Natuurbeleid

Nieuw natuurdecreet is kans voor natuur in Vlaanderen, maar mist voorlopig nog budget en administratieve vereenvoudiging

14 juli 2017

14/7/2017 - De Vlaamse Regering heeft, op voordracht van minister Joke Schauvliege, de uitvoeringsbesluiten over het vernieuwde natuurdecreet in Vlaanderen definitief goedgekeurd. Tegelijk zijn ook de fiscale stimulansen voor natuurbeheerders vastgelegd. Na veel protest van gemeentes en natuurverenigingen werd de werkversie van deze besluiten eerder al grondig bijgestuurd. Natuurpunt is tevreden met die aanpassingen. Maar om het decreet effectief te laten leiden tot een inhaalbeweging voor natuur in Vlaanderen, zullen de budgetten moeten stijgen. Daarnaast vraagt Natuurpunt ook een extra inspanning om de administratieve last te beperken.

Natuurbeleid

Nieuwe fiscale voordelen voor natuurbeheer

17 mei 2017

Het nieuwe natuurdecreet wil eigenaars aanmoedigen om mee verantwoordelijkheid te nemen om natuurdoelen te realiseren. Wie onder het nieuwe natuurdecreet een natuurbeheerplan opmaakt (of de intentie heeft tot) en zich dus engageert om natuurdoelen te realiseren, zal daar fiscaal voor beloond worden.

Natuurbeleid

Adviesraden vragen bijstelling besluit beheersubsidies

02 februari 2017

In navolging van de wijzigingen aan het natuurdecreet stuurde de Vlaamse Regering de voorstellen rond de beheersubsidies bij. Natuurpunt was eerder al positief over deze bijgestuurde voorstellen. Minaraad en SALV geven in hun advies van 26 januari nog enkele aandachtspunten mee waaronder eenvoudigere procedures, meer middelen voor het natuurbeleid en een evaluatie van het geheel binnen het jaar. De subsidies voor het stikstof-herstelbeheer moeten ook sneller ingezet kunnen worden. Daarnaast pleiten de Raden voor het in beeld brengen van de effectieve kosten bij het bepalen van subsidies voor beheerevaluatie. Deze belangrijke punten voor Natuurpunt werden ondersteund door alle Raadspartners.

Natuurbeleid

Vlaamse regering stuurt voorstellen natuurbeleid bij

27 december 2016

De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt.

Natuurbeleid

Natuurpunt opgelucht: "Vlaamse regering stuurt voorstellen natuurbeleid bij”

01 december 2016

De Vlaamse Regering heeft het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat de financiering van het natuurbeheer in Vlaanderen regelt. Na grondige bijsturing van de plannen lijkt de toekomst van natuur op wandelafstand gered. “We zijn tevreden dat de regering rekening gehouden heeft met de bezorgdheden van 82.000 Vlamingen over natuur in de buurt,” reageert Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt.

Natuurbeleid

Natuurpunt opgelucht: “Schauvliege stuurt voorstellen natuurbeleid bij”

05 december 2015

Natuurpunt reageert opgelucht over de koerswijziging die Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege heeft aangekondigd over de herziening van het natuurbeleid.

Natuurbeleid

Minister Schauvliege neemt 80.000 handtekeningen in ontvangst voor behoud natuur in de buurt

10 september 2015

GENT, 9/9/2015 - Natuurpunt, vzw Durme en Limburgs Landschap hebben woensdagnamiddag een petitie met meer dan 80.000 handtekeningen overhandigd aan Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege. De natuurverenigingen en de ondertekenaars hopen de minister te overtuigen om natuurgebieden in de buurt, opgestart door lokale bewoners, niet te laten vallen.

Natuurbeleid

Natuurpunt en bekende Vlamingen in de bres voor toekomst natuurreservaten

22 april 2015

KAMPENHOUT, 25/04/2015 - Red de natuur in je buurt. Met die slogan voert Natuurpunt actie aan natuurgebied het Torfbroek in Kampenhout tegen recent opgedoken plannen van de Vlaamse administratie om het natuurbeleid te hervormen. Die plannen dreigen een einde te maken aan het beheer van lokale, kleinere natuurreservaten. Met acties en een petitie (www.natuurpunt.be/petitie) vraagt Natuurpunt Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege om de plannen bij te stellen. Bekende Vlamingen Veerle Baetens, Tine Vandenbrande, Paul Michiels, Joeri Cortens en Lize Feryn ondersteunen de actie.

Natuurbeleid

Voorstellen nieuw natuurbeleid zijn onaanvaardbaar

02 maart 2015

De Vlaamse administratie wil de aankoop en het beheer van natuurgebieden drastisch hervormen. Natuurpunt vindt de voorliggende plannen onaanvaardbaar.

Natuurbeleid

Gewijzigd natuurdecreet gepubliceerd

23 juni 2014

In april werden de S-IHD definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Even later volgde de goedkeuring van het gewijzigde natuurdecreet door het Vlaams Parlement. Nu alles in het staatsblad verschenen is, kunnen de managementplannen versie 1.0 (de ‘startversie’) formeel goedgekeurd worden.

Natuurbeleid

Bespreking natuurdecreet in Vlaams Parlement

18 maart 2014

Gisteren hield de commissie leefmilieu van het Vlaams Parlement een hoorzitting over het voorstel van wijzigingen aan het natuurdecreet. Ook Natuurpunt werd gehoord, en bracht de verschillende aandachtspunten binnen het decreet in herinnering.

Natuurbeleid

Kar voor het paard

06 februari 2014

Vorige week keurde de Vlaamse regering finaal het nieuwe natuurdecreet goed.

Natuurbeleid

Aanpassingen natuurdecreet en IHD’s: de tijd dringt

20 januari 2014

Deze week wordt er binnen de Vlaamse Regering gezocht naar een uitweg uit de impasse waarin het IHD-dossier is beland. Door de vertraging van de werkzaamheden aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), en de koppeling tussen de instandhoudingsdoelstellingen, de PAS en het decreet, is minister Schauvliege stevig in tijdsnood geraakt.

Natuurbeleid

Ontwerp natuurdecreet op valreep bijgesteld

16 januari 2014

In onze vorige (extra) flits trokken we aan de alarmbel over de wijzigingen van het natuurdecreet. Niet zonder resultaat.

Natuurbeleid

Natuurpunt trekt aan alarmbel voor uitholling Vlaams natuurdecreet

08 november 2013

De Vlaamse regering wil de natuur opsluiten in de gebieden die door Europa beschermd worden. Dat gaat over nog maar 10% van de oppervlakte van Vlaanderen. Voor natuurbescherming buiten deze gebieden zouden nog amper middelen worden vrijgemaakt. Dat is het gevolg van de herziening van het Vlaamse natuurdecreet die nu vrijdag op de regeringstafel ligt. In een brief aan alle ministers van de Vlaamse regering trekt Natuurpunt aan de alarmbel. “Met dit voorstel holt Vlaanderen haar eigen natuurbeleid uit,” zegt Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt.

TOP