Natuurbericht

Vogelgriep teistert kraanvogelpopulatie

06 december 2023

De vraag was niet 'of' onze kraanvogels te maken zouden krijgen met de vogelgriep, maar eerder 'waar' en 'wanneer'. Twee belangrijke vragen want het antwoord op beiden bepaalt in hoge mate de impact op de populatie. De voorbije jaren was er al wel eens een uitbraak(je) hier en daar. Maar door de grote spreiding van kraanvogels op dat moment, werden alleen vrij beperkte, lokale groepjes het slachtoffer. Nu lijkt het een heel andere situatie te zijn. Er zijn al 20.000 à 30.000 kraanvogels gestorven. Doordat ze besmet geraakt zijn tijdens de migratie, dreigen ze het virus te verspreiden over een groot deel van de Europese populatie.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over de houtsnip

29 november 2023

Joeri Cortens is op zoek naar de houtsnip. Dat is de vogel van het moment: die is op trek. Volgens Joeri gaat het om een 'schaamsoort' omdat veel vogelaars de soort nog niet hebben gespot.

Natuurbericht

Weer meer broedende ooievaars in België in 2023

06 november 2023

De Belgische broedpopulatie van ooievaar zit al een aantal jaren in de lift. Dat laat zich duidelijk aflezen in het aantal broedparen dat in 2023 werd geteld. Met 248 bezette nesten werd alweer een nieuw record gevestigd. Dankzij de inspanningen van een aantal gepassioneerde lokale waarnemers, de meeste verbonden aan het OOI-observatienetwerk, kan het wel en wee van de populatie al een aantal jaren goed opgevolgd worden. Niet alleen het aantal bezette nesten, maar ook het broedsucces wordt bijgehouden. Daardoor is de ooievaar tegenwoordig één van de best gemonitorde vogelsoorten van het land.

Natuurbericht

2023 op één na beste jaar voor velduil aan de Westkust

30 oktober 2023

Niet voor het eerst berichten we over broedende velduilen in de Westkustpolders. Net als in 2014, 2019 en 2020 kwam de soort er dit jaar opnieuw tot broeden. Meer nog, 2023 was het op één na beste jaar voor de soort. Begin september hield de teller na een lang broedseizoen halt op minstens 19 broedgevallen en/of territoria! Dat waren er slechts iets minder dan in 2014 toen een recordaantal van 21 tot 23 territoria werd genoteerd.

Natuurbericht

Nieuwe kansen voor kamsalamander in de Grote Getevallei

27 oktober 2023

In de vallei van de Grote Gete in Linter bevindt zich nog een populatie kamsalamander. Om deze Getedraakjes te redden voorzag Natuurpunt de laatste decennia opnieuw een uitgebreid netwerk aan poelen. Door de steeds dalende grondwaterstanden dreigen deze poelen echter te snel op te drogen, wat het beheer ervan steeds zwaarder maakt. Recent kocht Natuurpunt, met de hulp van de provincie Vlaams-Brabant, een akkercomplex aan in het midden van het natuurgebied, waardoor er weer extra leefgebied voorzien kan worden voor onder andere de kamsalamander.

Natuurbericht

'Joeri Buiten' over trektellen

13 oktober 2023

Joeri Cortens verbreedt zijn horizon: hij trok naar Averbode om er trekvogels in kaart te brengen.

Natuurbericht

Nieuwe vogelsoort voor Europa duikt op in West-Vlaanderen

11 oktober 2023

Sensationeel: voor het eerst duikt de wilde Ross’ gans op in Europa. Twee vogels werden op 9 oktober 2023 opgemerkt in Stalhille (West-Vlaanderen) tussen een groep kleine rietganzen. Op basis van de wetenschappelijke ring aan de rechterpoot van één van beide vogels weten we dat deze vogel eerder geringd werd in Nunavut in Canada. Deze twee Ross’ ganzen hebben er een indrukwekkende tocht opzitten: vanuit Canada, via Noorwegen, Denemarken en Nederland naar België.

Natuurbericht

Windenergie op onze Noordzee: wat met de vogelmigratie?

