gentbrugse meersen
Vilda

Gentbrugse Meersen

Destelbergen, Gent, Melle, Gentbrugge
Oppervlakte
Zeer groot gebied - Meer dan 100 hectare
 • Toegankelijk voor rolstoelen
 • Toegankelijk voor kinderwagens
 • Honden zijn welkom, maar moeten wel aan een leiband.
 • Eten en drinken
 • Speelnatuur

De Gentbrugse Meersen is een 240 ha groot open gebied ten zuidoosten van Gent. Natuurpunt en Stad Gent werken hier samen aan een natuurkern met ruimte voor speelnatuur. Het ligt tussen de bebouwde zones van Gentbrugge en de brede Scheldebocht die het begin van de Zeeschelde markeert. Samen met de Damvallei in Destelbergen vormt het gebied een grote groene vlek van 650 hectare bij Gent.

 

Gentbrugse Meersen

Toegankelijkheid

Elke maand organiseert de werkgroep Gentbrugse meersen wandelingen met natuurgids door het gebied. Je vindt alle details over deze wandelingen op de website van de werkgroep. De wandelingen vertrekken meestal aan café Boer Janssens, dat goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Neem bus 9 of 20 Groeningewijk  tot aan de eindhalte. Je kan ook tram 22 Groeningewijk nemen tot aan de eindhalte en dan onder de snelweg door stappen, de Boswachterstraat in. Je steekt de Van Swedenlaan over en 50 meter verder zie je het café Boer Janssens. Er is ruime parking aanwezig. Een infobord en wegwijzers zetten je op de goede weg voor de twee routes die Natuurpunt uitstippelde. 

Je kan het gebied  op eigen houtje verkennen via een wandelpad (niet bewegwijzerd) van de Stad Gent, dat start aan het Dienstencentrum Gentbrugge (Braemkasteelstraat 60, 9040 Gentbrugge). De route is bereikbaar via tram 22, afstappen aan de halte Dienstencentrum Gentbrugge. Er is een ruime parking en fietsparking. 

Leuk voor kinderen

Een topper is ook het blote voetenpad. Dat avontuurlijke pad van ongeveer 1 km werd aangelegd door Stad Gent. Het evolueert mee met het weer en de seizoenen. Het bestaat uit een natuurlijke ondergrond. Je wandelt op steentjes, over gras en een zandheuvel, door modder en water. Na de tocht kan je je voeten spoelen in de sloot en drogen aan het gras of de wind.

 

 Top

Gentbrugse Meersen

Beschrijving van het gebied

Tot voor kort waren de Gentbrugse meersen voornamelijk landbouwgebied met natte weiden, graslanden en akkers. Door de lage ligging staan een groot deel van het jaar verschillende weiden onder water, wat interessant is voor watervogels en steltlopers.

De Schelde was vroeger een breed meanderende rivier. Ze trad regelmatig buiten haar oevers en zorgde op die manier voor een natuurlijke bemesting van de omliggende graslanden. De voedselrijke, laaggelegen, vochtige graslanden of meersen werden door de boeren benut als weilanden, hooilanden en akkers.

Rond 1870 werd de kronkelende Scheldemeander in Gentbrugge recht getrokken zoals ze nu ligt. Resten van de oude bedding zie je tot op de dag van vandaag nog op topografische kaarten en in namen als 'Oude Scheldeweg'. Het 'eiland' dat ontstaan was door de oude Scheldemeander en de huidige Scheldeloop was vroeger één groot weidegebied. De weiden werden elke winter bevloeid met Scheldewater via houten sluizen. In de weiden lag een systeem van grachtjes om het gebied gecontroleerd te laten overstromen en afwateren.

Door de eeuwenlange overstromingsdynamiek waren er in de Gentbrugse Meersen bodemlagen ontstaan die interessant waren om zand en klei te ontginnen. De putten die zo ontstonden, werden daarna vol gestort met allerlei afval en weer afgedekt. In een aantal gevallen werden de putten opgevuld tot boven het oorspronkelijke niveau. De organische stoffen die in de put werden gedumpt, vergingen, waardoor de grond op enkele plaatsen wat verzakte. Zo ontstond het lappendeken van verhogingen en uitdiepingen, dat je vandaag nog kan zien. 

