Nieuws

Nieuws
30 augustus 2023
Verenigingsnieuws

Belangrijke aankoop in het Schoterbroek in de Laakvalleien

Op 29 juni ll. ondertekende Natuurpunt een aankoop van 12,2 ha in het Schoterbroek, op de grens van Tessenderlo en Laakdal.

Nieuws
24 juli 2023
Verenigingsnieuws

Gierzwaluwen (Apus apus) in Eindhout: resultaten 2023

De meeste gierzwaluwen zijn ondertussen opnieuw het land uit en fladderen al ergens richting zuidelijk Afrika. Tijd dus om opnieuw de balans voor het voorbije broedseizoen op te maken.

Nieuws
10 januari 2023
Verenigingsnieuws

De zeer zeldzame korstmossen op de kerkhofmuur van de Sint-Gertrudiskerk in Groot-Vorst krijgen bescherming

De meer dan 500 jaar oude Sint-Gertrudiskerk, met muren van ijzerzandsteen, witte zandsteen en baksteen, vormt een ideale ondergrond voor zeldzame lichenen die het beschermen waard zijn

Nieuws
14 oktober 2022
Verenigingsnieuws

Beheerswerken op Eindhoutberg, Varendonk, Trichelbroek en Hambroek Eindakker

Tijdens de maand september werden er door ons beheerteam beheerswerken uitgevoerd in de deelgebieden Eindhoutberg, Varendonk, Trichelbroek en Hambroek Eindakker

Nieuws
13 oktober 2022
Verenigingsnieuws

Paddenstoelenwandeling in Varendonk anno 2022

De jaarlijkse paddenstoelenwandeling van Natuurpunt Laakdal vond plaats op 9 oktober en werd geleid door onze conservator Vic Van Dyck. Er kwamen een 20-tal deelnemers opdagen waaronder ook enkele jongelingen

Nieuws
02 oktober 2022
Verenigingsnieuws

Hoogdunning in ons natuurgebied

Natuurpunt Laakdal is bezig met de planning van de dunningskap in verschillende bossen van het natuurgebied dat onder het beheer van Natuurpunt Laakdal valt

Nieuws
09 september 2022
Verenigingsnieuws

Jaarlijke heidewandeling in Averbode Bos en Heide

Op 21 augustus kwamen we samen aan de kerk van Veerle-Heide. Na een korte inleiding door natuurgids Herman, vertrok een groepje van 9 wandelaars naar de heide

Nieuws
09 september 2022
Verenigingsnieuws

Zeer zeldzame schimmels ontdekt op waterplanten in de Roost

In september 2021 werden door Carina Van Steenwinkel en Eddy Lavreys in de Roostvijvers twee soorten parasitaire schimmels waargenomen

Nieuws
02 september 2022
Verenigingsnieuws

Ooievaars in Oosterlo geringd

De Ooievaar is een soort die het alsmaar beter doet in Belgenland. De voorbije maand augustus verbleven er 1 à 4 exemplaren in het Trichelbroek.

Nieuws
30 augustus 2022
Verenigingsnieuws

Het Meiven in Varendonk blijft verbazen!

In het nieuws van 5 juni berichtte Paul al over de mooie resultaten die we bereikt hebben na de inrichtingswerken van 2018 aan ’t Meiven in ons natuurgebied Varendonk. De voorbije weken werd de plas nog eens extra onderzocht en opnieuw werden knappe vondsten gedaan.

Nieuws
16 augustus 2022
Verenigingsnieuws

Gierzwaluwen (Apus apus) in Eindhout: resultaten 2022

In ’t begin van deze eeuw was er een kleine kolonie gierzwaluwen in het dorp te Eindhout. Een vijftal broedparen maakten jaarlijks hun nest in enkele muurgaten van de kerk en het voormalige gemeentehuis

Nieuws
12 augustus 2022
Verenigingsnieuws

Het Trichelbroek bekent kleur... Grote Kattenstaart zorgt voor een zee van kleur

In ons natuurreservaat Trichelbroek houdt menig wandelaar vol verwondering halt langs het pad op de Laakoever. Grote kattenstaart siert momenteel het moeras met een overvloed aan paarse bloemen.

