Natuurbeleid

“Verbod neonicotinoïden belangrijk momentum voor groenere landbouw”

27 april 2018

Het Europees Parlement heeft zonet ingestemd met een verbod op neonicotinoïden, een zenuwgif waar nuttige bestuivers als bijen aan ten onder gaan. Ondanks België weliswaar, dat zich onthield. “Dit is een momentum voor de landbouw om afstand te nemen van hulpmiddelen die de opbrengst misschien wel vergroten maar het ecosysteem waarin we nog generaties moeten boeren langzaam onderuit halen. Dat dit voor sommige teelten zoals suikerbieten moeilijker is, daar hebben we begrip voor. We vragen dan ook dat het landbouwbeleid de betrokken boeren de nodige ondersteuning geeft om die omslag te maken. Buurlanden tonen aan dat biologische bieten rendabel kunnen zijn, en we zien in eigen land Tiense Suiker ook zo’n project opstarten. Dat stemt hoopvol, voor boer én bij, aldus Freek Verdonckt, landbouwexpert van Natuurpunt.

Natuurbeleid

Bijen gáán dood aan neonicotinoiden

06 juli 2017

Zijn neonicotinoïden voor bijen wat asbest is voor mensen: praktisch en goedkoop maar sluipend gevaarlijk? Het grootste onderzoek dat ooit naar deze kwestie werd gevoerd, neemt de laatste twijfel weg. Onderzoekers stelden bijvoorbeeld vast dat hommels en wilde bijen bij blootstelling aan de pesticiden een kortere levensduur hebben en minder koninginnen voortbrengen.

Natuurbeleid

Wat Vlaanderen méér kan doen voor bijen

31 mei 2017

Tijdens de ‘Week van de Bij’ stimuleert de Vlaamse Overheid burgers om met eenvoudige tips bijen en hommels te helpen: maak je tuin ruiger, zorg voor nestplaatsen en vermijd pesticiden.

Natuurbeleid

En hoe Europa de bijen ondertussen de das omdoet

31 mei 2017

Het Europese landbouwbeleid laat momenteel toe dat er pesticiden gebruikt worden in zogenaamd ‘ecologisch aandachtsgebied’ (EAG). Dat leggen boeren op 5% van hun akkerland aan om toegang te krijgen tot ‘groene inkomenssteun’ (in Vlaanderen zo’n 70 miljoen euro per jaar).

Natuurbeleid

Nederland roemt bijen als schakel tussen landbouw en natuur

08 februari 2017

Wilde bijen moeten een centrale rol spelen in de transitie van de landbouw. Zo klinkt het betoog van een brede coalitie aan milieu- en natuurverenigingen in de Nederlandse Volkskrant. De economische bijdrage van wilde bestuivers aan de voedselproductie is aanzienlijk. De bijdrage van de intensieve landbouw aan wilde bestuivers is minder positief: door pesticiden-gebruik en habitatverlies doen heel wat bijen het niet goed meer. De auteurs pleiten voor een adaptatiemodel waarbij draagkracht van bodem én biodiversiteit voortaan de productie bepaalt en de risico’s reduceert. Samenwerken met de natuur is dan het motto. Wilde bijen worden daar beter van, de landbouw dus ook. Natuurpunt vroeg het voorbije jaar meer aandacht voor wilde bestuivers in het Vlaams landbouw- en plattelandsbeleid. Het ‘Vlaams actieplan Bijen’ biedt daartoe kansen, maar Minister Schauvliege gaat daar voorlopig niet op in.

TOP