Oude Landen

Oude Landen

Antwerpen
Oppervlakte
Groot gebied - Tussen 50 en 100 hectare
  • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
  • Eten en drinken

Unieke natuur vlak bij de stad! De Oude Landen bestaat uit de mooi kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde rietkragen, bloemrijke graslanden en wilgenbosjes. Het is wellicht één van de mooiste stedelijke natuurgebieden van Vlaanderen. Bekend voor zijn grote bloemenpracht, zoals de wilde orchideeën die de graslanden in de lente rozerood kleuren, maar ook voor zijn rietvogels (kleine karekiet, blauwborst, rietgors), de nachtegalen, de vele vlinders en de Schotse gallowayrunderen die van juli tot december grazend een handje helpen bij het beheer.

Toegankelijkheid

Het hele jaar vrij toegankelijk op de paden. De wandeling is deels toegankelijk voor kinderwagens. Er is parkeergelegenheid in de dreef naar het kasteel.

 Top

Leuk voor kinderen

We hebben op de zolder van Natuur.huis Antwerpen-Noord een schatkist gevonden! Spijtig genoeg is de kist op slot. En de twee deugnieten Snor en Eikeldop hebben de code verstopt in de Oude Landen. Gelukkig hebben ze een boekje achtergelaten met enkele tips om de code terug te vinden.

Ga je mee op safari? Het wordt een avontuurlijke ontdekkingsreis. Gewapend met een zakje met een loepje, een kompas, een potlood, zoekkaarten en nog veel meer ontdek je de geheimen van de natuur en de Oude Landen. En als je goed oplet, vind je vast en zeker ook de code. Natuurlijk mogen mama en papa helpen.

Wie de schatkist kan openen, mag iets kiezen uit de schat. Ben jij ook zo nieuwsgierig naar wat er in zit?

Je kan best even op voorhand bellen om een zakje te reserveren. We vragen een waarborg van € 20 die je terugkrijgt als je alles terug binnenlevert. Kostprijs voor de schattenjacht: € 2.

Info en reserveren: Natuurpunt Antwerpen NoordSteenstraat 25 - 2180 Ekeren, antwerpennoord@natuurpunt.be03-541 58 25. Enkel open van maandag tot vrijdag.

 Top

Koninginnekruid

Beschrijving van het gebied

Een mooi kronkelende Oudelandse Beek, grillig gevormde rietkragen met tussenin bloemrijke graslandjes en zeggevegetaties, wilgenstruweel en zompig elzenbos, vormen de voornaamste natuurlijke ingrediënten. De verlande greppels en sloten getuigen van de inspanningen die de polderboeren de vorige eeuwen hebben gedaan om van de ‘wateroverlast’ af te geraken. Die polderrestanten zijn bijzonder gegeerd door kleine rietvogels zoals blauwborst, kleine karekiet, bosrietzanger en rietgors.

Tussen  die wilde natuur loopt een kleine kudde gallowayrunderen die zorgt voor het behoud van het halfopen landschap. Het zijn zachtaardige dieren, waar je echt niet bang voor hoeft te zijn.

Top

 

Nachtegaal

Dieren en planten

Het halfopen landschap kent een grote verscheidenheid: bos, struweel, ruigtes en grasland. Dat levert een zeer rijke vegetatie op. Op een aantal plekken komt kalkrijk kwelwater aan de oppervlakte. Meteen één van de ingrediënten voor wilde orchideënsoorten: moeraswespenorchis, rietorchis, vleeskleurige orchis, gevlekte orchis en bijenochis kan je zo langs de wandelpaden vinden.

Maar de Oude Landen staan ook bekend om uitbundige ruigtekruiden zoals fluitenkruid, berenklauw en koninginnenkruid die veel soorten insecten aantrekken. In de randen van het natuurgebied ontwikkelden zich spontane bosjes met wilg, zomereik, Gelderse roos, meidoorn en hondsroos. Een evolutie die in Vlaanderen behoorlijk zeldzaam is. Ideaal voor allerlei zangvogels en vooral de plek waar nachtegalen zich prima thuis voelen en op zwoele lenteavonden een adembenemend concert geven.

 Top

Natuurbeheer

Vandaag is de Oude Landen een stedelijk natuurgebied waar menig Antwerpenaar terecht trots op is. Ook BPost – het postbedrijf van België – is deels eigenaar van dit natuurgebied: een verrassend stukje wilde bosnatuur met oude wilgen en in het voorjaar zingende nachtegalen en een blauw tapijt van boshyacinten.

 Top

Oude Landen

Geschiedenis van het gebied

De Oude Landen maakte tot begin van vorige eeuw deel uit van de uitgestrekte Scheldepolders ten noorden van Antwerpen. Wellicht werd het gebied al bij de eerste indijkingen in de elfde eeuw op de stroom veroverd. Een feit waaraan het zijn naam ‘oudland’ ontleent. De snelle expansie van de Antwerpse haven in noordelijke richting en de uitbouw van een uitgebreid spoorwegcomplex beten grote happen uit de polders. Dat de Oude Landen daaraan ontsnapte, is te danken aan de krijgsmacht die het gebied net voor de Tweede Wereldoorlog inpalmde als militair oefenterrein.

Intussen deinde rondom de Oude Landen de verstedelijking uit. Vandaag wordt het natuurgebied ingesloten door de woonkern van Ekeren en hoogbouwwijken van Luchtbal en Rozemaai.

In 1968 verkochten de militairen de brok natuur aan het Antwerpse stadsbestuur. Die smeedde plannen om er een sociale woonwijk op te trekken. De omwonenden en een groepje natuurbeschermers, de voorlopers van Natuurpunt Antwerpen Noord, kwamen in het verweer. Met succes. In de daarop volgende decennia werd de Oude Landen door een groep vrijwilligers uitgebouwd tot een waardevol stedelijk natuurgebied.

 Top

Meer info en verder wandelen

Een folder met meer informatie over geschiedenis, natuurwaarden en activiteiten is verkrijgbaar. De Oude Landen wordt beheerd door Natuurpunt Antwerpen Noord vzw. Wil je helpen bij het beheer van dit gebied? Neem contact op met de afdeling Natuurpunt Antwerpen Noord, antwerpennoord@natuurpunt.be, 0475-91 03 16, 03-541 58 25.

Je kan verder wandelen in de natuurgebieden in de buurt:

Bospolder

Fort 3 van Borsbeek

Hobokense Polder

Klein Zwitserland

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
4.50km

Oude Landen - rode wandeling

  • Oude Landen - vertrekpunt kasteel Veltwijck (districtshuis Ekeren)

    Veltwijcklaan 27
    Ekeren

Horeca

  • In het centrum van Ekeren kan je iets eten en drinken.

Steun dit natuurgebied met een gift.
  • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
  • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Oude Landen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Oude Landen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je Oude Landen verkennen onder leiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak met Natuurpunt Antwerpen Noord: Tel 03-541 58 25, e-mail : antwerpennoord@natuurpunt.be

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.