Nieuws
05 juni 2022
Verenigingsnieuws

Het Meiven, een pareltje in de Laakvalleien

Er lag destijds naast het wandelpad naar de brug over de Grote Laak een plas, ingesloten in het bos. Het van oorsprong natuurlijke ven werd ooit diep uitgegraven in functie van de eendenjacht.

Nieuws
10 mei 2022
Verenigingsnieuws

Op zoek naar Nachtegaal en Houtsnip

Op de zachte lenteavond van 23 april ging een mooie groep van 26 aanwezigen onder de leiding van onze gids Herman op zoek naar de Nachtegaal en de Houtsnip.

Nieuws
10 mei 2022
Verenigingsnieuws

Met de jeugd naar buiten

Op 22 april mochten we twee klassen uit het zesde leerjaar van de basisschool van Eindhout begeleiden.

Nieuws
23 april 2022
Verenigingsnieuws

Kraanvogel op restaurant in Varendonk

Sinds 21 april verblijft er een toch wel makke Kraanvogel langs Blaardonk in Varendonk. De vogel doet zich vooral tegoed aan mais van de silohoop van de plaatselijke landbouwer.

Nieuws
11 april 2022
Verenigingsnieuws

Gemeente Laakdal legt nieuwe wandelbrug over de Grote Laak tussen Varendonk en Trichelbroek

Natuurpunt kon in 2005 het gebied Varendonk op de linkeroever van de Grote Laak aankopen van De Merode. Op de rechteroever waren wij toen reeds eigenaar van het Trichelbroek

Nieuws
06 april 2022
Verenigingsnieuws

Afscheid van Koen Leysen als redactiesecretaris van Natuur.oriolus

Na 24 jaar als redactiesecretaris van het natuurblad Natuur.Oriolus geeft Koen Leysen de fakkel door.

Nieuws
31 maart 2022
Verenigingsnieuws

Gemeente Laakdal hangt extra gierzwaluwnestkasten op aan het voormalige gemeentehuis van Eindhout.

Aan de oostzijde van het voormalige gemeentehuis van Eindhout werd door enkele gemeentearbeiders net genoeg plaats gevonden om extra gierzwaluwnestkasten te hangen

Nieuws
21 maart 2022
Verenigingsnieuws

Natuurreservaat de Laakvalleien breidt opnieuw aanzienlijk uit door beheerovereenkomst met Pidpa

Begin dit jaar ondertekenden Natuurpunt en Pidpa een natuurbeheerovereenkomst voor 39 ha gronden in de Laakvalleien.

Nieuws
11 maart 2022
Verenigingsnieuws

Vogelwandeling in Trichelbroek

Een 12-tal deelnemers schaarden zich op zondagnamiddag rond Herman Berghmans, onze vogelkenner van dienst, aan de Bavokapel in Eindhout voor een educatieve wandeling in het Trichelbroek.

Nieuws
10 maart 2022
Verenigingsnieuws

Sigma in Blaardonk

Toekomstplan voor vallei Grote Nete: “850 hectare hoogwaardig natte natuur”

Nieuws
28 februari 2022
Verenigingsnieuws

Nederlandse ooievaar keert terug naar de Laakvallei

Tussen 1 april en 3 september 2021 verbleef dezelfde gekleurringde Ooievaar in de ruime omgeving van Laakdal, Oosterlo en Zammel.

Nieuws
08 februari 2022
Verenigingsnieuws

Life-NARMENA project in de Laakvalleien

In een vorig nieuwsbericht over de sanering van de Grote Laak werd reeds aangehaald dat voor de reiniging van bepaalde stukken van de Grote Laak gekozen wordt voor een natuurgebaseerde aanpak via het Life-NARMENA project.

Nieuws
26 januari 2022
Verenigingsnieuws

Wilde ganzen op wintervakantie in Laakdal

Vroeger waren ganzen in de regio uitsluitend vrij zeldzame wintergasten. De naam “vriezeganzen” spreekt hierbij voor zich.

Nieuws
11 januari 2022
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Afdeling Laakdal, al bijna 10 maanden op eigen benen

Het is nog iets te vroeg om als afdeling onze eerste verjaardag te vieren, dat zal iets voor de lente zijn… Maar nu al terugkijken op ons eerste werkjaar kan wel.