10 oktober 2023

Minister van Energie Tinne Van der Straeten sprak de ambitie uit om 8 GW aan offshore windcapaciteit te plaatsen in het Belgisch deel van de Noordzee. Daaraan gekoppeld is er de huidige ruimtevraag voor een derde offshore energiezone. Een derde windpark op de Noordzee voor onze kust lijkt echter onmogelijk. Geen van de vijf zones die zijn onderzocht blijken geschikt, zegt het consultancybureau dat de overheid heeft ingeschakeld. Er zijn telkens mogelijke conflicten met andere activiteiten. Daarnaast zou dit tot een ongekende impact op de Noordzeenatuur leiden. Natuur die nu al onder druk staat door alle activiteiten op, in en naast ons stukje van de Noordzee.

Natuurbericht

Zilvermeeuw MTOS nog steeds in blakende gezondheid!

09 oktober 2023

In de zomer van 2021 werd een hulpeloos zilvermeeuwkuiken binnengebracht in het Vogelopvangcentrum van Oostende. Niemand die toen kon voorspellen dat de vogel twee jaar later nog steeds vrolijk zou rondvliegen aan de Belgische kust en stilaan volwassen wordt. Met behulp van kleurringen kunnen dergelijke succesverhalen steeds beter worden opgevolgd. En iedereen kan daarbij helpen, ook jij.

Natuurbericht

Recordaantal telposten brengt vogeltrek in kaart

02 oktober 2023

Afgelopen weekend was het de jaarlijkse EuroBirdwatch, het grootste internationale vogelkijkgebeuren, georganiseerd door BirdLife International. Meer dan 15.000 vogelliefhebbers telden in 34 landen in Europa en Klein-Azië de trekvogels. Op meer dan 770 plekken werden mensen uitgenodigd om het fascinerende spektakel van de vogeltrek mee te maken. Dat leverde een indrukwekkende 3,5 miljoen vogels op die onderweg waren naar hun overwinteringsgebieden. In België gebeurde de coördinatie door Natuurpunt en haar Waalse tegenhanger Natagora. Van op 81 vogeltrektelposten werden ei zo na 83.243 overtrekkende vogels geteld, verdeeld over 137 soorten.

Natuurbericht

Vogeltrek: de Olympische Spelen voor vogels

27 september 2023

Elk jaar opnieuw leggen heel wat vogelsoorten duizenden kilometers af tussen hun broedgebied en hun overwinteringsgebied. Deze trekbewegingen vergen een fenomenaal staaltje sport- en navigatiekunsten. De najaarstrek is op dit moment volop aan de gang, hoogtijd dus om wat recordprestaties van de vogeltrek op een rijtje te zetten.

Natuurbericht

Elektrocuties van ooievaars en oehoes in België

22 september 2023

Elektriciteitspylonen lijken banale constructies in het landschap. Voor veel vogels vormen dergelijke objecten echter ideale plekken om op te landen. Deze palen zijn immers hoog: het is er veilig en het zijn ideale uitkijkposten om het omliggend landschap af te speuren. Toch kunnen elektriciteitsmasten ook een gevaar vormen, vooral voor grote(re) vogels. Wanneer een vogel contact maakt met twee delen die elektrische stroom geleiden, vormt die vogel een ‘brug’, waardoor een enorme stroomstoot door het lichaam wordt gestuurd, doorgaans met fatale afloop. Ook wanneer een stroomkabel en een pyloon tegelijk wordt aangeraakt, kan dit tot elektrocutie leiden, met een dode vogel (en vaak ook stroomuitval) tot gevolg.

Natuurbericht

Vogelbescherming Vlaanderen en Natuurpunt stellen zich vragen bij nieuw onderzoek naar verhuis van de patrijs als jachtwild.

13 september 2023

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft een oproep uitgeschreven om de ‘translocatie van jachtwild’ en meer in het bijzonder de patrijs te onderzoeken. Bij translocatie worden wilde dieren op geschikte plaatsen gezet om bestaande populaties te versterken of om nieuwe populaties te creëren. Hoewel Vogelbescherming Vlaanderen initiatieven voor bedreigde akkervogels aanmoedigt, mag zo’n onderzoek geen vrijgeleide zijn om de gewone jacht op patrijs kost wat kost te laten doorgaan. 

