Franjestaart
Mark Zekhuis-Saxifraga

Steenovens (La Bonne Espérance)

Turnhout
Oppervlakte
Klein gebied - Minder dan 10 hectare
De oude steen- en cementfabriek, La Bonne Espérance, werd door Natuurpunt aangekocht en omgevormd tot een natuurgebied. De oude ruïnes van de fabriek fungeren nu als een belangrijk overwinteringsplaats voor vleermuizen. Dankzij de inrichtingswerken is het aantal overwinterende vleermuizen op 10 jaar tijd gestegen van 100 naar 560 overwinterende vleermuizen. Hierdoor behoren we tot de top 10 van beste overwinteringsgebieden in Vlaanderen. Recentelijk werd een oude silo omgebouwd tot overwinteringsplaats en wordt er een nieuw object gebouwd.

 

 

 

Toegankelijkheid

Voor de veiligheid en het behoud van de vleermuizenpopulatie is het gebied enkel onder begeleiding toegankelijk.

Top

Beschrijving van het natuurgebied

In het begin van de negentiende eeuw waren er verschillende steenbakkerijen langs het Kempens kanaal gevestigd. La Bonne Espérance werd rond 1890 gebouwd en moest ten gevolge van de economische crisis in 1930 zijn deuren sluiten. Een groot deel van de gebouwen zijn ingestort en de resterende muren worden overgroeid met varens en mossen. Na verloop van tijd kon de natuur dit gebied dus terug inpalmen.

Top

Hoogtepunten

De Noorderkempen neemt in Europa een prominente plaats in op het vlak van heide en vennen. Samen met de Kalmthoutse heide, het Landschap de Liereman, verschillende militaire domeinen en de Kampina in Nederland, vormt het Turnhouts vennengebied een overblijfsel van wat ooit één uitgestrekt heidelandschap was. Dat landschap kwam tot stand door de wisselwerking tussen mens en natuur. De aanwezigheid van venplanten en venoevervegetaties, natte heide met veenslenken, droge heide, vochtige heischrale graslanden en soortenrijke duingraslanden illustreert de waarde van het landschap ten noorden van de Klein Engelandhoeve.

Top

Dieren en planten

Door de industriële activiteit is er veel kalk in de bodem gekomen. Dit resulteerde in een zeer aparte flora voor de Kempen. Honderden keverorchissen, sleutelbloemen, donderkruid en kleine steentijm kan je hier terugvinden. In het gebied komen ook meer dan 60 soorten mossen voor. De oude mengbakken van de fabrieken worden nu gebruikt als voortplantingsplaats voor amfibieën.

In de paartijd vanaf augustus komen vleermuizen uit de hele regio naar deze site om te paren en te verkennen , we noemen dit het zwermgedrag. In de kelders en de steenoven overwinteren meervleermuizen, watervleermuizen, baardvleermuizen, franjestaarten, ingekorven vleermuizen en grootoorvleermuizen. In het voorjaar hoor je hier de grootoorvleermuizen baltsen.

Top

Natuurbeheer

Het puin uit de kelders en de steenoven werd geruimd. Gaten werden gedicht om de overwinteringscondities voor de vleermuizen te verbeteren. Hekken en deuren zorgen ervoor dat vleermuizen binnen kunnen, maar dat ongewenste bezoekers buiten blijven. Overwinteringsplaatsen worden gerestaureerd om verder verval te voorkomen en de veiligheid te verhogen. Door het bouwen en inrichten van nieuwe objecten hopen we het aantal overwinterende vleermuizen te verhogen.

Top

Verder wandelen

Landschap De Liereman

Vallei van het Merkske

Tikkebroeken

Top

Lees meer
Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Steenovens (La Bonne Espérance) groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Steenovens (La Bonne Espérance) ".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Steenovens verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Luc Swerts, 014 55 10 65, l.swerts@skynet.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.