Vrijwilliger in de kijker - Mark Lehouck

Mark Lehouck nam in 1996 met enkele vrijwilligers het initiatief om stukken van het bos te beschermen in en rond Wijgmaal. Ondertussen is hij beheerder van het natuurgebied ‘Wijgmaalbroek’. Mark vertoefde als kind al graag in de natuur en is nog steeds het liefst van al buiten. Als beheerder probeert hij, samen met een 20-tal vaste vrijwilligers, het beheerplan dat Natuurpunt heeft opgesteld zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de wandelpaden vrij zijn, ruimen ze zwerfvuil op, installeren ze poelen, hooien ze de hooilanden en zorgen ze voor een biodivers bosgebied.
 
Wist je dat het Wijgmaalbroek één van de enige plaatsen is waar de zeldzame kamsalamander zich voortplant? Die salamander is erg kieskeurig over de plaats waar hij zijn eitjes legt. Van alle poelen die Mark samen met de vrijwilligers aanlegde, koos de salamander er 3. In de andere poelen plant hij zich niet voort. Hoe dat komt weet voorlopig niemand.

Vrijwilliger in de kijker - Mark Lehouck

TOP