Natuurbericht

Hoe is het gesteld met onze akker- en weidevogels?

18 augustus 2023

Dat akker- en weidevogels onder druk staan is bekend. Omdat hoogproductieve landbouw geen leefbaar habitat voor hen biedt, liggen deze soorten in belangrijke mate aan een infuus via beheerovereenkomsten. Die zijn vrijwillig en beperkt in looptijd, waardoor het lot van deze soorten in handen ligt van tijdelijke engagementen door landbouwers. Recent berichtte de Vlaamse Landmaatschappij dat na vele jaren van toename de oppervlakte van de beheerovereenkomsten voor soortenbescherming daalde met 853 hectare of 16%. Is dit een probleem of niet?

Natuurbericht

Antwerps broedgeval bijeneters volledig op schema

31 juli 2023

Rond 11 juni 2023 ontdekte Johan Meeus tijdens zijn zoektocht naar de nestplaatsen van een kolonie oeverzwaluwen, een koppeltje bijeneters op een industrieterrein bij Wommelgem. Na gesprekken met de eigenaars werd beslist om deze waarneming bekend te maken en maakte ook de lokale pers deze mooie verschijning wereldkundig. Daarna kwamen vele tientallen vogelkijkers en vogelfotografen meegenieten van deze ‘zuiders’ ogende soort. Tijd voor een korte schets van de gebeurtenissen.

Natuurbericht

De boerderij als biotoop

26 juli 2023

Landbouwnatuur houdt niet op aan de rand van het veld, er is ook natuur die de gebouwen en infrastructuur van de boerderij zelf gebruikt als biotoop. Daar zijn ook dieren bij die we van oudsher associëren met boerderijen zoals zwaluwen. Moderne staalbouw en gesloten gebouwen bieden vaak minder mogelijkheden voor dieren, maar mits de nodige voorzieningen kan hieraan verholpen worden. Hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Natuurbericht

Waar zijn al mijn tuinvogels heen?

24 juli 2023

Bij Natuurpunt komt tijdens de zomermaanden wel vaker een melding binnen van ‘verontrustend’ stille tuinen. Vogels die enkele maanden geleden onze natuur nog elke ochtend van een waar concert voorzagen, lijken nu te zijn vertrokken. Maar niks is minder waar. De meeste tuinen zijn waarschijnlijk zelfs wat vogels rijker dan een paar maanden terug. Ze zijn nu gewoon schuwer en de jongen vallen veel minder op.

Natuurbericht

Opnieuw twee kraanvogelkuikens geboren in Vallei van de Zwarte Beek

13 juli 2023

Voor het derde jaar op rij zijn er kraanvogels geboren in de Vallei van de Zwarte Beek. Dit jaar bracht het koppel twee jongen groot. Het feit dat de ouder-kraanvogels jaar na jaar terugkeren om een nest te maken, wil zeggen dat de omstandigheden helemaal naar wens zijn. Kraanvogels hebben grote natte beekvalleien nodig en veel rust.

Natuurbericht

Bloedhete week brengt roofvogeltsunami naar de Lage Landen

13 juni 2023

Terwijl de eerste hittegolf van 2023 zorgde voor een massa volk op stranden en terrasjes, werd ons land ook overspoeld door een zuiderse vogeltsunami: zeldzame roofvogels, kleurrijke zangvogels en tientallen gieren werden boven de Lage Landen opgemerkt.

Natuurbericht

Voor mij een plat waterke aub, en geef de vogels ook iets!

09 juni 2023

De eerste zomerwarmte is in ons land, en al snel zien we de terrassen volstromen met volk dat op zoek is naar een verfrissend drankje. Typisch mensen, zou je denken, maar ook in de vogelwereld is dit fenomeen terug te vinden. In een periode met warm en droog weer gaan ook de vogels op zoek naar extra drinkwater en afkoeling. Niet op de terrasjes, maar… in onze tuinen.

Pagina's

TOP