Afbeelding
Cyr Mestdagh

Vallei Zwarte Beek verdroogt door sabotage lokale waterbeheerder Watering Schulensbroek

29 jun 2023
Categorieën
Natuurbeleid
Water


HALEN/LUMMEN - 29 juni 2023 - Er dient paal en perk gesteld te worden aan waterbeheerder de watering die stokken in de wielen steekt van het Vlaamse Droogteplan Blue Deal. Dat zegt Natuurpunt na alweer een weigering van een aanvraag om een beek te dempen in natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek zodat het gebied niet droog valt. Natuurpunt gaat alvast in beroep tegen de weigering.

Enkele weken geleden weigerde lokale waterbeheerder ‘Watering Het Schulensbroek’ voor de tweede maal een machtigingsaanvraag van Natuurpunt voor het verondiepen van de Bakelbeek in Halen en de Vloedgracht in Lummen. Deze kleine waterloopjes liggen pal in de vallei van de Zwarte Beek, Vlaanderens grootste veengebied. Naast belangrijke natuurwaarden, is dit gebied ook cruciaal om ons te beschermen tegen overstromingen en speelt het een belangrijke rol inzake koolstofopslag. In dit veengebied zit meer dan een miljoen ton koolstof opgeslagen dat door verdroging vrijkomt in de vorm van CO2. Daarnaast is het gebied een levensgrote spons die gigantische hoeveelheden water kan vasthouden en zo lager gelegen dorpen als Halen en Diest beschermen tegen overstromingen. 

Vernatting tegengewerkt

Om het gebied terug te herstellen en te kunnen genieten van de ecosysteemdiensten die veennatuur ons biedt, moeten drainerende grachtjes weer dicht gelegd of minder diep worden gemaakt. Natuurpunt is al tientallen jaren bezig om zo het veengebied te vernatten. Op dit moment kan het herstel in de middenstroom van de Zwarte Beek in Lummen niet verder gaan omdat waterbeheerder Watering Schulensbroek maar niet akkoord wil gaan met het verondiepen van 800 meter beek. 

Cyr Mestdagh, projectcoördinator Natuurpunt Beheer: “Wij zijn eigenaar van de grond aan beide kanten van de beek. Voor deze kleinschalige vernatting  zijn speciaal opgemaakte wetenschappelijke studies besteld die bewijzen dat dit  geen schadelijk effect heeft op de omliggende bewoonde omgeving en landbouwpercelen. Het is onbegrijpelijk dat de adviezen van de droogtecommissie en de Blue Deal simpelweg genegeerd worden door de watering. Want er is wel degelijk een Vlaamse vergunning om deze werken uit te voeren, verschillende studies bevestigen de noodzaak van deze vernatting én dit systeemherstel kadert binnen de Vlaamse visie van het integraal waterbeleid waarbij we water moeten vasthouden. Natuurlijke vernatting blijft voor de watering taboe. Dit vanuit een idee-fixe dat afvoeren van water te allen tijden nodig is voor de nabije landbouw. Eerder dus een uit dienstbetoon-gedreven principekwestie, dan een watervisie die gestoeld is op het algemeen belang en wetenschappelijke data.” 

Ondertussen gaat het veen in sneltempo kapot door de droogte. Als dit nog een aantal jaar verder gaat, zal er geen veen meer over zijn om te herstellen, is al die CO2 de lucht in, en is de waterbufferingscapaciteit verloren.

Natuurpunt roept minister Demir en andere verantwoordelijke waterbeheerders zoals gouverneurs op om paal en perk te stellen aan zulke praktijken die regelrecht ingaan tegen het algemeen maatschappelijk belang. “In heel Vlaanderen zijn verschillende partners met vele euro's overheidsgeld en privésponsoring aan de slag om natte natuur te herstellen. Zulke middelen en inspanningen dreigen door onwil van Polders en Wateringen compleet verloren te gaan. Dwarsbomen van zulke vernattingsprojecten die onze maatschappij beschermen is schuldig verzuim. Natuurpunt gaat alvast in beroep tegen de weigering", aldus beleidsmedewerker Natuurpunt Robin Verachtert. 

Perscontact: Cyr Mestdagh - projectcoördinator Natuurpunt Beheer - 0487-30 33 44