Het bovenstroomse gedeelte van de vallei van de Grote Nete is een prachtig natuurgebied waar Kempense beekjes zich doorheen het landschap slingeren. Bossen met de voeten in het water en bloemrijke graslanden met bont gekleurde vlinders bepalen hier de sfeer. De Grote Nete is ‘de blauwe draad’ die al deze natuurpareltjes aan elkaar rijgt. 

De vallei van de Grote Nete is zo belangrijk, dat ze werd opgenomen in het Natura 2000-netwerk van de belangrijkste natuurgebieden in Europa. Dit netwerk is opgezet om de bijzondere natuurwaarden te verzekeren en omvat bijna 18 % van het Europese grondgebied. Het is niet gelimiteerd tot natuurreservaten maar gebaseerd op het breder principe van behoud en duurzaam gebruik van de natuur. Een plaats waar mensen en natuur in harmonie kunnen samenleven. 

Met zo een status moet alles toch in orde zijn? Helaas niet. 
In het Vlaanderen van de 21ste eeuw krijgt de natuur weinig kansen. Woongebieden, industrieterreinen, intensieve landbouwgebieden,… versnipperen onze natuurgebieden en zetten de natuur onder druk. Immers, hoe kleiner het natuurgebied, des te groter de kans dat zeldzame planten en dieren er uitsterven. Daarnaast worden heel wat bijzondere biotopen zoals heiden en soortenrijke graslanden aan hun lot overgelaten of beplant met monoculturen. Hierdoor verdwijnen hele landschappen en daarmee ook veel planten en dieren.

Geconfronteerd met deze pijlsnelle achteruitgang van de natuur in de Grote Netevallei, namen lokale vrijwillige medewerkers van Natuurpunt het initiatief en startten de uitbouw van verschillende beheerde natuurgebieden. Inmiddels ontstond de droom om deze gebieden met elkaar te verbinden onder de noemer van een Grote Netewoud.

Bovendien voorziet de Europese Commissie in een cofinanciering via het projectfonds LIFE om de Natura 2000 gebieden verder te ontwikkelen. Dankzij het LIFE-project ‘Herstel van het laaglandbeeksysteem Grote Nete’ (LIFE05/NAT/B/000090) verwierf Natuurpunt tussen 2005 en 2012 bijkomend ca. 100 ha en voerde met partner Provincie Antwerpen al grootschalige natuurherstelwerken uit ten behoeve van broekbossen, graslanden, duinvegetaties, ruigtes rivierhabitats en een aantal beschermde vissoorten.

Van 1 september 2013 tot 31 december 2020 loopt er in de regio het LIFE-project ‘Grote Netewoud: wilde natuur op mensenmaat’. Opnieuw zijn de hoofdrolspelers in het project de plaatselijke vrijwillige medewerkers van Natuurpunt, waarbij coördinatie voorzien wordt vanuit Natuurpunt Beheer vzw. De Vlaamse Milieumaatschappij en Provincie Antwerpen zijn partners in het project.

Het project omvat volgende deelgebieden die door Natuurpunt worden beheerd:

Lees hier het laatste nieuws over LIFE Grote Netewoud

 

Meer info over het Life-programma van de Europese Unie vindt u hier.

Meer info over het Natura 2000-netwerk vindt u hier.

 

logo's LIFE, Natura2000, provincie Antwerpen, VMM

TOP