Nieuws
10 januari 2022
Verenigingsnieuws
Eindhoutbroek, de heide

Winterwandeling in de Laakvalleien

Na een korte verwelkoming in de Paviljoenstraat ging de wandeling van start langs de Kleine Laak. We gingen vooral de deelgebieden in Vorst bezoeken zoals het Hoeves, de Ossebroeken en de Swinnebroeken om zo te eindigen in het Eindhoutbroek.

Nieuws
10 januari 2022
Verenigingsnieuws

Verdere werkzaamheden in natuurgebied de Roost

Op 11 december deden we verder aan het opkuisen van het steen- en betonpuin aan het eerste vijvertje in de Roost

Nieuws
21 december 2021
Verenigingsnieuws

Natuurpunt Laakdal doet mee aan Behaag onze Kempen

Zoals elk jaar deden we weer mee aan de verdeling van de planten voor Behaag Onze Kempen. Deze organisatie heeft tot doel de Kempenaren te stimuleren om streekeigen bomen en struiken aan te planten en op die manier bij te dragen aan meer natuur en dus meer biodiversiteit in de buurt.

Nieuws
20 december 2021
Verenigingsnieuws

Werkdag aan het Meiven in Varendonk

Zes dappere medewerkers trotseerden de regenbuien op onze zaterdagse werkdag van 13 november aan het Meiven in Varendonk. Ze namen gritsel en riek ter hand om maaisel te verzamelen en af te voeren.

Nieuws
22 november 2021
Verenigingsnieuws

Slechtvalken en Raven in Laakdal

Sinds kort zijn een koppel slechtvalken, onze snelste roofvogels (meer dan 300 km/uur!) te spotten op de kerktoren van Groot-Vorst en vliegen er ook Raven over ons natuurgebied.

Nieuws
08 november 2021
Verenigingsnieuws

Werken aan het Hoog bos in het Makelbroek

Tijdens onze maandelijkse beheerwerk zaterdag maakten we kennis met het pas aangekochte bos in het Makelbroek. We hadden al gemerkt dat er vrij veel woekering is van Amerikaanse vogelkers daarom hebben we besloten deze exoot te beheren.

Nieuws
12 oktober 2021
Verenigingsnieuws

Opvolging beheerswerken

Tijdens de maand september werden beheerswerken uitgevoerd of gestart in de verschillende deelgebieden die door Natuurpunt Laakdal worden beheerd.

Nieuws
12 oktober 2021
Verenigingsnieuws

In 6 jaar van kloempen naar bos

Onlangs was onze afdeling goed vertegenwoordigd op de informatiewandeling in het Kloempenbos.

Nieuws
11 oktober 2021
Verenigingsnieuws

Paddenstoelenwandeling in Varendonk

Op 10 oktober 2021 vond de jaarlijkse paddenstoelenwandeling in de Laakvalleien plaats en ditmaal werd het natuurgebied Varendonk aangedaan.

Nieuws
07 oktober 2021
Verenigingsnieuws

Sanering van de Grote Laak

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) en Tessenderlo Group nv starten met de sanering van de Grote Laak over een traject van 18 km.

Nieuws
10 september 2021
Verenigingsnieuws

Mooie heidewandeling tussen Veerle-Heide en Tessenderlo

Het was een mooie heidewandeling op 22 augustus. De weerberichten beloofden vooraf niet veel goeds, misschien was dat de reden voor de lage opkomst. Maar de afwezigen hadden ongelijk want het bleef zo goed als droog tijdens de deugddoende wandeling.

Nieuws
10 september 2021
Verenigingsnieuws

Opruimwerk aan het pas aangekochte vijvertje in de Roost

Deze werken passen in ieder geval helemaal in de "Blue Deal". Zo komt er meer ruimte voor water en natuur. Dat is een goede zaak voor het klimaat en het is ook weer een stapje verder naar een mooier Laakdal.

Nieuws
26 augustus 2021
Verenigingsnieuws

Purperreiger op bezoek in de Laakvalleien

Sinds 7 augustus verblijft de purperreiger, een zeldzame doortrekker van en naar zijn overwinteringsgebieden in West-Afrika, in de Roost.

Nieuws
09 augustus 2021
Verenigingsnieuws

Het herdenkingsbos was dringend aan beheer toe

De zaterdagploeg gaf het Herdenkingsbos een flinke opknapbeurt.

