waterweegbree, egelskop en salomonszegel.

In de moerassige gedeelten komen verschillende soorten amfibieën voor zoals bruine kikker, gewone pad, alpenwatersalamander en gewone watersalamander. De rietkragen bieden beschutting voor de sprinkhaanrietzanger en de bosrietzanger. De hoger gelegen beboste gedeelten herbergen onder meer spechten, roofvogels zoals buizerd en boomvalk en verschillende soorten kleine zangvogels. Een relatieve nieuwkomer is de halsbandparkiet, een exoot die concurreert om nestholtes met de inheemse broedvogels zoals boomklevers en spechten.

 

Over dit gebied

De naam Beverbos verwijst naar het gehucht Bever in Grimbergen. Rondom het kasteel van Bever bevond zich vroeger een bos. Nu omvat het Beverbos de hele vallei tussen Wemmel en het kasteel. De naam Bever is waarschijnlijk afkomstig van "bebronna", opborrelend water, bron. De drassige leemgronden blijven immers nat door bronnetjes met helder, kalkrijk water en af en toe door overstromingen van de beek. Vroeger werd het steeds gebruikt als hooiland, hier en daar ook als begraasde weide of als hakhoutbos.

Wat doet Natuurpunt

Om de vele wandelaars en natuurliefhebbers verder te laten genieten van dit prachtige gebied, is beheer nodig. Stukken die overwoekerd dreigen te worden door brandnetel of wilgenopschot, worden gekapt en gemaaid. Voorts zijn er plannen om een bijkomend pad aan te leggen, zodat een lusvormig wandelpad door het gebied loopt. Het Beverbos maakt deel uit van de zogenaamde Groene corridor, een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant dat de natuurgebieden in Noord-West-Brabant meer kansen wil geven.

Natuurpunt Wemmel plantte in het gebied nieuwe bomen en struiken aan, o.a. zomereiken langs de wandelweg en de Maalbeek. Ook werden, waar vroeger populieren stonden, inheemse struiken en boompjes geplant, met name lijsterbes, hazelaar, sporkehout, rode kornoelje en Europese vogelkers.

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Beverbos

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Beverbos' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water