Puidebroeken

Provincie West-Vlaanderen

De voedselrijke natte wei- en hooilanden trekken tal van weidevogels aan.

Tussen Middelkerke en Slijpe vind je Puidebroeken.

De vochtige natuur vormt een paradijs voor vogels, amfibieën en insecten.

Wandelen in Puidebroeken

Wegens de kwetsbaarheid en de kleine oppervlakte is het gebied niet vrij toegankelijk.
Je kan wel kijken vanaf de Spermaliestraat

Toegankelijkheid

Eigenschappen

Middelgroot gebied: 10-50 ha

Kaart van het gebied

Zien en doen

Afbeelding
Panorama Puidebroeken 2
Bruno Beyen
panorama

Dieren en planten

De voedselrijke natte wei- en hooilanden trekken tal van weidevogels als slobeend en tureluur. Daarnaast profiteren ook amfibieën en insecten van deze natte oase. Hier komen enkele voor de polders zeldzame insecten voor zoals gouden sprinkhaan, kustsprinkhaan en greppelsprinkhaan. Qua vlinders komen hooibeestje, bruin en oranje zandoogje voor. De plantengroei in dit zwak zilte gebied is ook de moeite waard. Er zijn talrijke pollen van zeegroene en zilte rus, maar verder nog lidsteng, pijptorkruid en groot moerasscherm.

Over dit gebied

De Puidebroeken bestaat hoofdzakelijk uit kunstmatige gronden, dit zijn gronden waarvan het oorspronkelijk reliëf ingrijpend is gewijzigd door de mens. Na de eerste wereldoorlog werd dit gebied afgegraven om klei te winnen voor de productie van baksteen, zodat het gebied zeer laag kwam te liggen (2-3m). De niet gebruikte bovenlaag werd op hopen gelegd. Deze hopen zijn nu nog steeds herkenbaar in het landschap. De afgravingen evolueerden tot drassige weiden. Vochtige weilanden van deze omvang worden steeds zeldzamer. Het gebied verzamelt in de winter massa's regenwater dat enkel verdwijnt door verdamping. Door de onderliggende (moeilijk doorlaatbare) kleilagen kan het water niet weg.

Wegens de kwetsbaarheid en de kleine oppervlakte is het gebied niet vrij toegankelijk.
Je kan wel kijken vanaf de Spermaliestraat

Afbeelding
tureluur

Wat doet Natuurpunt

Het beheersplan voor de toekomst voorziet in het behouden van een hoge waterstand, wat bijzonder belangrijk is voor het voortbestaan van de aanwezige natuurwaarden. Door begrazing van weinig vee op een grote oppervlakte ontstaat een rijke variatie van kort afgegeten tot ongemoeid gelaten stukken, met een grotere verscheidenheid aan leefgebieden voor planten en dieren als gevolg.

Steun Natuurpunt

Doe een gift voor Puidebroeken

Liever overschrijven?

BE56 2930 2120 7588
Vermeld 'Puidebroeken' bij je overschrijving

  • Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar
  • Jouw gift gaat rechtstreeks naar je gekozen project

Word lid van Natuurpunt

  • Bescherm de natuur
  • Ontvang de Fiets- en Wandelgids
  • Krijg korting bij onze partners

Ja, ik word lid van Natuurpunt

Afbeelding
Wandelaars aan het water