Nieuws
31 juli 2021
Verenigingsnieuws

Vleermuiskasten opgehangen in Varendonk

Via het Merodeproject kon Natuurpunt 100 kasten aankopen die in onze regio moeten worden verspreid.

Nieuws
26 juli 2021
Verenigingsnieuws

Hoge waterstanden brengen bijzondere vogels naar de Laakvalleien

Hevige regenval heeft de voorbije weken voor heel wat wateroverlast gezorgd en juist daardoor enkele bijzondere vogels naar de Laakvalleien gelokt.

Nieuws
15 juli 2021
Verenigingsnieuws

Kolonie Gierzwaluwen in Eindhout

In ’t begin van deze eeuw was er een kleine kolonie gierzwaluwen in het dorp te Eindhout. Een vijftal broedparen maakten jaarlijks hun nest in enkele muurgaten van de kerk en het voormalige gemeentehuis.

Nieuws
14 juli 2021
Verenigingsnieuws

Zeer zeldzame Goudlichtmot gespot in Laakdal

Op 12 juli van dit jaar werd voor het eerst in Laakdal de zeer zeldzame Goudlichtmot gespot

Nieuws
13 juli 2021
Verenigingsnieuws

Op zoek naar vlinders en libellen in de Roost

Onder de deskundige leiding van Vic Van Dyck ging op 11 juli de jaarlijkse vlinder- en libelwandeling in het natuurgebied de Roost (deelgebied van de Laakvalleien) door.

Nieuws
10 juli 2021
Verenigingsnieuws

Natuurherstelwerken in de Roost

De maandelijkse werkdag van het beheerteam Laakdal ging door op 12 juni aan de Eindhoutseweg in de Roost.

Nieuws
01 juli 2021
Verenigingsnieuws

Stierkikkers en andere exoten in de Laakvalleien

De Laakdalse natuur is goed bedeeld op vlak van exoten. We zijn dus wel wat gewoon maar de Amerikaanse stierkikker is wel heel erg aanwezig!

Nieuws
22 juni 2021
Verenigingsnieuws

Infoavond Sigmaplan, sanering Grote Laak en Narmena-project

Het gemeentebestuur van Laakdal nodigt alle inwoners van Blaardonk, Waterstraat, Trichelhoek en Sint-Bavostraat, betrokken landbouwers en andere betrokken partijen uit voor een infoavond m.b.t. het Sigmaplan, de sanering van de Grote Laak en het Narmena-project.

Nieuws
22 juni 2021
Verenigingsnieuws

Laakdal is op zoek naar hobbytuiniers

Laakdal is op zoek naar hobbytuiniers die zich als tuinranger willen inzetten voor meer natuur- en klimaatvriendelijke tuinen. Heb je hierin interesse? Kom dan zeker naar de infoavond op 29 juni! Of ken je iemand voor wie dit op het lijf geschreven is? Stuur deze uitnodiging dan zeker door.

Nieuws
18 juni 2021
Verenigingsnieuws
BioBlitz

Onze eerste BioBlitz was een meevaller

Naar aanleiding van de internationale dag van de biodiversiteit op 22 mei maar ook op 23 mei, hebben we in onze gemeente zoveel mogelijk soorten gezocht en geregistreerd op https://waarnemingen.be/

Nieuws
18 juni 2021
Verenigingsnieuws
Groep beheerwerken

Eerste beheerwerkdag met de nieuwe zaterdagploeg

We keken er al een tijdje naar uit. Zowel het samenwerken in een grotere groep als de kennismaking met de nieuwkomers maakte ons benieuwd. En het is op alle vlakken een meevaller geworden.

Nieuws
17 juni 2021
Verenigingsnieuws

Beheerwerken in de Roost

In de Roost werd op een perceel ten oosten van de weekendzone in het zogenaamde ‘signaalgebied’ gewerkt.

Nieuws
14 december 2014
Verenigingsnieuws

Zeldzaam Klimopklokje ontdekt in Varendonk

Bij beheerswerken in natuurgebied Varendonk werd het Klimopklokje waargenomen. Het gaat om een zeer zeldzame plant, waarvan in Vlaanderen maar enkele vindplaatsen zijn gekend.

TOP