Tussen de overblijfselen van grachtenstelsels, oude hoeven en landhuizen, historische landwegen en dreven, 'herwinnen' de Gentbrugse meersen langzaam hun karakter van open meersenlandschap. Planten en dieren vinden er opnieuw een thuis.

 Top

Dodaars

Dieren en planten

De Gentbrugse Meeren is een paradijs voor vogels. Er broeden onder meer dodaarsen, krakeenden, tafeleenden, kuifeenden, bergeenden, meerkoeten, waterrallen, kievitten, rietgorzen, kleine karekieten, bosrietzangers, grasmussen, tuinfluiters, roodborsttapuiten, blauwborsten en ransuilen.

 Top

Natuurbeheer

In 2014 kocht Natuurpunt bijna 5 hectare natuurgebied aan in het noordelijk deel van de Gentbrugse Meersen. De Stad Gent heeft de bedoeling om op termijn het gehele gebied te verwerven en in te richten als natuurpark waarbij zachte recreatie en natuur kunnen samengaan. Een gebied van meer dan 200 ha aankopen gebeurt uiteraard gefaseerd. Nu is al 115 ha verworven waarmee reeds meer dan de helft in bezit is. Met deze aankopen heeft de Stad reeds de meeste terreinen van het zuidelijk deel in eigendom.

De inrichting is nu volop aan de gang. In 2008 werd op het einde van de Koningsdonkstraat en in aanwezigheid van talrijke prominenten, de éérste boom van het Vredesbos geplant. De aangeplante Linde symboliseert de ijver van de organisatie voor de wereldwijde afschaffing van kernwapens en het engagement van de Stad hierbij.

Het ongeveer 40 ha grote heempark tussen Rattendalepark en de Koningsdonkstraat wordt ingericht en krijgt de naam "Meersempark". De loop van de oude Rietgracht zal geherwaarderd worden zodat de natuurbelevingswaarden zullen toenemen.

 Top

Verder wandelen

Damvallei

De Bourgoyen

Levende Leie

 Top

Lees meer
Krijg de kaart en de routes
5.00km

Gentbrugse Meersen - Gele wandeling

7.00km

Gentbrugse Meersen - Groene wandeling

6.00km

Gentbrugse Meersen - Rode wandeling

Geen bewegwijzering - Rolstoeltoegankelijk
 • Gentbrugse Meersen - vertrekpunt Gele & Groene wandeling

  Boer Janssensstraat 15
  9050 Gentbrugge
  Bekijk de vervoersmogelijkheden
 • Gentbrugse Meersen - vertrekpunt Rode wandeling

  Braemkasteelstraat 60
  9050 Gentbrugge

Horeca

 • Café Boer Janssens

  Boer Janssensstraat 15-19, 9050 Gentbrugge

  ma-di: gesloten

  wo-zo: open vanaf 10u00

Steun dit natuurgebied met een gift.
 • Gebieden aankopen en beheren is de beste manier om de natuur te beschermen
 • Voor elke gift van 40 euro of meer krijg je een fiscaal attest

Help Gentbrugse Meersen groeien

Gift via overschrijving

Stort je bijdrage op BE56 2930 2120 7588 met de vermelding van "Gift Gentbrugse Meersen".

Op stap met een ervaren wandelgids

Wil je de Gentbrugse Meersen verkennen onder begeleiding van een ervaren wandelgids? Boek dan een afspraak bij Natuurpunt Gent, 09-227 22 94.

Boek hier je geleide wandeling

Iets te melden?

Heb je een vraag of iets te melden over de Gentbrugse meersen? Neem contact op met de Werkgroep Gentbrugse Meersen via:  

Iets te melden?

Zijn er wandelbordjes verdwenen? Heb je iets te melden over een natuurgebied? Bezorg ons je feedback.